Page 1 of 1

พี่ครับช้วยหน่อยครับคือผมลง phpBB 3 ภาษาไทย ใน Joomla

Posted: 29/06/2011 8:53 am
by sahawat13
สวัดีครับ
พี่ครับขอลบกลัวนหน่อยครับคือผมลง phpBB 3 ภาษาไทย ใน Joomla ละผมลง เชื่อม (Bridge) Joomla1.5 กับ phpbb3 ภาษาไทย ผมลงตัวนี้ครับ com_rokbridge แต่พอผมเข้าไปที่
Components แลวคลิกที่ RokBridge มันขึ้นว่างี่ครับ

Re: พี่ครับช้วยหน่อยครับคือผมลง phpBB 3 ภาษาไทย ใน Joomla

Posted: 29/06/2011 6:25 pm
by mindphp

Re: พี่ครับช้วยหน่อยครับคือผมลง phpBB 3 ภาษาไทย ใน Joomla

Posted: 29/06/2011 9:10 pm
by sahawat13
ผมก็ทําตามที่พี่บอกนะครับ ผมลงตัวนี้ครับ com_rokbridge แต่พอผมเข้าไปที่
Components แลวคลิกที่ RokBridge มันขึ้นว่างี่ครับ ตามรูปที่ลงมานะครับ

Re: พี่ครับช้วยหน่อยครับคือผมลง phpBB 3 ภาษาไทย ใน Joomla

Posted: 29/06/2011 9:49 pm
by mindphp
sahawat13 wrote:ผมก็ทําตามที่พี่บอกนะครับ ผมลงตัวนี้ครับ com_rokbridge แต่พอผมเข้าไปที่
Components แลวคลิกที่ RokBridge มันขึ้นว่างี่ครับ ตามรูปที่ลงมานะครับ

รูปไม่ขึ้นครับ โพสภาพอัพโหลดมาที่บอร์ดโดยตรง อย่าใช้เว็บฝากไฟล์

Re: พี่ครับช้วยหน่อยครับคือผมลง phpBB 3 ภาษาไทย ใน Joomla

Posted: 30/06/2011 6:15 am
by sahawat13
ตามนี้ครับ

Re: พี่ครับช้วยหน่อยครับคือผมลง phpBB 3 ภาษาไทย ใน Joomla

Posted: 30/06/2011 6:11 pm
by sahawat13
ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วครับ

Re: พี่ครับช้วยหน่อยครับคือผมลง phpBB 3 ภาษาไทย ใน Joomla

Posted: 01/07/2011 10:19 am
by sahawat13
สวัดีครับ

ได้แล้วครับแต่ติดอยู่อีกนิดครับหลังจากลงใหม่จนได้แล้วไปสร้างเมนู ถาม+ตอบ หน้าเว็บหลัก ( joomla ) แต่พอกดเมนูถาม+ตอบหน้าเว็บแต่ทําไมเว็บบอร์ดถึงไม่ได้อยู่ไนเว็บหลักละครับผมใช้Database เดียวกันกับเว็บหลัก ชื่อของฐานข้อมูลสำหรับเว็บบอร์ด username ของฐานข้อมูล
รหัสผ่านของฐานข้อมูล ใช้ตัวเดียวกันกับเว็บ Joomla หมดเลยครับขอโทษนะครับตามเว็บนี้ครับ

http://www.sahawattechnic.com