ปัญหา Notice: Undefined index: MYSQL_SCHEMA_UPDATE_REQUIRED

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27161
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ปัญหา Notice: Undefined index: MYSQL_SCHEMA_UPDATE_REQUIRED

Post by mindphp »

ปัญหา Notice: Undefined index: MYSQL_SCHEMA_UPDATE_REQUIRED
ในการอัพเกรด phpbb3

ปัญหามาจาก เวอร์ชั่นของ ฐานข้อมูลตอนติดตั้ง กับ ฐานข้อมูลจริงที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่ตรงกัน

ทางแก้ต้องแก้ไขโครงสร้างตารางอย่างเดียว


สำหรับเวอร์ชั่น 3.0.4 โครงสร้างตามด้านล่างนี้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27161
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ปัญหา Notice: Undefined index: MYSQL_SCHEMA_UPDATE_REQUIRED

Post by mindphp »

USE wutkatefan_com;

# Table: 'phpbb3_newattachments'
ALTER TABLE phpbb3_newattachments
MODIFY attach_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY post_msg_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY in_message tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poster_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY is_orphan tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY physical_filename varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY real_filename varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY download_count mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY attach_comment text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY extension varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY mimetype varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY filesize int(20) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY filetime int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY thumbnail tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newacl_groups'
ALTER TABLE phpbb3_newacl_groups
MODIFY group_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY auth_option_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY auth_role_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY auth_setting tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newacl_options'
ALTER TABLE phpbb3_newacl_options
MODIFY auth_option_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY auth_option varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY is_global tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY is_local tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY founder_only tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newacl_roles'
ALTER TABLE phpbb3_newacl_roles
MODIFY role_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY role_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY role_description text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY role_type varchar(10) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY role_order smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newacl_roles_data'
ALTER TABLE phpbb3_newacl_roles_data
MODIFY role_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY auth_option_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY auth_setting tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newacl_users'
ALTER TABLE phpbb3_newacl_users
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY auth_option_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY auth_role_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY auth_setting tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newbanlist'
ALTER TABLE phpbb3_newbanlist
MODIFY ban_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY ban_userid mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY ban_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY ban_email varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY ban_start int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY ban_end int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY ban_exclude tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY ban_reason varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY ban_give_reason varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DROP INDEX ban_email,
ADD KEY ban_email (ban_email, ban_exclude),
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newbbcodes'
ALTER TABLE phpbb3_newbbcodes
MODIFY bbcode_id tinyint(3) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY bbcode_tag varchar(16) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY bbcode_helpline varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY display_on_posting tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY bbcode_match text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY bbcode_tpl mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY first_pass_match mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY first_pass_replace mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY second_pass_match mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY second_pass_replace mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newbookmarks'
ALTER TABLE phpbb3_newbookmarks
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newbots'
ALTER TABLE phpbb3_newbots
MODIFY bot_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY bot_active tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY bot_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY bot_agent varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY bot_ip varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newconfig'
ALTER TABLE phpbb3_newconfig
MODIFY config_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY config_value varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY is_dynamic tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newconfirm'
ALTER TABLE phpbb3_newconfirm
MODIFY confirm_id char(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY session_id char(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY confirm_type tinyint(3) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY code varchar(8) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY seed int(10) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newdisallow'
ALTER TABLE phpbb3_newdisallow
MODIFY disallow_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY disallow_username varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newdrafts'
ALTER TABLE phpbb3_newdrafts
MODIFY draft_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY save_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY draft_subject varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY draft_message mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newextensions'
ALTER TABLE phpbb3_newextensions
MODIFY extension_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY group_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY extension varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newextension_groups'
ALTER TABLE phpbb3_newextension_groups
MODIFY group_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY group_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY cat_id tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY allow_group tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY download_mode tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY upload_icon varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY max_filesize int(20) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY allowed_forums text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY allow_in_pm tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newforums'
ALTER TABLE phpbb3_newforums
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY parent_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY left_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY right_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_parents mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_desc text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_desc_bitfield varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_desc_options int(11) UNSIGNED DEFAULT '7' NOT NULL,
MODIFY forum_desc_uid varchar(8) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_link varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_password varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_style mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_image varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_rules text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_rules_link varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_rules_bitfield varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_rules_options int(11) UNSIGNED DEFAULT '7' NOT NULL,
MODIFY forum_rules_uid varchar(8) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_topics_per_page tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_type tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_status tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_posts mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_topics mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_topics_real mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_last_post_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_last_poster_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_last_post_subject varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_last_post_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_last_poster_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_last_poster_colour varchar(6) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY forum_flags tinyint(4) DEFAULT '32' NOT NULL,
MODIFY display_subforum_list tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY display_on_index tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_indexing tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_icons tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_prune tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY prune_next int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY prune_days mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY prune_viewed mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY prune_freq mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newforums_access'
ALTER TABLE phpbb3_newforums_access
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY session_id char(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newforums_track'
ALTER TABLE phpbb3_newforums_track
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY mark_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newforums_watch'
ALTER TABLE phpbb3_newforums_watch
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY notify_status tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newgroups'
ALTER TABLE phpbb3_newgroups
MODIFY group_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY group_type tinyint(4) DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY group_founder_manage tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY group_desc text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY group_desc_bitfield varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY group_desc_options int(11) UNSIGNED DEFAULT '7' NOT NULL,
MODIFY group_desc_uid varchar(8) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY group_display tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_avatar varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY group_avatar_type tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_avatar_width smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_avatar_height smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_rank mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_colour varchar(6) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY group_sig_chars mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_receive_pm tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_message_limit mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_max_recipients mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_legend tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
DROP INDEX group_legend_name,
ADD KEY group_legend_name (group_legend, group_name),
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newicons'
ALTER TABLE phpbb3_newicons
MODIFY icons_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY icons_url varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY icons_width tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY icons_height tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY icons_order mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY display_on_posting tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newlang'
ALTER TABLE phpbb3_newlang
MODIFY lang_id tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
MODIFY lang_iso varchar(30) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY lang_dir varchar(30) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY lang_english_name varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY lang_local_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY lang_author varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newlog'
ALTER TABLE phpbb3_newlog
MODIFY log_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY log_type tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY reportee_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY log_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY log_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY log_operation text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY log_data mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newmoderator_cache'
ALTER TABLE phpbb3_newmoderator_cache
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY username varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY group_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY display_on_index tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newmodules'
ALTER TABLE phpbb3_newmodules
MODIFY module_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY module_enabled tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY module_display tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY module_basename varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY module_class varchar(10) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY parent_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY left_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY right_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY module_langname varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY module_mode varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY module_auth varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newpoll_options'
ALTER TABLE phpbb3_newpoll_options
MODIFY poll_option_id tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poll_option_text text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY poll_option_total mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newpoll_votes'
ALTER TABLE phpbb3_newpoll_votes
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poll_option_id tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY vote_user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY vote_user_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newposts'
ALTER TABLE phpbb3_newposts
MODIFY post_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poster_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY icon_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poster_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY post_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY post_approved tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY post_reported tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY enable_bbcode tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_smilies tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_magic_url tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_sig tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY post_username varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY post_subject varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_unicode_ci,
MODIFY post_text mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY post_checksum varchar(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY post_attachment tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY bbcode_bitfield varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY bbcode_uid varchar(8) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY post_postcount tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY post_edit_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY post_edit_reason varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY post_edit_user mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY post_edit_count smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY post_edit_locked tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newprivmsgs'
ALTER TABLE phpbb3_newprivmsgs
MODIFY msg_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY root_level mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY author_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY icon_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY author_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY message_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY enable_bbcode tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_smilies tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_magic_url tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY enable_sig tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY message_subject varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY message_text mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY message_edit_reason varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY message_edit_user mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY message_attachment tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY bbcode_bitfield varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY bbcode_uid varchar(8) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY message_edit_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY message_edit_count smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY to_address text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY bcc_address text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newprivmsgs_folder'
ALTER TABLE phpbb3_newprivmsgs_folder
MODIFY folder_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY folder_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY pm_count mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newprivmsgs_rules'
ALTER TABLE phpbb3_newprivmsgs_rules
MODIFY rule_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY rule_check mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY rule_connection mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY rule_string varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY rule_user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY rule_group_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY rule_action mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY rule_folder_id int(11) DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newprivmsgs_to'
ALTER TABLE phpbb3_newprivmsgs_to
MODIFY msg_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY author_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY pm_deleted tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY pm_new tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY pm_unread tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY pm_replied tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY pm_marked tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY pm_forwarded tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY folder_id int(11) DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newprofile_fields'
ALTER TABLE phpbb3_newprofile_fields
MODIFY field_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY field_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY field_type tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY field_ident varchar(20) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY field_length varchar(20) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY field_minlen varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY field_maxlen varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY field_novalue varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY field_default_value varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY field_validation varchar(20) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY field_required tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY field_show_on_reg tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY field_show_profile tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY field_hide tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY field_no_view tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY field_active tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY field_order mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newprofile_fields_data'
ALTER TABLE phpbb3_newprofile_fields_data
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newprofile_fields_lang'
ALTER TABLE phpbb3_newprofile_fields_lang
MODIFY field_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY lang_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY option_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY field_type tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY lang_value varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newprofile_lang'
ALTER TABLE phpbb3_newprofile_lang
MODIFY field_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY lang_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY lang_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY lang_explain text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY lang_default_value varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newranks'
ALTER TABLE phpbb3_newranks
MODIFY rank_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY rank_title varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY rank_min mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY rank_special tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY rank_image varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newreports'
ALTER TABLE phpbb3_newreports
MODIFY report_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY reason_id smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY post_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_notify tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY report_closed tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY report_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY report_text mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newreports_reasons'
ALTER TABLE phpbb3_newreports_reasons
MODIFY reason_id smallint(4) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY reason_title varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY reason_description mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY reason_order smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newsearch_results'
ALTER TABLE phpbb3_newsearch_results
MODIFY search_key varchar(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY search_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY search_keywords mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY search_authors mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newsearch_wordlist'
ALTER TABLE phpbb3_newsearch_wordlist
MODIFY word_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY word_text varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY word_common tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY word_count mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DROP INDEX wrd_txt,
ADD UNIQUE wrd_txt (word_text),
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newsearch_wordmatch'
ALTER TABLE phpbb3_newsearch_wordmatch
MODIFY post_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY word_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY title_match tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newsessions'
ALTER TABLE phpbb3_newsessions
MODIFY session_id char(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY session_user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY session_forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY session_last_visit int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY session_start int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY session_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY session_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY session_browser varchar(150) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY session_forwarded_for varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY session_page varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY session_viewonline tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY session_autologin tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY session_admin tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newsessions_keys'
ALTER TABLE phpbb3_newsessions_keys
MODIFY key_id char(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY last_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY last_login int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newsitelist'
ALTER TABLE phpbb3_newsitelist
MODIFY site_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY site_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY site_hostname varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY ip_exclude tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newsmilies'
ALTER TABLE phpbb3_newsmilies
MODIFY smiley_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY code varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY emotion varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY smiley_url varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY smiley_width smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY smiley_height smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY smiley_order mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY display_on_posting tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newstyles'
ALTER TABLE phpbb3_newstyles
MODIFY style_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY style_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY style_copyright varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY style_active tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY template_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY theme_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY imageset_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DROP INDEX style_name,
ADD UNIQUE style_name (style_name),
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newstyles_template'
ALTER TABLE phpbb3_newstyles_template
MODIFY template_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY template_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY template_copyright varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY template_path varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY bbcode_bitfield varchar(255) DEFAULT 'kNg=' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY template_storedb tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DROP INDEX tmplte_nm,
ADD UNIQUE tmplte_nm (template_name),
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newstyles_template_data'
ALTER TABLE phpbb3_newstyles_template_data
MODIFY template_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY template_filename varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY template_included text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY template_mtime int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY template_data mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newstyles_theme'
ALTER TABLE phpbb3_newstyles_theme
MODIFY theme_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY theme_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY theme_copyright varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY theme_path varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY theme_storedb tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY theme_mtime int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY theme_data mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DROP INDEX theme_name,
ADD UNIQUE theme_name (theme_name),
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newstyles_imageset'
ALTER TABLE phpbb3_newstyles_imageset
MODIFY imageset_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY imageset_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY imageset_copyright varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY imageset_path varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DROP INDEX imgset_nm,
ADD UNIQUE imgset_nm (imageset_name),
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newstyles_imageset_data'
ALTER TABLE phpbb3_newstyles_imageset_data
MODIFY image_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY image_name varchar(200) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY image_filename varchar(200) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY image_lang varchar(30) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY image_height smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY image_width smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY imageset_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newtopics'
ALTER TABLE phpbb3_newtopics
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY icon_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_attachment tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_approved tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY topic_reported tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_title varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_unicode_ci,
MODIFY topic_poster mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_time_limit int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_views mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_replies mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_replies_real mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_status tinyint(3) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_type tinyint(3) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_first_post_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_first_poster_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY topic_first_poster_colour varchar(6) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY topic_last_post_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_last_poster_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_last_poster_name varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY topic_last_poster_colour varchar(6) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY topic_last_post_subject varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY topic_last_post_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_last_view_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_moved_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_bumped tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_bumper mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poll_title varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY poll_start int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poll_length int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poll_max_options tinyint(4) DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY poll_last_vote int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY poll_vote_change tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newtopics_track'
ALTER TABLE phpbb3_newtopics_track
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY forum_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY mark_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newtopics_posted'
ALTER TABLE phpbb3_newtopics_posted
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY topic_posted tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newtopics_watch'
ALTER TABLE phpbb3_newtopics_watch
MODIFY topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY notify_status tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newuser_group'
ALTER TABLE phpbb3_newuser_group
MODIFY group_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_leader tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_pending tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newusers'
ALTER TABLE phpbb3_newusers
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY user_type tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY group_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '3' NOT NULL,
MODIFY user_permissions mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_perm_from mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_regdate int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY username varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY username_clean varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_password varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_passchg int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_pass_convert tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_email varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_email_hash bigint(20) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_birthday varchar(10) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_lastvisit int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_lastmark int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_lastpost_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_lastpage varchar(200) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_last_confirm_key varchar(10) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_last_search int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_warnings tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_last_warning int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_login_attempts tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_inactive_reason tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_inactive_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_posts mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_lang varchar(30) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_timezone decimal(5,2) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_dst tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_dateformat varchar(30) DEFAULT 'd M Y H:i' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_style mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_rank mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_colour varchar(6) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_new_privmsg int(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_unread_privmsg int(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_last_privmsg int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_message_rules tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_full_folder int(11) DEFAULT '-3' NOT NULL,
MODIFY user_emailtime int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_topic_show_days smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_topic_sortby_type varchar(1) DEFAULT 't' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_topic_sortby_dir varchar(1) DEFAULT 'd' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_post_show_days smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_post_sortby_type varchar(1) DEFAULT 't' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_post_sortby_dir varchar(1) DEFAULT 'a' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_notify tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_notify_pm tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY user_notify_type tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_allow_pm tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY user_allow_viewonline tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY user_allow_viewemail tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY user_allow_massemail tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL,
MODIFY user_options int(11) UNSIGNED DEFAULT '895' NOT NULL,
MODIFY user_avatar varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_avatar_type tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_avatar_width smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_avatar_height smallint(4) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY user_sig mediumtext NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_sig_bbcode_uid varchar(8) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_sig_bbcode_bitfield varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_from varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_icq varchar(15) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_aim varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_yim varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_msnm varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_jabber varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_website varchar(200) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_occ text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_interests text NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_actkey varchar(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_newpasswd varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY user_form_salt varchar(32) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DROP INDEX username_clean,
ADD UNIQUE username_clean (username_clean),
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newwarnings'
ALTER TABLE phpbb3_newwarnings
MODIFY warning_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY post_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY log_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY warning_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newwords'
ALTER TABLE phpbb3_newwords
MODIFY word_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
MODIFY word varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
MODIFY replacement varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL COLLATE utf8_bin,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;


# Table: 'phpbb3_newzebra'
ALTER TABLE phpbb3_newzebra
MODIFY user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY zebra_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY friend tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
MODIFY foe tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests