Page 1 of 1

supergirl

Posted: 21/11/2007 9:28 pm
by L.N.
อยากทราบการใส่ภาพลงในเว็บค่ะช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะ :wink:

Posted: 21/11/2007 10:54 pm
by mindphp
ลง ในเว็บที่ไหนครับ เว็บ บอร์ด นี้ หรือ ถาม เรื่อง การแทรก รูปลงใน html