แนะนำการใช้ เซ็นเซอร์วัดแสง ร่วมกับ Arduino

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

puopun.p
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 27/06/2016 10:03 am

แนะนำการใช้ เซ็นเซอร์วัดแสง ร่วมกับ Arduino

Post by puopun.p »

ในบทความนี้จะแนะนำการใช้เซ็นเซอร์วัดแสง(LDR Photoresistor Sensor Module) เพื่อใช้อ่านค่าจากแสงที่ได้ ถ้าหากยังไม่รู้จักเซ็นเซอร์วัดแสงสามารถอ่านได้ ที่นี่
โดยทำการเขียนโปรแกรมผ่าน arduino ide
ตัวอย่างการต่อ
LDR1-1-620x436.png
LDR1-1-620x436.png (181.83 KiB) Viewed 1418 times
หมายเหตุ ตัวต้านทานที่เหมาะสมคือ ขนาด 10k

โค้ดของโปรแกรม

Code: Select all

int pin = A0; //กำหนดพินที่ต่อ
int val = 0; //กำหนดค่าตั้งต้นของผลลัพธ์

void setup(){
 Serial.begin(9600); //กำหนดความเร็วของซีเรียล
}

void loop(){  //ลูป
 val = analogRead(pin); //ใช้ฟังก์ชั่นอ่านค่าอนาล็อกตามพินที่กำหนดไว้
 Serial.println(val); //ส่งค่าผ่านทางซีเรียลโดยใช้คำสั่ง println
 delay(300); //ตั้งค่าดีเลย์ไว้ที่ 0.3sec
}
ผลลัพธ์
photor.png
photor.png (84.35 KiB) Viewed 1418 times
หมายเหตุ ค่าที่มาก คือค่าที่มีแสงน้อย

ข้อควรระวัง ควรใช้ตัวต้านทานใหม่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ตัวเซ็นเซอร์เสื่อมสภาพ หรือ เสียหายได้
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 4 guests