การติดตั้งโปรแกรม และการใช้งาน ArduinoIDE

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

chayakan
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 9
Joined: 12/12/2017 10:30 am

การติดตั้งโปรแกรม และการใช้งาน ArduinoIDE

Post by chayakan »

การเขียนโปรแกรม
Arduino จะใช้ภาษา C หลักๆ ในการเขียน และสามารถเขียนผ่านทางโปรแกรม ArduinoIDE โดยดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์
http://www.arduino.cc/en/main/software (เวอร์ชั่นปัจจุบัน)
ดาว์โหลดไฟล์โปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.arduino.cc/en/Main/Software เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการจะติดตั้ง
ดาว์โหลดไฟล์โปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.arduino.cc/en/Main/Software เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการจะติดตั้ง
11111.jpg (83.56 KiB) Viewed 1435 times
การใช้งาน ArduinoIDE
หลังจากผู้ใช้ทำการเขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ใช้และหมายเลข Com... ของ Serial port นั้นๆ (ดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2)
รูปที่ 1 เลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ต้องการ upload
รูปที่ 1 เลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ต้องการ upload
4.jpg (117.12 KiB) Viewed 1435 times
รูปที่ 2 เลือกหมายเลข Com Serial port ของบอร์ด
รูปที่ 2 เลือกหมายเลข Com Serial port ของบอร์ด
5.jpg (81.37 KiB) Viewed 1435 times
ต่อมากดปุ่ม Verify เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โค้ดโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม Upload โค้ด โปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino ผ่านทางสาย USB เมื่ออับโหลดเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความแถบข้างล่าง “Done uploading” (ดังรูปที่ 3) และบอร์ดจะเริ่มทำงานตามที่เขียนโปรแกรมไว้ได้ทันที
รูปที่ 3 กดปุ่ม Verify เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โปรแกรม หลังจากอัพโหลดเรียบร้อย จะแสดงข้อความแถบข้างล่าง “Done uploading”
รูปที่ 3 กดปุ่ม Verify เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โปรแกรม หลังจากอัพโหลดเรียบร้อย จะแสดงข้อความแถบข้างล่าง “Done uploading”
6.jpg (102.44 KiB) Viewed 1435 times

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests