Page 1 of 1

Joomla_1.5.9_eCommerce_Edition_VM_1.1.3_LaiThai ช้วยทีครับ

Posted: 01/10/2009 7:07 am
by sahawat
สวัดีครับ
ผมลงติดตั้ง e-Commerce ด้วย Joomla + Virtuemart + JoomFish
VirtueMart_1.1.3 eCommerce Bundle Joomla! 1.5.9 Log File.txt
แล้วมันขึ้นแบบนี้ครับ

ลงบนเครื่องตัวเองครับ

Re: Joomla_1.5.9_eCommerce_Edition_VM_1.1.3_LaiThai ช้วยทีครับ

Posted: 01/10/2009 9:06 am
by mindphp
มีตารางชื่อที่มันฟ้องอยู่ในฐานข้อมูลนั้นแล้ว
แสดงว่าเคยติดตั้งโดยใช้ ฐานข้อมูลก้อนนั้นแล้ว
แนะนำให้ติดตั้งใหม่ โดยเปลี่ยน ชื่อฐานข้อมูล หรือ เปลี่ยน prefix_ ตอนติดตั้งเอาครับ