Page 1 of 1

ถามปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งบอร์ด phpbb

Posted: 24/03/2008 4:43 am
by khonnarak
ไม่รู้จะเริ่มยังไง แต่มีรูปมาให้ดู ใช้ Hosting ของ www.000webhost.com วานพี่ๆ

หน้าตา Hosting นี้เป็นแบบนี้

Image


ช่วยดูให้หน่อย
Image

Image



ขอบคุณล่วงหน้า

Posted: 24/03/2008 4:53 am
by mindphp
ใช้ phpbb3 ดีกว่า phpbb2 นะครับ
ไม่ทราบว่า Host เช่า หรือ ฟรี ครับ

Posted: 24/03/2008 4:59 am
by khonnarak
Hosting ฟรี

ขอบคุณนะ ทำได้แหละ งงตั้งนานติดตั้งใน Server จริงได้แล้ว


Posted: 24/03/2008 5:15 am
by khonnarak
Image

ได้แล้วแต่มันขึ้นแบบนี้ :x

Posted: 24/03/2008 5:28 am
by mindphp
เดาว่าได้ พยายาม ติดตั้งไป หลาย ครั้ง ทำให้ มีตาราง อยู่ในฐานข้อมูลแล้ว
แนะนำให้ ลบตารางทั้งหมด ในฐานข้อมูล ออกก่อน แล้วติดตั้งใหม่ครับ