Page 1 of 1

JW Player หลายตัวในหน้าเดียว

Posted: 19/09/2009 4:44 pm
by myguess
คืองี้ครับ

ผมจะเขียนเว็บที่ใช้ JW เล่นไฟล์ mp3 หนึ่งหน้า
ในหน้านั้นจะมี player ที่เล่นไฟล์ได้ประมาณ 10 ตัว หรืออาจจะมากกว่า

แต่ผมวางโค้ดเรียก player ได้แค่ตัวเดียว ตัวที่สองพอวางโค้ดแล้ว ดูใน dreamweaver เหมือนจะได้
แต่พออัพขึ้น host แล้วกลับมองไม่เห็น player อีกตัว

ก็เลยงงครับ

ผมวางโค้ดในตารางนะครับ ในแท็ก <td>....</td>

ท่านใดพอทราบสาเหตุ หรือสามารถให้ความรู้ผมได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอบคุณมากครับ

:-D