Page 1 of 1

ช่วยทีครับ..ตั้งกระทู้แล้วเป็นแบบนี้ กระทู้ขึ้นไม่เต็ม

Posted: 24/12/2007 5:49 am
by dpotisay
ไม่รู้จะแก้ที่ไหน ช่วยทีครับ

"เคล็ดลับ..Easyshare..ไม่ต้อง[ ]/a>" มานขึ้นไม่เต็มนะครับ

Posted: 24/12/2007 8:31 am
by mindphp
ขอรายละเอียด หน่อยครับ

Posted: 05/03/2008 8:15 am
by pop_phoenix
ผมก็เป็นครับ แย่จัง