การทำ facebook หน้า login ยังไม่เสดดี ใครทำได้ทำต่อที

HTML Basic
สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่ HTML , CSS และการใช้ Tools ต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์

Moderator: mindphp

raccoon
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 11/01/2011 10:10 pm

การทำ facebook หน้า login ยังไม่เสดดี ใครทำได้ทำต่อที

Post by raccoon »

body{
background-image: url(bg.jpg);
}
#head{
background-color: #3b5999;
color: white;
border: 1px solid #3b5999;
font-weight: bold;
}
#head h1{
margin-left: 50px;
}

#leftside{
float: left;
margin-left: 80px;
margin-top: 50px;
}
#leftside p{
font-weight: bold;
color: #3b5999;
}
#leftside img{
margin-left: -40px;
width: 400px;
}
#rightside{
float: right;
margin-top: 50px;
}
#rightside h2{
margin-left: 200px;
margin-bottom: -15px;
color: #3b5999;
}
#rightside h3{
margin-left: 200px;
color: #3b5999;
}
#rightside p{
margin-top: 0px;
font-size: 11px;
text-align: center;
}
form{
margin-left: 200px;
margin-top: -100px;
}
td{
font-size: 12px;
text-align: right;
}
td a{
font-size: 12px;
text-align: left;
}
td#option{
text-align: left;
margin-bottom: 5px;
}

--------------------------------

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" style="text/css" href="testTale.css">
</head>
<body>
<div id="head">
<h1>facebook</h1>
</div>

<div id="leftside">
<p>Facebook ช่วยให้คุณสามารถติดต่อและแบ่งปัน<br>เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต</p>
<img src="picleft.png"></img>
</div>

<div id = "rightside">
<h2>ลงทะเบียน</h2>
<h3>มันฟรีและมันจะเป็นเช่นนี้เสมอ</h3>

<form>
<table><tr>
<td>First Name: </td>
<td> <input type="text" name="firstname" title="firstname"></td><br>
</tr>
<tr><td>Last Name: </td>
<td><input type="text" name="lastname" title="lastname"></td><br>
</tr>
<tr><td>Email: </td>
<td><input type="text" name="email" title="email"></td><br>
</tr>
<tr><td>Email Again: </td>
<td><input type="text" name="emailagain" title="emailagain"></td><br>
</tr>
<tr><td>Password: </td>
<td><input type="password" name="pass" title="pass"></td><br>
</tr>
<tr><td>Sex: </td>
<td id="option"><select name: "select">
<option value="male" selected="selected">Male</option>
<option value="female">Female</option>
</select></td></tr>
<tr><td></td>
<tr><td></td>
<td><a href="">ทำไมฉันถึงต้องกรอกข้อมูลนี้</a></td></tr><br>
<td></td>
<td id= "option"><input type="submit" name="submit" value="Submit"></input></td></tr>
</table>
</form>
<hr>
<p>สร้าง page ใหม่ for a celebrity, band or business</p>
</div>

</body>
</html>
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “HTML CSS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests