Page 1 of 1

เมนูมันถูก iframe ทับครับ รบกวนหน่อยนะครับ

Posted: 04/03/2010 9:48 am
by ton_pichit
คือว่าเมนูเป็นแบบ OnOver แล้วจะมี sub เมนูออกมา แล้วบังเอิญมันไปทับกับ Iframe ที่แสดง file PDF ครับจะทำยังไงดีครับ

Re: เมนูมันถูก iframe ทับครับ รบกวนหน่อยนะครับ

Posted: 06/03/2010 1:22 am
by mindphp
ลองกำหนด Css z-index ให้กับ menu มาก หรือ iframe น้อยๆ ดูครับ