วิธีแก้ปัญหา alias ภาษาไทย ใน Joomla 1.5

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25892
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

วิธีแก้ปัญหา alias ภาษาไทย ใน Joomla 1.5

Post by mindphp »

วิธีแก้ปัญหา alias ภาษาไทย ใน Joomla 1.5
libraries/joomla/utilities/string.php
เพิ่ม function นี้

Code: Select all

    function parse_url($url, $component = -1) {
            $regex = '#^(?:(?P<scheme>[a-z]+[a-z0-9]*)://)?(?:(?P<user>\w+):?(?P<pass>\w+)?@)?(?:(?P<host>[a-z0-9-][a-z0-9-\.]*[a-z0-9-]))?(?::(?P<port>\d+))?(?:(?P<path>[^\#?]+))?(?:\?(?P<query>[^\#]+))?(?:\#(?P<fragment>.*?))?$#iu';
            if (preg_match($regex, $url, $match)) {
                if ($component != -1) {
                    switch ($component) {
                        case PHP_URL_SCHEME:
                            return $match['scheme'];
                            break;
                        case PHP_URL_HOST:
                            return $match['host'];
                            break;
                        case PHP_URL_PORT:
                            return $match['port'];
                            break;
                        case PHP_URL_USER:
                            return $match['user'];
                            break;
                        case PHP_URL_PASS:
                            return $match['pass'];
                            break;
                        case PHP_URL_PATH:
                            return $match['path'];
                            break;
                        case PHP_URL_QUERY:
                            return $match['query'];
                            break;
                        case PHP_URL_FRAGMENT:
                            return $path['fragment'];
                            break;
                        default:
                            return false;
                    }
                } else {
                    $return = array();
                    foreach ($match as $key => $value) {
                        if (is_numeric($key) || empty($value)) continue;
                        $return[$key] = $value;
                    }
                    if (isset($return['host']) && !isset($return['scheme']) && !isset($return['user']) && !isset($return['port'])) {
                        if (!isset($return['path'])) $return['path'] = '';
                        $return['path'] = $return['host'] . $return['path'];
                         unset($return['host']);
                    }
                    return $return;
                }
            }
            return false;
        }    
     
libraries/joomla/environment/uri.php

แทน
$parts = @parse_url($uri);
ด้วย
$parts = JString::parse_url($uri);

อันนี้สำหรับส่วนที่เอา alias ภาษาไทยออกมาแสดงนะครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25892
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: วิธีแก้ปัญหา alias ภาษาไทย ใน Joomla 1.5

Post by mindphp »

libraries/joomla/filter/filteroutput.php

Code: Select all

    function stringURLSafe($string)
    {
        //remove any '-' from the string they will be used as concatonater
        // $str = str_replace('-', ' ', $string);

        /*
        $lang =& JFactory::getLanguage();
        $str = $lang->transliterate($str);

        // remove any duplicate whitespace, and ensure all characters are alphanumeric
        $str = preg_replace(array('/\s+/','/[^A-Za-z0-9\-]/','/[^d]/'), array('-','',''), $str);

        // lowercase and trim
        $str = trim(strtolower($str));
        */
        $str = str_replace(' ', '-', $string);
        $str = mb_strtolower($str);
        $str = trim($str);
        return $str;
    } 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25892
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: วิธีแก้ปัญหา alias ภาษาไทย ใน Joomla 1.5

Post by mindphp »

ใช้ได้กับ Joomla 1.5 นะครับ ผมทดสอบ กับ 1.5.17, 1.5.15 แล้ว
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests