Page 1 of 1

เกี่ยวกับการเข้าชมในเว็บไซต์

Posted: 14/11/2009 9:45 am
by san.2525
ขอบคุณ
ต้องการแบ่งการเข้าถึงงาน (เช่น ก.ดูงานของก. ข.ดูงานของข. ไม่สามารถดูของก.หรือของคนอื่นๆ)การทำเว็บjoomlaขอรูปการทำด้วยครับ

Re: เกี่ยวกับการเข้าชมในเว็บไซต์

Posted: 15/11/2009 9:40 pm
by mindphp
ระบบงานอยู่ในส่วนไหนของ joomla ครับ