สอบถามปัญหา เกี่ยวเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลในหน้าค้นหาครับ

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

สอบถามปัญหา เกี่ยวเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลในหน้าค้นหาครับ

Post by makup »

ก่อนหน้านี้ ได้ทำการเพิ่มคำพจนานุกรม เพื่อที่จะทำการเพิ่มข้อมูลลงไปครับ , แล้วกดปุ่ม ถัดไป
not_1.png


ตัวอย่าง Code : หน้าเพิ่มคำพจนานุกรม

Code: Select all

<form id="form1" name="form1" method="post" action="{ACTIONCHECK}" onSubmit="JavaScript:return fncSubmit();">

          <dl>
            <dt><label for="pf_phpbb_skype">{L_DIC_SEARCH}</label>
            </dt>
            <dd><input type="text" name="search_insert" class="inputbox autowidth" id="search_insert_1" value="{DATA_SEARCH}" style="" size="60" />
              <font color="red"><span>*</span></font>
              <!-- IF SS == '1' -->
              <span> {L_ERROR_SEARCH}</span>
              <!-- ENDIF -->
            </dd>
          </dl>

          <dl>
            <dt><label for="pf_phpbb_skype">{L_DIC_CAT}</label>
            </dt>
            <dd style="margin-left: 0%;margin-right: 516px;"> <select name="group_id" id="group_id">{PROG_SELECT_OPTIONS}</select>

            </dd>
          </dl>

          <dl>
            <dt><label for="pf_phpbb_skype">{L_DIC_MO}</label>
            </dt>
            <dd style="margin-left: 0%;margin-right: 422px;"> <select name="group_mo" id="group_id">{PROG_SELECT_OPTIONS_MODULE}</select>

            </dd>
          </dl>

          <dl>
            <dt><label for="pf_phpbb_skype">{L_DIC_NAMEEG}</label>
            </dt>
            <dd> <input type="text" class="inputbox autowidth" name="nameeg" id="nameeg_insert" size="60" value="{DATA_NAMEEG}" style="" />
              <font color="red"><span>*</span></font>
              <!-- IF ERROR_NAMEEG -->
              <span> {ERROR_NAMEEG}</span>
              <!-- ENDIF -->
            </dd>
          </dl>
          <dl>
            <dt><label for="pf_phpbb_skype">{L_DIC_NAMETH}</label>
            </dt>
            <dd> <input type="text" name="nameth" class="inputbox autowidth" id="nameeg_insert" size="60" value="{DATA_NAMEEG}" style=""/>
              <font color="red"><span>*</span></font>
              <!-- IF ERROR_DETAIL -->
              <span> {ERROR_NAMETH}</span></td>
              <!-- ENDIF -->
            </dd>
          </dl>


          <dl>
            <dt><label for="pf_phpbb_skype">{L_DIC_DETAILTH}</label>
            </dt>
            <dd> <textarea name="detailth" id="detailth" class="inputbox autowidth" cols="45" rows="5" style="">{DATA_DETAILTH}</textarea>
              <font color="red"><span>*</span></font>
              <!-- IF ERROR_DETAILTH -->
              <span> {ERROR_DETAILTH}</span></td>
              <!-- ENDIF -->
            </dd>
          </dl>
          <dl>
            <dt><label for="pf_phpbb_skype">{L_DIC_TAGS}</label>
            </dt>
            <dd> <input type="text" name="tags" class="inputbox autowidth" id="search" size="60" style="" value="{DATA_TAGS}" />
            </dd>
          </dl>

          <dl>
            <dt>&nbsp;</dt>
            <dd><label for="cc_sender"><input type="checkbox" name="cc_sender" id="cc_sender" value="1" checked="checked" tabindex="5"> ส่งสำเนาอีเมล์นี้ให้กับตัวเอง.</label></dd>
          </dl>
          
          <center>
          <p class="submit-buttons">
              <input type="submit" class="button1" name="next_data" id="button" value="{L_DIC_NEXT}"/>
               <input type="reset" class="button1" name="button2" id="button2" value="{L_DIC_CANCEL}" />
          </p>
          </center>

          </form>


หลังจากนั้น ก็อยู่ในหน้าตรวจสอบคำที่เราได้เพิ่มลงไปในพจนานุกรมแล้วครับ , แล้วก็กดตกลง
not_2.png


ตัวอย่าง Code : หน้าตรวจสอบ เพิ่มคำพจนานุกรม

Code: Select all

<form id="form1" name="form1" method="post" action="{ACTIONADDFORM}">
  <div class="paneldic1"> <br>
    <div class="forumbg forumbg-table"> 
      <table class="tabledic" cellspacing="1" id="memberlist">
        <thead>
          <tr>
            <th width="25%"><div class="style13"><hdic>{L_DIC_SEARCH}</hdic></div></th>   
            <th><hdic>{SEARCH} <!-- IF SEARCH == '' -->{SS} <!-- ENDIF --></hdic></th>
        </tr>
        </thead>

        <tbody>
          <tr align="left">
            <td class="rowdic1"><div class="style13">{L_DIC_SEARCH}:</div></td>
            <td class="bgdic" width="76%">{SEARCH}</td>
          </tr>
          <tr align="left">
            <td class="rowdic1"><div class="style13">{L_DIC_CAT}:</div></td>
            <td class="bgdic" width="76%">{PROG_SELECT_OPTIONS_NAME}</td>
          </tr>
          <tr align="left">
            <td class="rowdic1"><div class="style13">{L_DIC_MO}:</div></td>
            <td class="bgdic">{PROG_SELECT_OPTIONS_MODULE_NAME}</td>
          </tr>
          <tr align="left">
            <td class="rowdic1"><div class="style13">{L_DIC_NAMEEG}:</div></td>
            <td class="bgdic">{NANEEG}</td>
          </tr>
          <tr align="left">
            <td class="rowdic1"><div class="style13">{L_DIC_NAMETH}:</div></td>
            <td class="bgdic">{NAMETH}</td>
          </tr>
          <tr align="left">
            <td class="rowdic1"><div class="style13">{L_DIC_DETAILTH}:</div></td>
            <td class="bgdic">{BBDETAILTH}</td>
          </tr>
          <tr align="left">
            <td class="rowdic1"><div class="style13">{L_DIC_TAGS}:</div></td>
            <td class="bgdic">{TAGS}</td>
          </tr>
          <tr class="rowdic2">
            <td colspan="2" ><div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" class="button_dic1" value="{L_DIC_OK}" />&nbsp;&nbsp;
                <input type="reset" name="button2" id="button2" class="button_dic2" value="{L_DIC_CANCEL}" onclick="window.history.back()"/>
              </div>
            </td>
          </tr>  
        </tbody>

      </table>
    </div>
  </div>


  <h2>{L_DIC_TOPICS}</h2>
  <div class="paneldic2" align="left"> 
    <!-- BEGIN data_row -->
    <div class="">
      <div class="">
        <ul class="topiclist forums">
          <li class="row">
            <dl class="">
              <dt title="มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน">
                <a href="./viewforum.php?f=4" class="row-item-link"></a>					
                <div class="list-inner">
                  - <a href="{data_row.TOPICS_VIEW}" target="NEW">{data_row.TOPIC_TITLE}</a>
                </div>
              </dt>
            </dl>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <!-- END data_row -->
  </div>
<!--  <table class="tabledic">
    <h2>{L_DIC_TOPICS}</h2>
     BEGIN data_row 
     IF data_row.S_ROW_COUNT is even 
    <tr class="rowdic1"> ELSE 
    <tr class="rowdic2"> ENDIF 
      <td>
        - <a href="{data_row.TOPICS_VIEW}" target="NEW">{data_row.TOPIC_TITLE}</a>
      </td>
    </tr>
     END data_row 

                <br>
                <h4>{L_DIC_NO_TOPICS}</h4>
                <br> แสดงเมื่อไม่มีข้อมูล 

  </table>-->
  <br>
  <!-- BEGIN data_row -->
  <input type='hidden' name="mark[]" value="{data_row.TOPIC_ID}" >
  <input type='hidden' name="forum[]" value="{data_row.FORUM_ID}" >
  <!-- END data_row -->
  <ul class="linklist">
    <li class="rightside pagination"> <!-- IF PAGINATION --><a href="#" onclick="jumpto();
        return false;" title="{L_JUMP_TO_PAGE}">{PAGE_NUMBER}</a> &bull; <span>{PAGINATION}</span><!-- ELSE --><!-- ENDIF --></li>
  </ul>
  <p class="clone">{L_TOPICS_ID} <input type="text" name="mark[]" size="5"/> {L_FORUM_ID}<input type="text" name="forum[]" size="5"/><a href="#" class="add" rel=".clone">Add More</a></p>

</div>

<input type='hidden' name='wordsearch' value='{SEARCH}'>
<input type='hidden' name='nameeg' value='{NANEEG}'>
<input type='hidden' name='nameth' value='{NAMETH}'>
<input type='hidden' name='detailth' value='{DETAILTH}'>
<input type='hidden' name='tags' value='{TAGS}'>
<input type='hidden' name='group_mo' value='{PROG_SELECT_OPTIONS_MODULE_ID}'>
<input type='hidden' name='group_id' value='{PROG_SELECT_OPTIONS_ID'>
</form>


ผลปรากฎว่า ไม่แสดงข้อมูล ในหน้าส่วนค้นหาคำพจนานุกรม , ที่เราได้เพิ่มคำพจนานุกรมลงไปแล้วครับ , อยากทราบว่าพอมีวิธีแก้ไขให้ข้อมูลแสดงผลในหน้าค้นหาคำพจนานุกรมไหมครับ หลังจากที่เราได้เพิ่มข้อมูลไปแล้ว
not_3.png
not_3.png (4.32 KiB) Viewed 423 times

ขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่งครับ เราอยากจะรู้ว่า ตัว action="{ACTIONCHECK}" มันวิ่งไปทำงานที่ Folder และ File ไหนครับ

Code: Select all

<form id="form1" name="form1" method="post" action="{ACTIONCHECK}" onSubmit="JavaScript:return fncSubmit();">
Last edited by makup on 03/11/2020 1:30 pm, edited 1 time in total.
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26624
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอวิธีแก้ปัญหา เรื่องเวลากดปุ่ม แล้วไม่ไปยอมบันทึกในฐานข้อมูล และแสดงข้อมูลออกมา เพิ่มคำพจนานุกรม

Post by mindphp »

ไม่บันทึก แล้วมีอะไร เกิดขึ้นไหม

ถ้าไม่บันทึกปัญหามันก็จะต่อเนื่องไปว่า ข้อมูลที่บันทึกไป ไม่สำเร็จก็จะไม่มีให้เอาขึ้นมาแสดง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: ขอวิธีแก้ปัญหา เรื่องเวลากดปุ่ม แล้วไม่ไปยอมบันทึกในฐานข้อมูล และแสดงข้อมูลออกมา เพิ่มคำพจนานุกรม

Post by makup »

mindphp wrote: 03/11/2020 12:39 pm ไม่บันทึก แล้วมีอะไร เกิดขึ้นไหม

ถ้าไม่บันทึกปัญหามันก็จะต่อเนื่องไปว่า ข้อมูลที่บันทึกไป ไม่สำเร็จก็จะไม่มีให้เอาขึ้นมาแสดง
รับทราบครับ , ผมมีคำถามครับ ตัว action="{ACTIONCHECK}" วิ่งไปที่งานที่ File หรือ Folder ไหนรับ , ถ้าไปดูตัวที่ routing.yml ก็ไม่มีครับ , แต่ {ACTIONCHECK} มันวิ่งไปทำงานที่ตัว Controller ใช่หรือเปล่าคับ ?

Code: Select all

<form id="form1" name="form1" method="post" action="{ACTIONCHECK}" onSubmit="JavaScript:return fncSubmit();">
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26624
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามปัญหา เกี่ยวเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลในหน้าค้นหาครับ

Post by mindphp »

view source ดู ผลของ url จะรู้ว่ามัน action ไปที่ไหน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: สอบถามปัญหา เกี่ยวเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลในหน้าค้นหาครับ

Post by makup »

mindphp wrote: 03/11/2020 1:51 pm view source ดู ผลของ url จะรู้ว่ามัน action ไปที่ไหน
ข้อมูลมีการบันทึกไปเรียบร้อยแล้วครับ , แต่ก็ยังไม่แสดงผลข้อมูลในตารางอยู่ดีครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26624
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามปัญหา เกี่ยวเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลในหน้าค้นหาครับ

Post by mindphp »

ได้แล้วแก้ตรงไหนครับ

ข้อมูลบันทึกไม่ได้ กับ เอามาแสดงไม่ได้ คนละประเด็นกัน ควรตั้งกระทู้ถามแยกกัน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: สอบถามปัญหา เกี่ยวเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลในหน้าค้นหาครับ

Post by makup »

mindphp wrote: 04/11/2020 6:54 pm ได้แล้วแก้ตรงไหนครับ

ข้อมูลบันทึกไม่ได้ กับ เอามาแสดงไม่ได้ คนละประเด็นกัน ควรตั้งกระทู้ถามแยกกัน
รับทราบครับ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests