วิธี เช็คว่า บอร์ด SMF รับ actionไหนแล้วเรียก ไฟล์ ฟังก์ชั่น

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24466
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

วิธี เช็คว่า บอร์ด SMF รับ actionไหนแล้วเรียก ไฟล์ ฟังก์ชั่น

Post by mindphp »

วิธี เช็คว่า บอร์ด SMF รับ action เข้ามาแล้วเรียก ไฟล์ ฟังก์ชั่น อะไรให้ทำงาน ดูได้ตามตัวอย่างนี้ หรือ ดูที่ index.php ตำแหน่ง root ก็ได้

Code: Select all

	// Here's the monstrous $_REQUEST['action'] array - $_REQUEST['action'] => array($file, $function).
	$actionArray = array(
		'activate' => array('Register.php', 'Activate'),
		'admin' => array('Admin.php', 'Admin'),
		'announce' => array('Post.php', 'AnnounceTopic'),
		'ban' => array('ManageBans.php', 'Ban'),
		'boardrecount' => array('Admin.php', 'AdminBoardRecount'),
		'buddy' => array('Subs-Members.php', 'BuddyListToggle'),
		'calendar' => array('Calendar.php', 'CalendarMain'),
		'cleanperms' => array('Admin.php', 'CleanupPermissions'),
		'collapse' => array('Subs-Boards.php', 'CollapseCategory'),
		'coppa' => array('Register.php', 'CoppaForm'),
		'deletemsg' => array('RemoveTopic.php', 'DeleteMessage'),
		'detailedversion' => array('Admin.php', 'VersionDetail'),
		'display' => array('Display.php', 'Display'),
		'dlattach' => array('Display.php', 'Download'),
		'dumpdb' => array('DumpDatabase.php', 'DumpDatabase2'),
		'editpoll' => array('Poll.php', 'EditPoll'),
		'editpoll2' => array('Poll.php', 'EditPoll2'),
		'featuresettings' => array('ModSettings.php', 'ModifyFeatureSettings'),
		'featuresettings2' => array('ModSettings.php', 'ModifyFeatureSettings2'),
		'findmember' => array('Subs-Auth.php', 'JSMembers'),
		'help' => array('Help.php', 'ShowHelp'),
		'helpadmin' => array('Help.php', 'ShowAdminHelp'),
		'im' => array('PersonalMessage.php', 'MessageMain'),
		'jsoption' => array('Themes.php', 'SetJavaScript'),
		'jsmodify' => array('Post.php', 'JavaScriptModify'),
		'lock' => array('LockTopic.php', 'LockTopic'),
		'lockVoting' => array('Poll.php', 'LockVoting'),
		'login' => array('LogInOut.php', 'Login'),
		'login2' => array('LogInOut.php', 'Login2'),
		'logout' => array('LogInOut.php', 'Logout'),
		'maintain' => array('Admin.php', 'Maintenance'),
		'manageattachments' => array('ManageAttachments.php', 'ManageAttachments'),
		'manageboards' => array('ManageBoards.php', 'ManageBoards'),
		'managecalendar' => array('ManageCalendar.php', 'ManageCalendar'),
		'managesearch' => array('ManageSearch.php', 'ManageSearch'),
		'markasread' => array('Subs-Boards.php', 'MarkRead'),
		'membergroups' => array('ManageMembergroups.php', 'ModifyMembergroups'),
		'mergetopics' => array('SplitTopics.php', 'MergeTopics'),
		'mlist' => array('Memberlist.php', 'Memberlist'),
		'modifycat' => array('ManageBoards.php', 'ModifyCat'),
		'modifykarma' => array('Karma.php', 'ModifyKarma'),
		'modlog' => array('Modlog.php', 'ViewModlog'),
		'movetopic' => array('MoveTopic.php', 'MoveTopic'),
		'movetopic2' => array('MoveTopic.php', 'MoveTopic2'),
		'news' => array('ManageNews.php', 'ManageNews'),
		'notify' => array('Notify.php', 'Notify'),
		'notifyboard' => array('Notify.php', 'BoardNotify'),
		'optimizetables' => array('Admin.php', 'OptimizeTables'),
		'packageget' => array('PackageGet.php', 'PackageGet'),
		'packages' => array('Packages.php', 'Packages'),
		'permissions' => array('ManagePermissions.php', 'ModifyPermissions'),
		'pgdownload' => array('PackageGet.php', 'PackageGet'),
		'pm' => array('PersonalMessage.php', 'MessageMain'),
		'post' => array('Post.php', 'Post'),
		'post2' => array('Post.php', 'Post2'),
		'postsettings' => array('ManagePosts.php', 'ManagePostSettings'),
		'printpage' => array('Printpage.php', 'PrintTopic'),
		'profile' => array('Profile.php', 'ModifyProfile'),
		'profile2' => array('Profile.php', 'ModifyProfile2'),
		'quotefast' => array('Post.php', 'QuoteFast'),
		'quickmod' => array('Subs-Boards.php', 'QuickModeration'),
		'quickmod2' => array('Subs-Boards.php', 'QuickModeration2'),
		'recent' => array('Recent.php', 'RecentPosts'),
		'regcenter' => array('ManageRegistration.php', 'RegCenter'),
		'register' => array('Register.php', 'Register'),
		'register2' => array('Register.php', 'Register2'),
		'reminder' => array('Reminder.php', 'RemindMe'),
		'removetopic2' => array('RemoveTopic.php', 'RemoveTopic2'),
		'removeoldtopics2' => array('RemoveTopic.php', 'RemoveOldTopics2'),
		'removepoll' => array('Poll.php', 'RemovePoll'),
		'repairboards' => array('RepairBoards.php', 'RepairBoards'),
		'reporttm' => array('SendTopic.php', 'ReportToModerator'),
		'reports' => array('Reports.php', 'ReportsMain'),
		'requestmembers' => array('Subs-Auth.php', 'RequestMembers'),
		'search' => array('Search.php', 'PlushSearch1'),
		'search2' => array('Search.php', 'PlushSearch2'),
		'sendtopic' => array('SendTopic.php', 'SendTopic'),
		'serversettings' => array('ManageServer.php', 'ModifySettings'),
		'serversettings2' => array('ManageServer.php', 'ModifySettings2'),
		'smileys' => array('ManageSmileys.php', 'ManageSmileys'),
		'spellcheck' => array('Subs-Post.php', 'SpellCheck'),
		'splittopics' => array('SplitTopics.php', 'SplitTopics'),
		'stats' => array('Stats.php', 'DisplayStats'),
		'sticky' => array('LockTopic.php', 'Sticky'),
		'theme' => array('Themes.php', 'ThemesMain'),
		'trackip' => array('Profile.php', 'trackIP'),
		'about:mozilla' => array('Karma.php', 'BookOfUnknown'),
		'about:unknown' => array('Karma.php', 'BookOfUnknown'),
		'unread' => array('Recent.php', 'UnreadTopics'),
		'unreadreplies' => array('Recent.php', 'UnreadTopics'),
		'viewErrorLog' => array('ManageErrors.php', 'ViewErrorLog'),
		'viewmembers' => array('ManageMembers.php', 'ViewMembers'),
		'viewprofile' => array('Profile.php', 'ModifyProfile'),
		'vote' => array('Poll.php', 'Vote'),
		'viewquery' => array('ViewQuery.php', 'ViewQuery'),
		'who' => array('Who.php', 'Who'),
		'.xml' => array('News.php', 'ShowXmlFeed'),
	);
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24466
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: วิธี เช็คว่า บอร์ด SMF รับ actionไหนแล้วเรียก ไฟล์ ฟังก์ชั่น

Post by mindphp »

MessageIndex.template.php ไว้แสดงข้อมูลหน้าบอร์ด แต่ล่ะบอร์ด
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests