การ check radio button คับ

HTML Basic
สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่ HTML , CSS และการใช้ Tools ต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์

Moderator: mindphp

thakechi
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 28/01/2009 11:46 am

การ check radio button คับ

Post by thakechi »

รบกวนช่วยแนะนำการเช็ค radio button ว่ามีการเลือกหรือไม่
พอดีว่าผมทำระบบแบบประเมินออนไลน์ อ่ะครับ
ลองใช้จาวาสคริป ก็งงๆ ใครรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
--------------------------------

<form method="post" action="insert_research.php" name="form1" >


<table width=100% border=1>
<tr>
<td colspan=7 align="center" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tr>
<td height="107" align="center" bgcolor="#FFFF99"><p>&nbsp;</p>
<p><span class="style5">แบบสอบถามประเมินผลการอบรม<br />

<br />
<br />
</p>
</td>
</tr>
</table>
<table width=100% border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
<td width="5%" align="center">1.</td>
<td width="11%">เพศ</td>
<td width="84%">

<input type="radio" name="gender" value="male" />
ชาย
<input type="radio" name="gender" value="female" />
หญิง

</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2.</td>
<td>การศึกษา</td>
<td><select name="educate" id="educate" >
<option value="0">-กรุณาเลือกระดับการศึกษา-</option>
<option value="ปริญญาเอก/Doctorate">ปริญญาเอก /Doctorate</option>
<option value="ปริญญาโท/Master Degree">ปริญญาโท /Master Degree</option>
<option value="ปริญญาตรี/Bachelor Degree">ปริญญาตรี /Bachelor Degree</option>
<option value="ปวส.">ปวส.</option>
<option value="ปวช.">ปวช.</option>
<option value="มัธยมศึกษา">มัธยมศึกษา</option>
<option value="ประถมศึกษา">ประถมศึกษา</option>
</select>
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3.</td>
<td>อาชีพ</td>
<td><select name="job" id="job">
<option value="0">-กรุณาเลือกอาชีพ-</option>
<option value="ข้าราชการ/Government">ข้าราชการ/Government</option>
<option value="ค้าขาย/Trading company">ค้าขาย/Trading company</option>
<option value="นักเรียน/นักศึกษา/Student">นักเรียน/นักศึกษา/Student</option>
<option value="พนักงานบริษัท/Private company">พนักงานบริษัท/Private company</option>
<option value="รับจ้าง/Freelance">รับจ้าง/Freelance</option>
<option value="เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ/Independent Org">เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ/Independent Org</option>
<option value="เจ้าหน้าที่องค์กรไม่หวังกำไร/Non-profit Org">เจ้าหน้าที่องค์กรไม่หวังกำไร/Non-profit Org</option>
<option value="เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศล/Foundation">เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศล/Foundation</option>
<option value="อาจารย์/Teacher/Lecturer/Professor/Academic">อาจารย์/Teacher/Lecturer/Professor/Academic</option>
<option value="อื่น ๆ/Others">อื่น ๆ/Others</option>
</select>
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4.</td>
<td>สังกัด</td>
<td><input type="radio" name="belongto" value="government" />
หน่วยงานราชการ
<input type="radio" name="belongto" value="Private" />
หน่วยงานเอกชน
<input name="belongto" type="radio" value="others" checked="checked" />
อื่นๆ</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5.</td>
<td colspan="2">ก่อนหน้านี้ท่านเคยทำการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญามาบ้างหรือไม่
<input name="useto" type="radio" value="no" checked="checked" />
ไม่เคย
<input type="radio" name="useto" value="yes" />
เคย</td>
</tr>
</table>
<p class="style1">ขอให้ท่านจัดลำดับความสำคัญของความพึงพอใจเรียงลำดับจากที่ท่านเห็นว่ามากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1)</p> </td>
</tr>

<tr>
<th width="7%" bgcolor="#FFCC66">ข้อที่</th>
<th width="38%" bgcolor="#FFCC66">คำถาม</th>
<th width="7%" bgcolor="#FFCC66">5</th>
<th width="7%" bgcolor="#FFCC66">4</th>
<th width="7%" bgcolor="#FFCC66">3</th>
<th width="7%" bgcolor="#FFCC66">2</th>
<th width="7%" bgcolor="#FFCC66">1</th>
</tr>
<?
include "connect_db_php2.inc.php";
$sql="select * from tb_research_title";
$result=mysql_query($sql);
$count=1;
while($row=mysql_fetch_object($result)) {
echo "<tr bgcolor=#FFFFE8><th>$count</th><td>$row->research_title</th><th><input type=radio name=q_0$count value=5></th><th><input type=radio name=q_0$count value=4></th><th><input type=radio name=q_0$count value=3></th><th><input type=radio name=q_0$count value=2></th><th><input type=radio name=q_0$count value=1></td></tr>";
$count++;
}
?>
<tr>
<td height="144" colspan=7 align=left><br>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td height="125">ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม<br />
<textarea name="comment" cols="60" rows="5" id="comment"></textarea></td>
<td align="right" valign="bottom"><p>
<input name="submit" type=submit value=OK />
<input name="reset" type=reset />
<input name="ok" type="hidden" id="ok" value="ok_pass" />
</p> </td>
</tr>
</table>
<br />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
</table></td>
</tr>
</table>
</form>

------------------------------------------------------------
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25575
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: การ check radio button คับ

Post by mindphp »

php จะรับค่าตาม value ของinput ครับ เหมือนกันทุกตัวยกเว้น file field
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “HTML CSS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests