Page 1 of 1

อยากทราบวิธีเข้า PHP My Admin รุ่น 2.9.2 ด่วนที่สุดครับ

Posted: 06/10/2009 1:34 pm
by anubanmaemohschool
อยากทราบวิธีเข้า PHP My Admin รุ่น 2.9.2 ด่วนที่สุดครับ
เข้าแล้วให้บอกชื่อ กับ รหัสผ่าน
ผมยังไม่ได้ชื่อเลยครับ
ต้องการคำตอบ ด่วนที่สุด

Re: อยากทราบวิธีเข้า PHP My Admin รุ่น 2.9.2 ด่วนที่สุดครับ

Posted: 06/10/2009 11:21 pm
by mindphp
ขอรายละเอียดโปรแกรมที่ติดตั้งไปด้วยครับ
ต้องมีรายละเอียดคำถามที่สมบุณร์ จึงจะตอบให้ได้ครับ