สอบถาม event เวลากดติดตามกระทู้

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x รวมถึง Joomla 4 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0, OpenERP, Odoo และ รายละเอียดของ server OS, php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

กฎการใช้บอร์ด
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
ภาพประจำตัวสมาชิก
eange08
PHP VIP Members
PHP VIP Members
โพสต์: 14494
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/12/2020 10:09 am

สอบถาม event เวลากดติดตามกระทู้

โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โดย eange08 »

จะทำนับจำนวนรวมของกระทู้และโพสต์ที่ user ตอนกดติดตามกระทู้ จะต้องใช้ event ไหนค่ะ เพราะลองดูที่ในไฟล์ viewtopic.php ก็จะไปที่ฟังกชั่น watch_topic_forum ซึ่งไม่มี event จะแทรกการทำงานได้ หรือส่วนนี้ใช้เป็น ajax แทนได้ไหมค่ะ
 • ส่วนของปุ่มถ้าสีเหลือติดตาม แต่ถ้าไม่ติดตามก็จะเป็นสีเท่า
  Selection_999(215).png
  Selection_999(215).png (1.3 KiB) Viewed 388 times

  โค้ด: เลือกทั้งหมด

  <a href="./viewtopic.php?uid=2&amp;f=5&amp;t=812&amp;unwatch=topic&amp;start=0&amp;hash=ed87fe7f" class="watch-topic watch-topic-link-812" title="" data-ajax="toggle_link" data-toggle-class="icon fa fa-star-o fa-fw" data-toggle-text="" data-toggle-url="./viewtopic.php?uid=2&amp;f=5&amp;t=812&amp;watch=topic&amp;start=0&amp;hash=ed87fe7f" data-update-all=".watch-topic-link-812" rel="noindex nofollow" alt="ติดตามกระทู้">
      <i class="icon fa fa-star fa-fw" aria-hidden="true">&nbsp;</i>
    </a>
 • ในไฟล์ viewtopic.php ส่วนที่กดติดตาม

  โค้ด: เลือกทั้งหมด

  // Are we watching this topic?
  $s_watching_topic = array(
  	'link'			=> '',
  	'link_toggle'	=> '',
  	'title'			=> '',
  	'title_toggle'	=> '',
  	'is_watching'	=> false,
  );
  
  if ($config['allow_topic_notify'])
  {  echo 'tttt';
  	$notify_status = (isset($topic_data['notify_status'])) ? $topic_data['notify_status'] : null;
  	watch_topic_forum('topic', $s_watching_topic, $user->data['user_id'], $forum_id, $topic_id, $notify_status, $start, $topic_data['topic_title']);
  
  	// Reset forum notification if forum notify is set
  	if ($config['allow_forum_notify'] && $auth->acl_get('f_subscribe', $forum_id))
  	{
  		$s_watching_forum = $s_watching_topic;
  		watch_topic_forum('forum', $s_watching_forum, $user->data['user_id'], $forum_id, 0);
  	}
  }
  Selection_999(216).png
  Selection_999(216).png (10.55 KiB) Viewed 388 times
 • ฟังกชั่น watch_topic_forum ในไฟล์ functions_display.php

  โค้ด: เลือกทั้งหมด

  /**
  * Topic and forum watching common code
  */
  function watch_topic_forum($mode, &$s_watching, $user_id, $forum_id, $topic_id, $notify_status = 'unset', $start = 0, $item_title = '')
  {
  	global $db, $user, $phpEx, $start, $phpbb_root_path;
  	global $request;
  
  	$table_sql = ($mode == 'forum') ? FORUMS_WATCH_TABLE : TOPICS_WATCH_TABLE;
  	$where_sql = ($mode == 'forum') ? 'forum_id' : 'topic_id';
  	$match_id = ($mode == 'forum') ? $forum_id : $topic_id;
  	$u_url = "uid={$user->data['user_id']}";
  	$u_url .= ($mode == 'forum') ? '&amp;f' : '&amp;f=' . $forum_id . '&amp;t';
  	$is_watching = 0;
  
  	// Is user watching this topic?
  	if ($user_id != ANONYMOUS)
  	{
  		$can_watch = true;
  
  		if ($notify_status == 'unset')
  		{
  			$sql = "SELECT notify_status
  				FROM $table_sql
  				WHERE $where_sql = $match_id
  					AND user_id = $user_id";
  			$result = $db->sql_query($sql);
  
  			$notify_status = ($row = $db->sql_fetchrow($result)) ? $row['notify_status'] : NULL;
  			$db->sql_freeresult($result);
  		}
  
  		if (!is_null($notify_status) && $notify_status !== '')
  		{
  			if (isset($_GET['unwatch']))
  			{
  				$uid = $request->variable('uid', 0);
  				$token = $request->variable('hash', '');
  
  				if ($token && check_link_hash($token, "{$mode}_$match_id") || confirm_box(true))
  				{
  					if ($uid != $user_id || $request->variable('unwatch', '', false, \phpbb\request\request_interface::GET) != $mode)
  					{
  						$redirect_url = append_sid("{$phpbb_root_path}view$mode.$phpEx", "$u_url=$match_id&amp;start=$start");
  						$message = $user->lang['ERR_UNWATCHING'];
  
  						if (!$request->is_ajax())
  						{
  							$message .= '<br /><br />' . $user->lang('RETURN_' . strtoupper($mode), '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
  						}
  						trigger_error($message);
  					}
  
  					$sql = 'DELETE FROM ' . $table_sql . "
  						WHERE $where_sql = $match_id
  							AND user_id = $user_id";
  					$db->sql_query($sql);
  
  					$redirect_url = append_sid("{$phpbb_root_path}view$mode.$phpEx", "$u_url=$match_id&amp;start=$start");
  					$message = $user->lang['NOT_WATCHING_' . strtoupper($mode)];
  
  					if (!$request->is_ajax())
  					{
  						$message .= '<br /><br />' . $user->lang('RETURN_' . strtoupper($mode), '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
  					}
  					meta_refresh(3, $redirect_url);
  					trigger_error($message);
  				}
  				else
  				{
  					$s_hidden_fields = array(
  						'uid'		=> $user->data['user_id'],
  						'unwatch'	=> $mode,
  						'start'		=> $start,
  						'f'			=> $forum_id,
  					);
  					if ($mode != 'forum')
  					{
  						$s_hidden_fields['t'] = $topic_id;
  					}
  
  					if ($item_title == '')
  					{
  						$confirm_box_message = 'UNWATCH_' . strtoupper($mode);
  					}
  					else
  					{
  						$confirm_box_message = $user->lang('UNWATCH_' . strtoupper($mode) . '_DETAILED', $item_title);
  					}
  					confirm_box(false, $confirm_box_message, build_hidden_fields($s_hidden_fields));
  				}
  			}
  			else
  			{
  				$is_watching = true;
  
  				if ($notify_status != NOTIFY_YES)
  				{
  					$sql = 'UPDATE ' . $table_sql . "
  						SET notify_status = " . NOTIFY_YES . "
  						WHERE $where_sql = $match_id
  							AND user_id = $user_id";
  					$db->sql_query($sql);
  				}
  			}
  		}
  		else
  		{
  			if (isset($_GET['watch']))
  			{
  				$uid = $request->variable('uid', 0);
  				$token = $request->variable('hash', '');
  
  				if ($token && check_link_hash($token, "{$mode}_$match_id") || confirm_box(true))
  				{
  					if ($uid != $user_id || $request->variable('watch', '', false, \phpbb\request\request_interface::GET) != $mode)
  					{
  						$redirect_url = append_sid("{$phpbb_root_path}view$mode.$phpEx", "$u_url=$match_id&amp;start=$start");
  						$message = $user->lang['ERR_WATCHING'];
  
  						if (!$request->is_ajax())
  						{
  							$message .= '<br /><br />' . $user->lang('RETURN_' . strtoupper($mode), '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
  						}
  						trigger_error($message);
  					}
  
  					$is_watching = true;
  
  					$sql = 'INSERT INTO ' . $table_sql . " (user_id, $where_sql, notify_status)
  						VALUES ($user_id, $match_id, " . NOTIFY_YES . ')';
  					$db->sql_query($sql);
  
  					$redirect_url = append_sid("{$phpbb_root_path}view$mode.$phpEx", "$u_url=$match_id&amp;start=$start");
  					$message = $user->lang['ARE_WATCHING_' . strtoupper($mode)];
  
  					if (!$request->is_ajax())
  					{
  						$message .= '<br /><br />' . $user->lang('RETURN_' . strtoupper($mode), '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
  					}
  					meta_refresh(3, $redirect_url);
  					trigger_error($message);
  				}
  				else
  				{
  					$s_hidden_fields = array(
  						'uid'		=> $user->data['user_id'],
  						'watch'		=> $mode,
  						'start'		=> $start,
  						'f'			=> $forum_id,
  					);
  					if ($mode != 'forum')
  					{
  						$s_hidden_fields['t'] = $topic_id;
  					}
  
  					$confirm_box_message = (($item_title == '') ? 'WATCH_' . strtoupper($mode) : $user->lang('WATCH_' . strtoupper($mode) . '_DETAILED', $item_title));
  					confirm_box(false, $confirm_box_message, build_hidden_fields($s_hidden_fields));
  				}
  			}
  			else
  			{
  				$is_watching = 0;
  			}
  		}
  	}
  	else
  	{
  		if ((isset($_GET['unwatch']) && $request->variable('unwatch', '', false, \phpbb\request\request_interface::GET) == $mode) ||
  			(isset($_GET['watch']) && $request->variable('watch', '', false, \phpbb\request\request_interface::GET) == $mode))
  		{
  			login_box();
  		}
  		else
  		{
  			$can_watch = 0;
  			$is_watching = 0;
  		}
  	}
  
  	if ($can_watch)
  	{
  		$s_watching['link'] = append_sid("{$phpbb_root_path}view$mode.$phpEx", "$u_url=$match_id&amp;" . (($is_watching) ? 'unwatch' : 'watch') . "=$mode&amp;start=$start&amp;hash=" . generate_link_hash("{$mode}_$match_id"));
  		$s_watching['link_toggle'] = append_sid("{$phpbb_root_path}view$mode.$phpEx", "$u_url=$match_id&amp;" . ((!$is_watching) ? 'unwatch' : 'watch') . "=$mode&amp;start=$start&amp;hash=" . generate_link_hash("{$mode}_$match_id"));
  		$s_watching['title'] = $user->lang[(($is_watching) ? 'STOP' : 'START') . '_WATCHING_' . strtoupper($mode)];
  		$s_watching['title_toggle'] = $user->lang[((!$is_watching) ? 'STOP' : 'START') . '_WATCHING_' . strtoupper($mode)];
  		$s_watching['is_watching'] = $is_watching;
  	}
  
  	return;
  }
 • Similar Topics
  ตอบกลับ
  แสดง
  โพสต์ล่าสุด

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 4