ไม่เข้าใจ เรื่อง twig template set "{% set REMAINDER = ..."% 4 %}ใน phpBB3.1

HTML Basic
สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่ HTML , CSS และการใช้ Tools ต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์

Moderator: mindphp

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 26095
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ไม่เข้าใจ เรื่อง twig template set "{% set REMAINDER = ..."% 4 %}ใน phpBB3.1

Post by thatsawan »

Code: Select all

<!-- BEGIN contact -->
								{% set REMAINDER = postrow.contact.S_ROW_COUNT % 4 %}
								<!-- DEFINE $S_LAST_CELL = ((REMAINDER eq 3) or (postrow.contact.S_LAST_ROW and postrow.contact.S_NUM_ROWS < 4)) -->
								<!-- IF REMAINDER eq 0 -->
									<div>
								<!-- ENDIF -->
									<a href="<!-- IF postrow.contact.U_CONTACT -->{postrow.contact.U_CONTACT}<!-- ELSE -->{postrow.U_POST_AUTHOR}<!-- ENDIF -->" title="{postrow.contact.NAME}"<!-- IF $S_LAST_CELL --> class="last-cell"<!-- ENDIF --><!-- IF postrow.contact.ID eq 'jabber' --> onclick="popup(this.href, 750, 320); return false;"<!-- ENDIF -->>
										<span class="contact-icon {postrow.contact.ID}-icon">{postrow.contact.NAME}</span>
									</a>
								<!-- IF REMAINDER eq 3 or postrow.contact.S_LAST_ROW -->
									</div>
								<!-- ENDIF -->
							<!-- END contact -->

ไม่เข้าใจ เรื่อง twig template set "{% set REMAINDER = ..."% 4 %}ใน phpBB3.1 ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไร ค่ะ


Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “HTML CSS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests