ควบคุมการเปิด ปิดไฟโดยใช้ Potentiometer Arduino

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

ควบคุมการเปิด ปิดไฟโดยใช้ Potentiometer Arduino

Post by bankjittapol »

ควบคุมการเปิด ปิดไฟโดยใช้ Potentiometer Arduino

อุปกรณ์
1. Arduino Uno R3
2. Bread Board
3. Resistor
4. Led
5. Potentiometer

การทำงานของแต่ละอุปกรณ์
1. Arduino ใส่คำสั่งเพื่อควบคุม Led
2. Bread Board ตัวจำลองวงจร
3. Resistor ตัวต้านทาน
4. Led แสดงแสงไฟ เมื่อเกิดการ เปิด ปิด
5. Potentiometer ตัวต้านทานสามขั้ว แบบหมุนปรับหาแรงดันไฟฟ้า

การทำงาน
หมุน Potentiometer แล้วไฟจะเปิด ปิด ตามค่านั้น เช่น หมุนไปที่ 1 หลอดที่ 1 จะเปิด หลอดอื่นๆจะปิด
11.JPG
11.JPG (49.75 KiB) Viewed 913 times

Code: Select all

void setup() {
 for(int pin=2;pin<=11;pin++){
 pinMode(pin, OUTPUT);

 }

Serial.begin(9600);
}
 void loop() {
 int aval = analogRead(A0);
  Serial.println(aval,DEC);
  Serial.println(aval/102,DEC); //102.4 = 1024/10
delay(100);
  aval = aval/102;
  
  switch(aval){
  case 1: aval = 2;
  break;
  case 2: aval = 3;
  break;
   case 3: aval = 4;
  break;
   case 4: aval = 5;
  break;
   case 5: aval = 6;
  break;
   case 6: aval = 7;
  break;
   case 7: aval = 8;
  break;
   case 8: aval = 9;
  break;
   case 9: aval = 10;
  break;
   case 10: aval = 11;
  break;
  default : aval =0;
  
  }
  for(int pin =2;pin<=11;pin++){
   if(pin ==aval){
    digitalWrite(pin,1);
   }else{
       digitalWrite(pin,0);
   }
  }
 
 } • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests