Page 1 of 1

สอบถามเกี่ยวกับ JoomRes

Posted: 16/08/2009 7:16 pm
by umaporn
อยากทราบว่ามี Joomla ที่รวม Extension JoomRes อยู่ด้วยหรือเปล่า และ JoomRes เป็น Extension ที่ใช้สำหรับจองห้องพักและจองโรงแรมอย่างเดียว หรือสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ด้วยค่ะ

Re: สอบถามเกี่ยวกับ JoomRes

Posted: 17/08/2009 2:28 am
by mindphp
Extension เราต้องติดตั้งลงไปเองหลังจาก ติดตั้ง Joomla แล้วครับ
ส่วนความสามารถของมัน ก็ขึ้นกับ Extension แต่ละตัวครับ ดูข้อมูลพวกนี้ได้ที่เว็บหลักของ Extension แ่ต่ละตัวว่ามี features อะไรบ้าง

Re: สอบถามเกี่ยวกับ JoomRes

Posted: 09/09/2009 2:51 pm
by umaporn
ช่วยสอนการติดตั้ง Extention JoomRes ลงไปใน Joomla ให้หน่อยค่ะ

Re: สอบถามเกี่ยวกับ JoomRes

Posted: 09/09/2009 5:24 pm
by mindphp
Extention แต่ละตัวติดตั้งเหมือนกันครับ
เข้าหน้า ACP >> Extensions >> install/uninstall
ถ้า Extension ไหนต้องการอะไรเพิ่มเติมให้อ่านจาก Readme ของแต่ละตัวเอาครับ