Page 1 of 1

แนะนำการใช้Relay รีเลย์ ร่วมกับ Arduino

Posted: 14/07/2016 4:18 pm
by puopun.p
รีเลย์ (Relay)คือ สวิตซ์ตัด-ต่อวงจรแบบอิเลคทรอนิค โดยใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า จะทำงานเมื่อมีการจ่ายไฟไปตามกำหนดทำให้เกิดวงจรเปิด เมื่อไม่มีการจ่ายไฟจะทำให้เกิดวงจรปิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้รีเลย์เป็นสวิสต์นั้นไม่ทำงาน อ่านเพิ่มเติม
ประโยชน์ของรีเลย์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงที่ใช้ตามบ้านเรือนได้ เช่น หลอดไฟ, สวิสต์ไฟ, พัดลม เป็นต้นสามารถนำมาใช้ร่วมกับ Arduino เพื่อตั้งเวลาเปิดปิด หรือควบคุมตามเงื่อนไขเช่น เมื่อแสงน้อยให้ทำการเปิดไฟที่รั้วบ้าน หรือเมื่ออุณภูมิถึงกำหนดสั่งให้พัดลมเปิด ในบทความนี้จะสอนการเปิดปิด รีเลย์ ด้วย อาดุยโน่
ตัวอย่างการจอวงจร
relay-arduino.png
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม

Code: Select all

#define RELAY1 6      // กำหนดPinที่จะสั่งงาน

void setup(){  
 pinMode(RELAY1, OUTPUT);   //กำหนดค่าเป็นส่งข้อมูล
}

void loop(){
  digitalWrite(RELAY1,LOW); //ตั้งค่าให้เป็น Low เพื่อให้เกิดวงจรเปิด
  delay(2000); 			//หน่วงเวลา 2 วินาที
  digitalWrite(RELAY1,HIGH);  //ตั้งค่าให้เป็น Low เพื่อให้เกิดวงจรปิด
 }
ข้อควรระวัง ระวังอุบัติเหตุจากไฟฟ้า การค่อวงจรกับไฟฟ้าภายในบ้านควรมีความชำนาญเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า ถ้าหากเพิ่งเริ่มต้นเเนะนำควรมีผู้ดูแล