ร่วมด้วยช่วยกัน ภาษาไทย สำหรับ WHMCS 4.0.1

PHP Result Center PHP Result Center เป็นหมวด ที่ไว้รวบรวม โปรแกรม Code php Javascript CSS CMS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jquery
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 01/06/2009 12:44 pm

ร่วมด้วยช่วยกัน ภาษาไทย สำหรับ WHMCS 4.0.1

Post by jquery »

ร่วมด้วยช่วยกัน ภาษาไทย สำหรับ WHMCS 4.0.1
$_LANG["accountinfo"] = "Account Information";
$_LANG["choosecurrency"] = "สกุลเงิน";
$_LANG["clientareacurrentsecurityanswer"] = "กรุณาเขียนคำตอบที่ถูกต้อง";
$_LANG["clientareacurrentsecurityquestion"] = "กรุณาเลือกคำถามกันลืมรหัสผ่าน";
$_LANG["clientareanavsecurityquestions"] = "เปลี่ยนคำถามกันลืมรหัสผ่าน";
$_LANG["clientareanavservices"] = "บริการของฉัน";
$_LANG["clientareasecurityanswer"] = "กรุณาเขียนคำตอบ";
$_LANG["clientareasecurityconfanswer"] = "กรุณาเขียนยืนยันคำตอบ";
$_LANG["clientareasecurityquestion"] = "กรุณาเลือกคำถามกันลืมรหัสผ่าน";
$_LANG["creditcardenternumber"] = "คุณยังไม่ได้ใส่รหัสบัตรเครดิต";
$_LANG["creditcardnumberinvalid"] = "รหัสบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง";
$_LANG["customfieldvalidationerror"] = "ข้อมูลไม่ถูกต้อง";
$_LANG["downloaddescription"] = "รายละเอียด";
$_LANG["downloadname"] = "ดาวน์โหลด";
$_LANG["invoicescollections"] = "Collections";
$_LANG["invoicesrefunded"] = "Refunded";
$_LANG["latestannouncements"] = "ประกาศล่าสุด";
$_LANG["or"] = "หรือ";
$_LANG["passwordremindercontactsupport"] = "You have no validation questions - please
contact support";
$_LANG["passwordremindervalidate"] = "Validate";
$_LANG["passwordremindervalidationerror"] = "Your answer could not be validated - please
try again or contact support";
$_LANG["promoexistingclient"] = "You must have an active product/service to use this
code";
$_LANG["promoonceperclient"] = "This code can only be used once per client";
$_LANG["pwstrengthfail"] = "The password you entered is not strong enough - please enter
a more complex password";
$_LANG["quicknav"] = "Quick Navigation";
$_LANG["rssfeed"] = "Feed";
$_LANG["securityanswerrequired"] = "You are required to enter a security answer";
$_LANG["securitybothnotmatch"] = "Your answer and confirm answer do not match";
$_LANG["securitycurrentincorrect"] = "Your current question and answer is incorrect";
$_LANG["step"] = "Step";
$_LANG["supportticketsticketattachments"] = "Attachments";
$_LANG["whoisresults"] = "WHOIS Results for";
$_LANG["globalsystemname"] = "ส่วนบริการลูกค้า";
$_LANG["globalyouarehere"] = "คุณกำลังอยู่ที่";
$_LANG["language"] = "เปลี่ยนภาษา";
$_LANG["imagecheck"] = "กรุณาพิมพ์ตัวหนังสือที่คุณเห็นลงในช่องว่างทางด้านขวามือ";
$_LANG["closewindow"] = "ปิดหน้าต้างนี้";
$_LANG["headertext"] = "ยินดีต้องรับสู่ส่วนบริการลูกค้า";
$_LANG["supportpresalesquestions"] = "หากคุณมีข้อสงสัย";
$_LANG["supportclickheretocontact"] = "คลิ๊กที่นี่ เพื่อติดต่อเรา";
$_LANG["clientareanavhome"] = "หน้าแรก";
$_LANG["clientareanavdetails"] = "ข้อมูลส่วนตัว";
$_LANG["clientareanavhosting"] = "โฮสติ้งของฉัน";
$_LANG["clientareahostingaddons"] = "บริการเสริม";
$_LANG["clientareahostingaddonsview"] = "รายละเอียด";
$_LANG["clientareanavdomains"] = "โดเมนของฉัน";
$_LANG["clientareanavsupporttickets"] = "คำถามของฉัน";
$_LANG["clientareanavorder"] = "สั่งซื้อเพิ่มเติม";
$_LANG["clientareanavlogout"] = "ออกจากระบบ";
$_LANG["clientareatitle"] = "มุมสำหรับสมาชิก";
$_LANG["clientareaheader"] = "ยินดีต้อนรับสู่มุมสำหรับสมาชิก คุณสามารถสั่งซื้อ ชำระค่าบริการ และสอบถามทีมงานได้ด้วยตนเอง";
$_LANG["clientareaupdateyourdetails"] = "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว";
$_LANG["clientareafullname"] = "ชื่อลูกค้า";
$_LANG["clientareafirstname"] = "ชื่อจริง";
$_LANG["clientarealastname"] = "นามสกุล";
$_LANG["clientareaemail"] = "อีเมลล์";
$_LANG["clientareaaddress1"] = "ที่อยู่";
$_LANG["clientareaaddress2"] = "ที่อยู่ (ต่อ)";
$_LANG["clientareacity"] = "อำเภอ";
$_LANG["clientareastate"] = "จังหวัด";
$_LANG["clientareapostcode"] = "รหัสไปรษณีย์";
$_LANG["clientareacountry"] = "ประเทศ";
$_LANG["clientareaselectcountry"] = "เลือกประเทศ";
$_LANG["clientareaphonenumber"] = "หมายเลขโทรศัพท์";
$_LANG["clientareachangepassword"] = "เปลี่ยนรหัสผ่าน";
$_LANG["clientarealeaveblank"] = "เว้นว่างไว้จนกว่าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน";
$_LANG["clientareapassword"] = "รหัสผ่าน";
$_LANG["clientareaconfirmpassword"] = "ยืนยันรหัสผ่าน";
$_LANG["clientareaupdatebutton"] = "อัพเดท";
$_LANG["clientareachangesuccessful"] = "แก้ไขข้อมูลส่วนตัวสำเร็จ";
$_LANG["clientareahostingregdate"] = "วันลงทะเบียน";
$_LANG["clientareahostingdomain"] = "Domain";
$_LANG["clientareahostingpackage"] = "Package";
$_LANG["clientareahostingnextduedate"] = "กำหนดชำระค่าบริการ";
$_LANG["clientareahostingamount"] = "ยอดรวม";
$_LANG["clientareaaddon"] = "Addon";
$_LANG["clientareaaddonsfor"] = "Addons for";
$_LANG["clientareaaddonorderconfirmation"] = "ขอบคุณ. คำสั่งซื้อของคุณสำหรับบริการเสริมสำเร็จ. โปรดเลือกวิธีการชำระเงิน";
$_LANG["firstpaymentamount"] = "ค่าบริการครั้งนี้";
$_LANG["recurringamount"] = "ค่าบริการครั้งต่อไป";
$_LANG["orderavailableaddons"] = "แสดงรายละเอียดบริการเสริม";
$_LANG["clientareadomainexpirydate"] = "วันหมดอายุ";
$_LANG["clientareadomainnone"] = "No Domains Registered With Us";
$_LANG["clientareaactive"] = "Active";
$_LANG["clientareapending"] = "Pending";
$_LANG["clientareasuspended"] = "Suspended";
$_LANG["clientareaterminated"] = "Terminated";
$_LANG["clientareaexpired"] = "หมดอายุ";
$_LANG["clientareaticktoenable"] = "Tick to enable";
$_LANG["recordsfound"] = "ข้อมูล";
$_LANG["page"] = "หน้า";
$_LANG["pageof"] = "จาก";
$_LANG["previouspage"] = "หน้าที่แล้ว";
$_LANG["nextpage"] = "หน้าถัดไป";
$_LANG["contacttitle"] = "ติดต่อสอบถาม";
$_LANG["contactheader"] = "หากคุณมีข้อสงสัย สอบถามเรา";
$_LANG["contactname"] = "ชื่อ";
$_LANG["contactemail"] = "อีเมลล์";
$_LANG["contactsubject"] = "หัวข้อ";
$_LANG["contactmessage"] = "ข้อความ";
$_LANG["contactsend"] = "ส่งข้อความ";
$_LANG["contactsent"] = "ข้อความของคุณถูกส่งสำเร็จ";
$_LANG["clientareaaddonpricing"] = "ราคา";
$_LANG["clientareaviewdetails"] = "แสดงรายละเอียด";
$_LANG["clientareaproductdetails"] = "ข้อมูลสินค้าและบริการ";
$_LANG["clientareastatus"] = "สถานะ";
$_LANG["clientareaaccountaddons"] = "Account Addons";
$_LANG["clientareaproducts"] = "สินค้า&บริการ ของฉัน";
$_LANG["clientareaemails"] = "อีเมลล์ของฉัน";
$_LANG["clientareaemailsintrotext"] = "ด้านล่างนี้เป็นประวัติการของข้อความทั้งหมดที่เราได้ส่งถึงคุณ";
$_LANG["clientareaemailsdate"] = "วันที่ส่ง";
$_LANG["clientareaemailssubject"] = "หัวข้อ";
$_LANG["clientareacpanellink"] = "Login to cPanel";
$_LANG["clientareawebmaillink"] = "Login to Webmail";
$_LANG["clientareawhmlink"] = "Login to WHM";
$_LANG["clientareabacklink"] = "<< ย้อนกลับ";
$_LANG["clientarearegistrationperiod"] = "Registration Period";
$_LANG["clientareamodifywhoisinfo"] = "แก้ไข WHOIS Contact Information";
$_LANG["clientareamodifynameservers"] = "แก้ไข Nameservers";
$_LANG["clientareanameserver"] = "Nameserver";
$_LANG["clientareasavechanges"] = "บันทึก";
$_LANG["clientareasetlocking"] = "Set Locking";
$_LANG["clientareaerroroccured"] = "An error occurred, please try again later.";
$_LANG["clientareanoaddons"] = "No Addons Found for this Account";
$_LANG["clientareaviewaddons"] = "แสดงบริการเสริม";
$_LANG["clientareaproductsnone"] = "ไม่พบบริการดังกล่าว";
$_LANG["clientareacancel"] = "ยกเลิก";
$_LANG["clientareamodifydomaincontactinfo"] = "แก้ไข Domain Contact Information";
$_LANG["clientareacompanyname"] = "บริษัท/ร้าน";
$_LANG["clientareadiskusage"] = "Disk Space Usage";
$_LANG["clientareadisklimit"] = "Disk Space Limit";
$_LANG["clientareabwusage"] = "Bandwidth usage";
$_LANG["clientareabwlimit"] = "Bandwidth Limit";
$_LANG["clientareaused"] = "Used";
$_LANG["clientareaunlimited"] = "ไม่จำกัด";
$_LANG["clientarealastupdated"] = "Last Updated";
$_LANG["clientareacancelrequest"] = "ยกเลิกสมาชิก";
$_LANG["clientareacancelproduct"] = "ยกเลิกสมาชิกสำหรับ";
$_LANG["clientareacancelreason"] = "เหตุผลที่ขอยกเลิก";
$_LANG["clientareacancelinvalid"] = "This account has already had a cancellation request submitted so you cannot submit another.";
$_LANG["clientareacancelrequestbutton"] = "แจ้งยกเลิก";
$_LANG["clientareacancelconfirmation"] = "Thank You. Your cancellation request has been submitted. If you have done this in error, open a support ticket to notify us immediately or your account may be terminated.";
$_LANG["clientareaerrors"] = "The following errors occurred:";
$_LANG["clientareaerrorfirstname"] = "กรุณากรอกชื่อ";
$_LANG["clientareaerrorlastname"] = "กรุณากรอกนามสกุล";
$_LANG["clientareaerroremail"] = "กรุณากรอกอีเมลล์";
$_LANG["clientareaerroremailinvalid"] = "ข้อมูลอีเมลล์ไม่ถูกต้อง";
$_LANG["clientareaerroraddress1"] = "กรุณากรอกที่อยู่";
$_LANG["clientareaerrorcity"] = "กรุณากรอกอำเภอ";
$_LANG["clientareaerrorstate"] = "กรุณากรอกจังหวัด";
$_LANG["clientareaerrorpostcode"] = "กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์";
$_LANG["clientareaerrorphonenumber"] = "กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์";
$_LANG["clientareaerrorpasswordconfirm"] = "กรุณากรอกรหัสผ่านซ้ำ";
$_LANG["clientareaerrorpasswordnotmatch"] = "รหัสผ่านไม่ตรงกัน";
$_LANG["clientareaerrorisrequired"] = "จำเป็น";
$_LANG["contacterrorname"] = "กรุณากรอกชื่อของคุณ";
$_LANG["contacterrorsubject"] = "กรุณากรอกหัวข้อ";
$_LANG["contacterrormessage"] = "กรุณากรอกข้อความ";
$_LANG["supportticketinvalid"] = "An error occurred. The requested ticket could not be found.";
$_LANG["supportticketserrornoname"] = "กรุณากรอกชื่อของคุณ";
$_LANG["supportticketserrornoemail"] = "กรุณากรอกอีเมลล์";
$_LANG["supportticketserrornosubject"] = "กรุณากรอกหัวข้อ";
$_LANG["supportticketserrornomessage"] = "กรุณากรอกข้อความ";
$_LANG["supportticketsuploadfailed"] = "Could not upload attachment file";
$_LANG["supportticketsfilenotallowed"] = "The file you tried to upload is not allowed.";
$_LANG["clientareaerrorbannedemail"] = "We don't allow users with the email address provider you entered. Please try another email address.";
$_LANG["announcementstitle"] = "ประกาศจากทีมงาน";
$_LANG["announcementsnone"] = "ไม่พบประกาศจาก SmileHost.Asia";
$_LANG["announcementsrss"] = "View RSS Feed";
$_LANG["downloadstitle"] = "ดาวน์โหลด";
$_LANG["downloadsintrotext"] = "ดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ";
$_LANG["downloadsnone"] = "ไม่มีข้อมูล";
$_LANG["knowledgebasetitle"] = "คลังความรู้";
$_LANG["knowledgebaseintrotext"] = "คลังความรู้และคู่มือการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของคุณ";
$_LANG["knowledgebasecategories"] = "หมวดหมู่";
$_LANG["knowledgebasepopular"] = "ได้รับความนิยมสูงสุด";
$_LANG["knowledgebasearticles"] = "บทความ";
$_LANG["knowledgebasenoarticles"] = "ไม่มีบทความ";
$_LANG["knowledgebaseviews"] = "คนดู";
$_LANG["knowledgebasesearch"] = "ค้นหา";
$_LANG["knowledgebasehelpful"] = "Was this answer helpful?";
$_LANG["knowledgebaserating"] = "Rating:";
$_LANG["knowledgebaseratingtext"] = "Users Found This Useful";
$_LANG["knowledgebasevotes"] = "Votes";
$_LANG["knowledgebaseyes"] = "Yes";
$_LANG["knowledgebaseno"] = "No";
$_LANG["knowledgebasevote"] = "Vote";
$_LANG["knowledgebaseprint"] = "Print this Article";
$_LANG["knowledgebasefavorites"] = "Add to Favourites";
$_LANG["knowledgebaserelated"] = "Related Articles";
$_LANG["knowledgebasenorelated"] = "There are no Related Articles";
$_LANG["knowledgebasemore"] = "More";
$_LANG["loginintrotext"] = "กรุณา Login ก่อน หรือสมัครสมาชิกใหม่";
$_LANG["loginemail"] = "อีเมลล์";
$_LANG["loginpassword"] = "รหัสผ่าน";
$_LANG["loginrememberme"] = "Remember Me";
$_LANG["loginbutton"] = "เข้าสู่ระบบ";
$_LANG["loginforgotten"] = "ลืมรหัสผ่าน ?";
$_LANG["loginforgotteninstructions"] = "ขอรหัสผ่านใหม่";
$_LANG["loginincorrect"] = "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง";
$_LANG["logouttitle"] = "ออกจากระบบ";
$_LANG["logoutsuccessful"] = "ออกจากระบบสำเร็จ";
$_LANG["logoutcontinuetext"] = "Click here to continue.";
$_LANG["passwordremindertitle"] = "ลืมรหัสผ่าน";
$_LANG["passwordreminderintrotext"] = "ถ้าคุณลืมรหัสผ่านกรุณากรอกอีเมลล์ของคุณ ระบบจะส่งให้ทางอีเมลล์";
$_LANG["passwordreminderdetailssent"] = "ข้อมูลถูกส่งไปที่อีเมลล์แล้ว";
$_LANG["passwordremindernotfound"] = "ไม่พบอีเมลล์ของคุณ";
$_LANG["passwordremindersendbutton"] = "ส่งรหัสผ่าน";
$_LANG["supportticketspagetitle"] = "คำถามของคุณ";
$_LANG["supportticketssystemdescription"] = "ระบบ Support Ticket คือระบบที่คุณสามารถติดต่อกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นถามคำถามที่ข้องใจ, แจ้งปัญหาการใช้งาน, ขอความช่วยเหลือจากทีมงานมืออาชีพ และแจ้งการชำระค่าบริการ ซึ่งทีมงานจะรีบตอบคำถามและดำเนินการให้เร็วที่สุด";
$_LANG["supportticketssubmitticket"] = "สร้างคำถามใหม่";
$_LANG["supportticketsheader"] = "หากคุณไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาในคลังความรู้ได้ คุณสามารถสอบถามได้โดยเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ";
$_LANG["supportticketsticketcreated"] = "Ticket Created";
$_LANG["supportticketsticketcreateddesc"] = "Your ticket has been successfully created. An email has been sent to your address with the ticket information. If you would like to view this ticket now you can do so.";
$_LANG["supportticketsopentickets"] = "รายการคำถามของคุณ";
$_LANG["supportticketsviewticket"] = "View Ticket";
$_LANG["supportticketsposted"] = "Posted";
$_LANG["supportticketsreply"] = "Reply";
$_LANG["supportticketsstaff"] = "Staff";
$_LANG["supportticketsclient"] = "Client";
$_LANG["supportticketsticketid"] = "Ticket ID";
$_LANG["supportticketsdate"] = "Date";
$_LANG["supportticketsdepartment"] = "แผนก";
$_LANG["supportticketssubject"] = "หัวข้อ";
$_LANG["supportticketsstatus"] = "สถานะ";
$_LANG["supportticketsstatusopen"] = "เปิด";
$_LANG["supportticketsstatusanswered"] = "ตอบแล้ว";
$_LANG["supportticketsstatusinprogress"] = "อยู่ระหว่างดำเนินการ";
$_LANG["supportticketsstatusonhold"] = "On Hold";
$_LANG["supportticketsstatuscustomerreply"] = "รอการตอบกลับจากผู้ใช้บริการ";
$_LANG["supportticketsstatusclosed"] = "ปิด";
$_LANG["supportticketschoosedepartment"] = "เลือกแผนก";
$_LANG["supportticketsclientname"] = "ชื่อ";
$_LANG["supportticketsclientemail"] = "อีเมลล์";
$_LANG["supportticketsticketsubject"] = "หัวข้อ";
$_LANG["supportticketsticketurgency"] = "ความเร่งด่วน";
$_LANG["supportticketsticketurgencylow"] = "เล็กน้อย";
$_LANG["supportticketsticketurgencymedium"] = "ปานกลาง";
$_LANG["supportticketsticketurgencyhigh"] = "เร่งด่วน";
$_LANG["supportticketsticketattachment"] = "แนบไฟล์";
$_LANG["supportticketsallowedextensions"] = "Allowed File Extensions";
$_LANG["supportticketsticketsubmit"] = "ส่ง";
$_LANG["supportticketserror"] = "Error";
$_LANG["supportticketsnotfound"] = "Ticket Not Found";
$_LANG["affiliatestitle"] = "Affiliates";
$_LANG["affiliatesintrotext"] = "Activate your affiliate account today to:";
$_LANG["affiliatesbullet1"] = "Receive an initial bonus deposit in your affiliate account of";
$_LANG["affiliatesearn"] = "Earn";
$_LANG["affiliatesbullet2"] = "of every payment each customer you refer to us makes for the entire duration of their hosting account";
$_LANG["affiliatesfootertext"] = "When you refer someone to our website with your unique referral ID, a cookie is placed on their computer containing this ID so if they bookmark the site and come back later you will still receive the commission.";
$_LANG["affiliatesactivate"] = "Activate Affiliate Account";
$_LANG["affiliatesrealtime"] = "These statistics are in real time and update instantly";
$_LANG["affiliatesreferallink"] = "Your Unique Referral Link";
$_LANG["affiliatesregdate"] = "Registration Date";
$_LANG["affiliatesvisitorsreferred"] = "Number of Visitors Referred";
$_LANG["affiliatesearningstodate"] = "Total Earnings to Date";
$_LANG["affiliateswithdrawn"] = "Total Amount Withdrawn";
$_LANG["affiliatesbalance"] = "Current Balance";
$_LANG["affiliatesreferals"] = "Your referrals";
$_LANG["affiliatesnosignups"] = "You have currently not received any signups";
$_LANG["affiliatessignupdate"] = "Signup Date";
$_LANG["affiliateshostingpackage"] = "Hosting Package";
$_LANG["affiliatesamount"] = "Amount";
$_LANG["affiliatescommission"] = "Commission";
$_LANG["affiliatesstatus"] = "Status";
$_LANG["affiliateslinktous"] = "Link to Us";
$_LANG["affiliatesdisabled"] = "We do not currently offer an affiliate system to our clients.";
$_LANG["affiliatesrequestwithdrawal"] = "Request Withdrawal";
$_LANG["affiliateswithdrawalrequestsuccessful"] = "Your request for a withdrawal has been submitted. You will be contacted shortly.";
$_LANG["domaintitle"] = "ตรวจวสอบโดเมนเนม";
$_LANG["domainintrotext"] = "กรอกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ";
$_LANG["domainlookupbutton"] = "Lookup";
$_LANG["domainavailable1"] = "ยินดีด้วยครับ";
$_LANG["domainavailable2"] = "สามารถจดทะเบียนได้";
$_LANG["domainavailableexplanation"] = "To register this domain click on the link below";
$_LANG["domainordernow"] = "สั่งซื้อเดี๋ยวนี้";
$_LANG["domainunavailable1"] = "เสียใจด้วยครับ";
$_LANG["domainunavailable2"] = "โดเมนเนมดังกล่าวถูกจดทะเบียนแล้ว";
$_LANG["domainviewwhois"] = "view whois report";
$_LANG["domainalternatives"] = "Try these alternatives:";
$_LANG["domainerror"] = "There was an error in your request";
$_LANG["domainerrornodomain"] = "กรุณากรอกชื่อโดเมนเนมด้วยครับ";
$_LANG["domainerrortoolong"] = "โดเมนเนมต้องมีความยาวไม่เกิน 67 ตัวอักษร";
$_LANG["domaintld"] = "TLD";
$_LANG["domainminyears"] = "Min. Years";
$_LANG["domainprice"] = "ราคา";
$_LANG["serverstatustitle"] = "สถานะของเซิร์ฟเวอร์";
$_LANG["serverstatusheadingtext"] = "ตารางแสดงสถานะของเซิรฟ์เวอร์";
$_LANG["servername"] = "เซิร์ฟเวอร์";
$_LANG["serverstatusserverload"] = "Server Load";
$_LANG["serverstatusphpinfo"] = "PHP Info";
$_LANG["serverstatusuptime"] = "Uptime";
$_LANG["serverstatusonline"] = "Online";
$_LANG["serverstatusoffline"] = "Offline";
$_LANG["serverstatusnoservers"] = "No Servers are currently being monitored";
$_LANG["serverstatusnotavailable"] = "Not Available";
$_LANG["invoices"] = "ใบแจ้งค่าบริการของฉัน";
$_LANG["invoicesnoinvoices"] = "ไม่พบใบแจ้งค่าบริการ";
$_LANG["invoicestitle"] = "Invoice #";
$_LANG["invoicesinvoicedto"] = "ออกให้";
$_LANG["invoicesinvoicenotes"] = "Invoice Notes";
$_LANG["invoicesoutstandinginvoices"] = "Outstanding Invoices";
$_LANG["invoicesdatecreated"] = "วันที่";
$_LANG["invoicesdatedue"] = "กำหนดชำระ";
$_LANG["invoicesstatus"] = "สถานะ";
$_LANG["invoicesview"] = "แสดงรายละเอียด";
$_LANG["invoicesunpaid"] = "ยังไม่ชำระค่าบริการ";
$_LANG["invoicespaid"] = "ชำระค่าบริการแล้ว";
$_LANG["invoicescancelled"] = "ยกเลิก";
$_LANG["invoicesdescription"] = "รายละเอียด";
$_LANG["invoicesamount"] = "ยอดรวมทั้งหมด";
$_LANG["invoicessubtotal"] = "รวมย่อย";
$_LANG["invoicesbefore"] = "before";
$_LANG["invoicescredit"] = "Credit";
$_LANG["invoicestax"] = "Tax Due";
$_LANG["invoicestotal"] = "ทั้งหมด";
$_LANG["invoicespaynow"] = "ชำระค่าบริการเดี๋ยวนี้";
$_LANG["invoicesnotes"] = "Notes";
$_LANG["invoiceserror"] = "An Error Occurred. Please Try Again.";
$_LANG["invoicespayto"] = "Pay To";
$_LANG["invoicerefnum"] = "Reference Number";
$_LANG["invoiceofflinepaid"] = "Offline Credit Card Payments are processed manually. You will receive confirmation by email once your payment has been processed.";
$_LANG["invoicestaxindicator"] = "Indicates a taxed item.";
$_LANG["invoicesdownload"] = "Download";
$_LANG["invoicestransactions"] = "การทำรายการ";
$_LANG["invoicestransdate"] = "ทำรายการวันที่";
$_LANG["invoicestransgateway"] = "Gateway";
$_LANG["invoicestransid"] = "Transaction ID";
$_LANG["invoicestransamount"] = "ยอดรวม";
$_LANG["invoicestransnonefound"] = "No Related Transactions Found";
$_LANG["creditcard"] = "ชำระด้วยเครดิตการ์ด";
$_LANG["creditcarddetails"] = "Credit Card Details";
$_LANG["creditcardyourinfo"] = "Your Information";
$_LANG["creditcarduseexisting"] = "Use Existing Card";
$_LANG["creditcardenternewcard"] = "Enter New Card Information Below";
$_LANG["creditcardcardtype"] = "Card Type";
$_LANG["creditcardcardnumber"] = "Card Number";
$_LANG["creditcardcvvnumber"] = "CVV/CVC2 Number";
$_LANG["creditcardsecuritynotice"] = "Any data you enter here is submitted securely and is encrypted to reduce the risk of fraud";
$_LANG["creditcardenterexpirydate"] = "You did not enter the card expiry date";
$_LANG["creditcardccvinvalid"] = "The cards CVV number is required";
$_LANG["creditcarddeclined"] = "The credit card details you entered were declined. Please try a different card or contact support.";
$_LANG["creditcardinvalid"] = "The credit card details you entered were invalid. Please try a different card or contact support.";
$_LANG["creditcardconfirmation"] = "Thank You! Your new card details have been accepted and the first payment for your account has been taken. You have been sent a confirmation email about this.";
$_LANG["creditcardcvvwhere"] = "Where do I find this?";
$_LANG["flashtutorials"] = "Flash Tutorials";
$_LANG["flashtutorialsdescription"] = "Click here to view tutorials showing you how to use your hosting control panel";
$_LANG["flashtutorialsheadertext"] = "Our Flash Tutorials are here to help you fully utilise your web hosting control panel. Choose a task from below to see a step by step tutorial on how to complete it.";
$_LANG["bannedtitle"] = "IP Banned";
$_LANG["bannedyourip"] = "Your IP";
$_LANG["bannedhasbeenbanned"] = "has been banned";
$_LANG["bannedbanreason"] = "Ban Reason";
$_LANG["bannedbanexpires"] = "Ban Expires";
$_LANG["ordertitle"] = "สั่งซื้อสินค้าและบริการ";
$_LANG["orderprogress"] = "Progress";
$_LANG["orderchooseapackage"] = "เลือกบริการของเรา";
$_LANG["orderdomainoptions"] = "Domain Options";
$_LANG["orderconfigure"] = "Configure";
$_LANG["orderyourinformation"] = "ข้อมูลของคุณ";
$_LANG["orderconfirmorder"] = "ยืนยันการสั่งซื้อ";
$_LANG["ordercheckout"] = "Checkout";
$_LANG["ordercategories"] = "หมวดหมู่";
$_LANG["ordernowbutton"] = "สั่งซื้อเดี๋ยวนี้";
$_LANG["ordernoproducts"] = "No Products Found";
$_LANG["orderavailable"] = "Available";
$_LANG["orderfree"] = "ฟรี!";
$_LANG["orderpaymenttermfreeaccount"] = "Free Account";
$_LANG["orderpaymenttermonetime"] = "ชำระครั้งเดียว";
$_LANG["orderpaymenttermmonthly"] = "ต่อเดือน";
$_LANG["orderpaymenttermquarterly"] = "ต่อ 3 เดือน";
$_LANG["orderpaymenttermsemiannually"] = "ต่อ 6 เดือน";
$_LANG["orderpaymenttermannually"] = "ต่อ 1 ปี";
$_LANG["orderpaymenttermbiennially"] = "ต่อ 2 ปี";
$_LANG["ordersetupfee"] = "ค่าติดตั้ง";
$_LANG["orderdomainoption1part1"] = "ต้องการจดโดเมนเนมใหม่กับ";
$_LANG["orderdomainoption1part2"] = ".";
$_LANG["orderdomainoption2"] = "มีโดเมนเนมอยู่แล้ว ไม่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนม";
$_LANG["orderdomainoption3"] = "ต้องการย้ายโดเมนเนมมาที่ ";
$_LANG["orderdomainoption4"] = "I want to use a free subdomain.";
$_LANG["orderserverhostname"] = "Server Hostname";
$_LANG["orderserverrootpassword"] = "Root Password";
$_LANG["orderservernameservers"] = "Nameservers";
$_LANG["orderservernameserversdescription"] = "ใช้ Name Server ของโดเมนเนมคุณเอง เช่น ns1.yourdomain.com and ns2.yourdomain.com";
$_LANG["orderservernameserversprefix1"] = "Prefix 1";
$_LANG["orderservernameserversprefix2"] = "Prefix 2";
$_LANG["ordercontinuebutton"] = "คลิ๊กเพื่อไปหน้าถัดไป >>";
$_LANG["orderproduct"] = "สินค้าและบริการ";
$_LANG["orderdesc"] = "รายละเอียด";
$_LANG["orderbillingcycle"] = "รอบการชำระค่าบริการ";
$_LANG["orderconfigpackage"] = "กำหนดตัวเลือก";
$_LANG["orderchooseaddons"] = "เลือกบริการเสริม";
$_LANG["orderaddondescription"] = "บริการเสริมสำหรับสินค้าและบริการนี้ , เลือกบริการเสริม";
$_LANG["orderadditionalrequiredinfo"] = "ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น";
$_LANG["orderdomain"] = "โดเมนเนม";
$_LANG["orderregperiod"] = "ระยะเวลา";
$_LANG["orderyears"] = "ปี";
$_LANG["ordertransfersecret"] = "รหัสการย้ายโดเมน";
$_LANG["ordertransfersecretexplanation"] = "กรุณากรอกรหัสสำหรับย้ายโดเมนที่ได้รับจากผู้ให้บริการเดิม";
$_LANG["orderpaymentmethod"] = "วิธีการชำระค่าบริการ";
$_LANG["orderyourorder"] = "Your Order";
$_LANG["orderprice"] = "ราคา";
$_LANG["orderaddon"] = "บริการเสริม";
$_LANG["orderprorata"] = "Pro Rata";
$_LANG["orderdomainregonly"] = "จดโดเมนเนมอย่างเดียว";
$_LANG["orderdomainregistration"] = "จดทะเบียนโดเมนเนม";
$_LANG["orderdomaintransfer"] = "ย้ายโดเมนเนม";
$_LANG["orderregisterdomain"] = "จดทะเบียนโดเมนเนม";
$_LANG["ordertransferdomain"] = "ย้ายโดเมนเนม";
$_LANG["orderchangenameservers"] = "เปลี่ยน Nameservers อย่างเดียว";
$_LANG["orderusesubdomain"] = "ใช้ Subdomain";
$_LANG["orderfreedomainonly"] = "ฟรีโดเมนเนม";
$_LANG["orderfreedomainregistration"] = "จดโดเมนเนมฟรี";
$_LANG["orderfreedomaindescription"] = "เลือกเงื่อนไขการชำระค่าบริการ";
$_LANG["orderfreedomainappliesto"] = "เฉพาะโดเมนเนมที่มี่นามสกุลต่อไปนี้";
$_LANG["ordertaxcalculations"] = "Tax Calculations";
$_LANG["ordertaxstaterequired"] = "You must enter your state for tax calculations to take place";
$_LANG["ordersubtotal"] = "รวมย่อย";
$_LANG["ordertotalduetoday"] = "ยอดชำระครั้งนี้";
$_LANG["ordertotalrecurring"] = "Total Recurring";
$_LANG["orderchangeproduct"] = "เปลี่ยนสินค้าและบริการ";
$_LANG["orderchangedomain"] = "เปลี่ยนโดเมนเนม";
$_LANG["orderchangeconfig"] = "เปลี่ยนตัวเลือก";
$_LANG["orderchangeaddons"] = "เปลี่ยนบริการเสริม";
$_LANG["orderpromotioncode"] = "รหัสส่วนลด";
$_LANG["orderpromovalidatebutton"] = "ยืนยันรหัสส่วนลด >>";
$_LANG["orderdontusepromo"] = "ไม่ใช้รหัสส่วนลดนี้";
$_LANG["orderdiscount"] = "ส่วนลด";
$_LANG["orderinvalidcodeforbillingcycle"] = "รหัสนี้ใช้ไม่ได้กับรอบการเรียกเก็บเงินที่เลือก";
$_LANG["ordercodenotfound"] = "ไม่พบรหัสส่วนลดดังกล่าว";
$_LANG["orderpromoinvalid"] = "รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ลดได้";
$_LANG["orderpromomaxusesreached"] = "รหัสส่วนลดนี้ถูกใช้งานแล้ว";
$_LANG["orderpromoexpired"] = "รหัสส่วนลดนี้หมดอายุแล้ว";
$_LANG["ordernewuser"] = "ลูกค้าใหม่ , ต้องการสมัครสมาชิกใหม่";
$_LANG["orderexistinguser"] = "ลูกค้าปัจจุบัน , ต้องการเพิ่มรายการนี้เข้าไปในบัญชีเก่าของฉัน";
$_LANG["ordertosagreement"] = "ฉันอ่านและยอมรับ";
$_LANG["ordertos"] = "ข้อตกลงการใช้บริการ";
$_LANG["orderlogininfo"] = "รายละเอียดการเข้าใช้งาน";
$_LANG["orderlogininfopart1"] = "กรุณากรอกรหัสผ่านที่ท่านต้องการ สำหรับการเข้าใช้งานในส่วนบริการลูกค้าของ";
$_LANG["orderlogininfopart2"] = "ซึ่งรหัสผ่านนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านในการเข้า Control Panel แต่อย่างใด";
$_LANG["orderfailed"] = "รายการผิดพลาด";
$_LANG["orderstartover"] = "เริ่มใหม่";
$_LANG["orderconfirmation"] = "ยืนยันการสั่งซื้อ";
$_LANG["ordernumberis"] = "รหัสสั่งซื้อของคุณคือ:";
$_LANG["orderreceived"] = "ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและบริการ , คุณจะได้รับอีเมลล์ยืมยันการสั่งซื้อ";
$_LANG["orderfinalinstructions"] = "If you have any questions about your order, please open a support ticket from your client area and quote your order number.";
$_LANG["ordergotoclientarea"] = "คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่มุมสำหรับสมาชิก";
$_LANG["ordererrordomainnotld"] = "กรุณากรอกชื่อโดเมนเนม";
$_LANG["ordererrordomaininvalid"] = "ชื่อโดเมนเนมไม่ถูกต้อง";
$_LANG["ordererrordomainregistered"] = "โดเมนที่คุณป้อนมีการลงทะเบียนแล้ว";
$_LANG["ordererrordomainnotregistered"] = "ไม่สามารถย้ายโดเมนเนมนี้ได้ เนื่องจากโดเมนนี้ยังไม่ถูกจด";
$_LANG["ordererrornodomain"] = "คุณไม่ได้กรอกชื่อโดเมนเนม";
$_LANG["ordererrordomainalreadyexists"] = "โดเมนที่คุณป้อนมีการลงทะเบียนกับเราแล้ว - คุณจะต้องยกเลิกก่อนที่จะสั่งซื้อใหม่";
$_LANG["ordererrorsubdomaintaken"] = "The subdomain you entered is already taken - please try again";
$_LANG["ordererrorservernohostname"] = "กรุณากรอก DNS";
$_LANG["ordererrorservernonameservers"] = "You must enter a prefix for both nameservers";
$_LANG["ordererrorservernorootpw"] = "You must enter your desired root password";
$_LANG["ordererrorpassword"] = "คุณไม่ได้กรอกรหัสผ่าน";
$_LANG["ordererroruserexists"] = "UserName ถูกใช้งานแล้ว";
$_LANG["ordersubdomaininuse"] = "The subdomain you entered is already in use";
$_LANG["ordererrornameserver1"] = "กรุณากรอก nameserver 1";
$_LANG["ordererrornameserver2"] = "กรุณากรอก nameserver 2";
$_LANG["ordererrortransfersecret"] = "กรุณากรอก Auth-Code";
$_LANG["clientareaerrorfirstname2"] = "ชื่อไม่ถูกต้อง";
$_LANG["clientareaerrorlastname2"] = "นามสกุลไม่ถูกต้อง";
$_LANG["clientareaerroraddress12"] = "ที่อยู่ของคุณไม่ถูกต้อง";
$_LANG["clientareaerrorcity2"] = "จังหวัดไม่ถูกต้อง";
$_LANG["clientareaerrorpostcode2"] = "รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง";
$_LANG["clientareaerrorphonenumber2"] = "หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง";
$_LANG["clientareaerrorcountry"] = "กรุณาเลือกประเทศ";
$_LANG["ordererroraccepttos"] = "กรุณายอมรับข้อตกลงการใช้บริการ";
$_LANG["maxmind_title"] = "MaxMind";
$_LANG["maxmind_error"] = "Error";
$_LANG["maxmind_rejectemail"] = "เราไม่อนุญาตให้ใช้ free email address, กรุณาใช้ email address อื่น";
$_LANG["maxmind_countrymismatch"] = "The country of your IP address did not match the billing address country you entered so we cannot accept your order";
$_LANG["maxmind_anonproxy"] = "We do not allow orders to be placed using an Anonymous Proxy";
$_LANG["maxmind_highriskcountry"] = "We do not accept orders from your country as there is a very high risk of fraud";
$_LANG["maxmind_highfraudriskscore"] = "Our system has detected a high risk of fraud for your order and has therefore blocked it";
$_LANG["maxmind_callingnow"] = "We are placing an automated call to your phone number now. This is part of our fraud checking measures. You will be given a 4 digit security code which you need to enter below to complete your order.";
$_LANG["maxmind_pincode"] = "Pin Code";
$_LANG["maxmind_incorrectcode"] = "Incorrect Code";
$_LANG["maxmind_faileddescription"] = "The code you entered was incorrect. If you feel this to be an error, please contact our support department as soon as possible.";
$_LANG["varilogixfraudcall_title"] = "VariLogix FraudCall";
$_LANG["varilogixfraudcall_pincode"] = "Pin Code";
$_LANG["varilogixfraudcall_description"] = "As part of our fraud prevention measures, we will now call the phone number registered for your account and ask you to enter the above pin code. Please make a note of the pin code and when you are ready for us to place the phone call, please click on the button below.";
$_LANG["varilogixfraudcall_callnow"] = "Call Now!";
$_LANG["varilogixfraudcall_failed"] = "Failed";
$_LANG["varilogixfraudcall_fail"] = "The call to verify your order failed. This could be because your phone number was incorrectly entered or is blacklisted on our system. Please contact our support department as soon as possible to complete your order.";
$_LANG["varilogixfraudcall_error"] = "An error occurred and we could not call your phone number to verify your order. Please contact our support department as soon as possible to complete your order.";
$_LANG["clientareacancellationtype"] = "Cancellation Type";
$_LANG["clientareacancellationimmediate"] = "Immediate";
$_LANG["clientareacancellationendofbillingperiod"] = "End of Billing Period";
$_LANG["supportticketsstatuscloseticket"] = "If resolved, click here to close the ticket";
$_LANG["invoicesbalance"] = "Balance";
$_LANG["invoicesbacktoclientarea"] = "<< กลับไปที่มุมสำหรับสมาชิก";
$_LANG["clientregistertitle"] = "สมัครสมาชิก";
$_LANG["clientregisterheadertext"] = "กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ครับ (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทุกช่อง)";
$_LANG["clientregisterverify"] = "ยืนยันการลงทะเบียน";
$_LANG["clientregisterverifydescription"] = "กรุณาพิมพ์ตัวหนังสือที่คุณเห็นลงในช่องว่างทางด้านล่าง";
$_LANG["clientregisterverifyinvalid"] = "Image Code ไม่ถูกต้อง";
$_LANG["hometitle"] = "หน้าแรก";
$_LANG["welcomeback"] = "ยินดีต้อนรับ";
$_LANG["please"] = "กรุณา";
$_LANG["clientlogin"] = "Client Login";
$_LANG["email"] = "อีเมลล์";
$_LANG["go"] = "Go";
$_LANG["invoicesdue"] = "รายการชำระเงิน";
$_LANG["serverlogindetails"] = "Login Details";
$_LANG["serverusername"] = "Username";
$_LANG["serverpassword"] = "Password";
$_LANG["serverchangepassword"] = "เปลี่ยนรหัสผ่าน";
$_LANG["serverchangepasswordenter"] = "กรอกรหัสผ่านใหม่";
$_LANG["serverchangepasswordconfirm"] = "กรอกรหัสผ่านใหม่ (อีกครั้ง)";
$_LANG["serverchangepasswordupdate"] = "บันทึก";
$_LANG["serverchangepasswordsuccessful"] = "เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ!";
$_LANG["serverchangepasswordfailed"] = "ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้!";
$_LANG["domainspricing"] = "ราคาโดเมนเนม";
$_LANG["domainsregister"] = "จดใหม่";
$_LANG["domainstransfer"] = "ย้าย";
$_LANG["domainsrenew"] = "ต่ออายุ";
$_LANG["domainregistryinfo"] = "Domain Registry Information";
$_LANG["domainrenewalprice"] = "ต่ออายุ";
$_LANG["choosedomains"] = "เลือกโดเมนเนม";
$_LANG["domainname"] = "โดเมนเนม";
$_LANG["domainstatus"] = "สถานะ";
$_LANG["domainmoreinfo"] = "รายละเอียดเพิ่มเติม";
$_LANG["domainavailable"] = "สั่งซื้อเดี๋ยวนี้";
$_LANG["domainunavailable"] = "ไม่สามารถสั่งซื้อได้";
$_LANG["invoicesattn"] = "ATTN";
$_LANG["downloadscategories"] = "หมวดหมู่";
$_LANG["downloadsfiles"] = "ไฟล์";
$_LANG["downloadsfilesize"] = "ขนาด";
$_LANG["creditcardcardexpires"] = "Expiry Date";
$_LANG["creditcardcardstart"] = "Start Date";
$_LANG["creditcardcardissuenum"] = "Issue Number";
$_LANG["upgradeerroroverdue"] = "You cannot upgrade/downgrade this account because it is overdue on payment.";
$_LANG["upgradechoosepackage"] = "Choose the package you want to upgrade/downgrade your current package to from the options below.";
$_LANG["upgradechooseconfigoptions"] = "Upgrade/Downgrade the configurable options on this product.";
$_LANG["upgradecurrentconfig"] = "Current Configuration";
$_LANG["upgradenewconfig"] = "New Configuration";
$_LANG["upgradenochange"] = "No Change";
$_LANG["upgradesummary"] = "Below is a summary of your upgrade order.";
$_LANG["orderpaymentterm1month"] = "1 เดือน";
$_LANG["orderpaymentterm3month"] = "3 เดือน";
$_LANG["orderpaymentterm6month"] = "6 เดือน";
$_LANG["orderpaymentterm12month"] = "12 เดือน";
$_LANG["orderpaymentterm24month"] = "24 เดือน";
$_LANG["upgradedowngradepackage"] = "Upgrade/Downgrade Package";
$_LANG["upgradedowngradeconfigoptions"] = "Upgrade/Downgrade Options";
$_LANG["ordersecure"] = "This order form is provided in a secure environment and to help protect against fraud your current IP address";
$_LANG["ordersecure2"] = "is being logged.";
$_LANG["nocarddetails"] = "No existing card details on record";
$_LANG["domainnameservers"] = "Nameservers";
$_LANG["domainnameserver1"] = "Nameserver 1";
$_LANG["domainnameserver2"] = "Nameserver 2";
$_LANG["domainnameserver3"] = "Nameserver 3";
$_LANG["domainnameserver4"] = "Nameserver 4";
$_LANG["domainmanagementtools"] = "เครื่องมือควบคุมและจัดการ";
$_LANG["domaincontactinfo"] = "แก้ไขที่อยู่ติดต่อ";
$_LANG["domainemailforwarding"] = "ตั้งค่า Email Forwarding";
$_LANG["domaindnsmanagement"] = "ระบบจัดการ DNS";
$_LANG["domainemailforwardingdesc"] = "If the Email Forwarding Server determines the Forward To address is invalid, we will disable the forwarding record automatically. Please check the Forward To address before you enable it again. The changes on any existing forwarding record may not take effect for up to 1 hour.";
$_LANG["domaindnsmanagementdesc"] = "Point your domain to a web site by pointing to an IP Address, or forward to another site, or point to a temporary page (known as Parking), and more. These records are also known as sub-domains.";
$_LANG["domaindnshostname"] = "Host Name";
$_LANG["domaindnsrecordtype"] = "Record Type";
$_LANG["domaindnsaddress"] = "Address";
$_LANG["domainidprotection"] = "ID Protection";
$_LANG["domainrenew"] = "ต่ออายุโดเมน";
$_LANG["domainrenewdesc"] = "Secure your domain by adding more years to it. Choose how many years you want to renew it for below and then click order renewal.";
$_LANG["domainorderrenew"] = "Order Renewal";
$_LANG["domainemailforwardingprefix"] = "Prefix";
$_LANG["domainemailforwardingforwardto"] = "Forward To";
$_LANG["domainregistrarlock"] = "Registrar Lock";
$_LANG["domainregistrarlockdesc"] = "Enable registrar lock (Recommended). Unauthorized transfer will be prevented if lock is set.";
$_LANG["domaincurrentrenewaldate"] = "Current Renewal Date";
$_LANG["domaineppcode"] = "Auth-Code";
$_LANG["domaineppcodedesc"] = "** <li>ย้ายโดเมนแบบ Transfer Registrar จะต้องใช้ Auth-code ที่ได้จากผู้ให้บริการ <a target=_blank href=http://smilehost.asia/TransferRenewDoma ... >แต่ถ้าแบบ Transfer Reseller กรุณาใส่ตัวเลข 123456 <a target=_blank href=http://smilehost.asia/TransferRenewDoma ... ิม</a></li>";
$_LANG["domaineppcoderequired"] = "You must enter the Auth-Code for";
$_LANG["invoicenumber"] = "Invoice #";
$_LANG["proformainvoicenumber"] = "Proforma Invoice #";
$_LANG["forwardingtogateway"] = "Please wait while you are redirected to the gateway you chose to make payment...";
$_LANG["clientareacancelled"] = "Cancelled";
$_LANG["clientareafraud"] = "Fraud";

# Version 3.5

$_LANG["addfunds"] = "เติมเงิน";
$_LANG["addfundsdescription"] = "You can add funds to your account so that invoices are automatically paid when they are generated. All deposits are non-refundable.";
$_LANG["addfundsminimum"] = "Minimum Deposit";
$_LANG["addfundsmaximum"] = "Maximum Deposit";
$_LANG["addfundsmaximumbalance"] = "Maximum Balance";
$_LANG["addfundsamount"] = "Amount to Add";
$_LANG["addfundsminimumerror"] = "Minimum Deposit amount is";
$_LANG["addfundsmaximumerror"] = "Maximum Deposit amount is";
$_LANG["addfundsmaximumbalanceerror"] = "Maximum Balance amount is";

$_LANG["clientareanavcontacts"] = "จัดการที่อยู่ติดต่อ";
$_LANG["clientareanavaddcontact"] = "เพิ่มที่อยู่ติดต่อ";
$_LANG["clientareanavchangecc"] = "แก้ไขข้อมูลบัตรเครดิต";
$_LANG["clientareanavchangepw"] = "เปลี่ยนรหัสผ่าน";

$_LANG["clientareacontactsemails"] = "ตั้งค่าการรับ Email";
$_LANG["clientareacontactsemailsgeneral"] = "General Emails - General Announcements & Password Reminders";
$_LANG["clientareacontactsemailsproduct"] = "Product Emails - Order Details, Welcome Emails, etc...";
$_LANG["clientareacontactsemailsdomain"] = "Domain Emails - Renewal Notices, Registration Confirmations, etc...";
$_LANG["clientareacontactsemailsinvoice"] = "Invoice Emails - Invoices & Billing Reminders";
$_LANG["clientareacontactsemailssupport"] = "Support Emails - Support Ticket Notifications";

$_LANG["clientareachoosecontact"] = "Choose Contact";
$_LANG["clientareanocontacts"] = "No Contacts Found";
$_LANG["clientareadeletecontact"] = "Delete Contact";
$_LANG["clientareadeletecontactareyousure"] = "Are you sure you want to delete this contact?";

$_LANG["newpassword"] = "New Password";
$_LANG["confirmnewpassword"] = "Confirm New Password";

$_LANG["defaultbillingcontact"] = "Default Billing Contact";
$_LANG["usedefaultcontact"] = "Use Default Contact (Details Above)";

$_LANG["carttitle"] = "ตะกร้าสินค้าของฉัน";
$_LANG["addtocart"] = "เพิ่มเข้าสู่ตะกร้า";
$_LANG["viewcart"] = "ดูตะกร้าสินค้า";
$_LANG["emptycart"] = "ลบทั้งหมด";
$_LANG["updatecart"] = "อัพเดท";
$_LANG["continueshopping"] = "ซื้อเพิ่มเติม";
$_LANG["checkout"] = "ยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงิน >>";
$_LANG["cartempty"] = "ว่างเปล่า";
jquery
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 01/06/2009 12:44 pm

Re: ร่วมด้วยช่วยกัน ภาษาไทย สำหรับ WHMCS4.0.1

Post by jquery »

ต่อที่นี่นะเวลาใช้เอาไปต่อกันเป็นไฟล์เดียว มันลงทีเดียวไม่หมด
$_LANG["carteditproductconfig"] = "แก้ไขส่วนประกอบ";
$_LANG["cartremove"] = "ลบ";
$_LANG["cartconfigdomainextras"] = "แก้ไขการตั้งค่า";

$_LANG["cartbrowse"] = "Browse Products & Services";

$_LANG["cartproductconfig"] = "ตั้งค่าสินค้าและบริการ";
$_LANG["cartproductdomaindesc"] = "สินค้าและบริการตัวนี้ต้องใช้โดเมนเนมในการขอใช้บริการ โปรดเลือก";
$_LANG["cartproductdomainuseincart"] = "Use a domain already in my shopping cart";
$_LANG["cartproductdomainchoose"] = "Choose Domain";
$_LANG["cartproductdesc"] = "The product/service you have chosen has the following configuration options for you to choose from.";
$_LANG["cartconfigoptionsdesc"] = "This product/service has some options which you can choose from below to customise your order.";
$_LANG["cartaddons"] = "Addons";
$_LANG["cartcustomfieldsdesc"] = "This product/service requires some additional information from you to allow us to process your order.";
$_LANG["cartproductdomain"] = "Domains";

$_LANG["registerdomain"] = "จดโดเมน";
$_LANG["transferdomain"] = "ย้ายโดเมน";
$_LANG["registerdomainname"] = "จดทะเบียนชื่อโดเมน";
$_LANG["transferdomainname"] = "ดำเนินการย้ายชื่อโดเมน";
$_LANG["registerdomaindesc"] = "กรุณากรอกโดเมนที่ท่านต้องการจด เพื่อตรวจสอบว่าสามารถจดได้หรือไม่.";
$_LANG["transferdomaindesc"] = "กรุณากรอกโดเมนเนมที่ต้องการย้าย";

$_LANG["cartdomainsconfig"] = "ตั้งค่าโดเมน";
$_LANG["cartdomainsconfigdesc"] = "ส่วนข้างล่าง เป็นการตั้งค่าการจดทะเบียนโดเมนของท่าน เพื่อที่จะเลือกบริการเสริมต่างๆ ที่คุณต้องการ และตั้งค่าที่จำเป็นบางอย่างสำหรับการจดโดเมน เช่น nameserver ที่จะใช้";
$_LANG["cartdomainsnohosting"] = "สมัครโฮสติ้งด้วย คลิ๊กที่นี่";
$_LANG["cartnameserversdesc"] = "ถ้าท่านต้องการใช้ nameserver ของท่านเอง กรุณากรอกลงในช่องด้านล่างนี้ ซึ่งโดยปกติแล้ว โดเมนใหม่ทั้งหมดจะถูกชี้มายังระบบของเราโดยอัตโนมัติ";
$_LANG["domainregistrantinfo"] = "รายละเอียดชื่อผู้จดทะเบียน";
$_LANG["domainregistrantchoose"] = "กรุณาเลือกที่อยู่ติดต่อที่ท่านต้องการใช้สำหรับโดเมน";

$_LANG["cartexistingclientlogin"] = "Existing Client Login";
$_LANG["cartexistingclientlogindesc"] = "To add this order to your existing account, you will need to login below.";

$_LANG["cartproductaddons"] = "บริการเสริม";
$_LANG["cartproductaddonsnone"] = "No Addons Available for your Products & Services";
$_LANG["cartproductaddonschoosepackage"] = "Choose Package";

$_LANG["cartconfigserver"] = "Configure Server";
$_LANG["serverhostname"] = "Hostname";
$_LANG["serverns1prefix"] = "NS1 Prefix";
$_LANG["serverns2prefix"] = "NS2 Prefix";
$_LANG["serverrootpw"] = "Root Password";

$_LANG["ordercompletebutnotpaid"] = "โปรดทราบ! การสั่งซื้อของคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าบริการเพื่อให้สามารถใช้งานได้.<br />คลิ๊กที่ลิงค์ เพื่อดูใบแจ้งค่าบริการของคุณ.";

$_LANG["domainregnotavailable"] = "N/A";

$_LANG["domainregistration"] = "จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่";
$_LANG["domaintransfer"] = "ย้ายโดเมนเนม";
$_LANG["domainrenewal"] = "ต่ออายุโดเมนเนม";

$_LANG["carttaxupdateselections"] = "Tax may be charged depending upon the state and country selections you make. Click to recalculate after making your choices.";
$_LANG["carttaxupdateselectionsupdate"] = "Update";

$_LANG["completeorder"] = "Complete Order";

$_LANG["yourdetails"] = "ข้อมูลส่วนตัว";
$_LANG["alreadyregistered"] = "ถ้าเคยสมัครสมาชิกแล้ว ?";
$_LANG["clickheretologin"] = "เข้าสู่ระบบที่นี่";

# Version 3.6

$_LANG["existingpassword"] = "Existing Password";
$_LANG["existingpasswordincorrect"] = "Your existing password was not correct";

$_LANG["morechoices"] = "ตัวเลือกเพิ่มเติม";
$_LANG["checkavailability"] = "Check Availability";

$_LANG["latefee"] = "Late Fee";
$_LANG["latefeeadded"] = "Added";

$_LANG["clientareaaddfundsnotallowed"] = "You must have at least one active order before you can add funds so you cannot proceed at the current time!";

# Version 3.6.1

$_LANG["domaingeteppcode"] = "Auth-Code";
$_LANG["domaingeteppcodeexplanation"] = "Auth-Code คือรหัสสำหรับในการย้ายโดเมนเนมในต่าง Registrar สามารถขอได้จากผู้ให้บริการเดิม";
$_LANG["domaingeteppcodeemailconfirmation"] = "ขอ Auth-Code สำเร็จ มันจะถูกส่งไปทางอีเมลล์ของเจ้าของโดเมนเนม";
$_LANG["domaingeteppcodeis"] = "Auth-Code สำหรับโดเมนเนม:";
$_LANG["domaingeteppcodefailure"] = "There was an error in requesting the EPP Code:";

$_LANG["domainregisterns"] = "Register Nameservers";
$_LANG["domainregisternsexplanation"] = "คุณสามารถสร้างและจัดการ nameservers ส่วนตัวสำหรับ domain ของคุณ (เช่น NS1.yourdomain.com, NS2.yourdomain.com...) ได้จากที่นี่";
$_LANG["domainregisternsreg"] = "Register a NameServer Name";
$_LANG["domainregisternsmod"] = "Modify a NameServer IP";
$_LANG["domainregisternsdel"] = "Delete a NameServer";
$_LANG["domainregisternsns"] = "Nameserver";
$_LANG["domainregisternsip"] = "IP Address";
$_LANG["domainregisternscurrentip"] = "Current IP Address";
$_LANG["domainregisternsnewip"] = "New IP Address";
$_LANG["domainregisternsregsuccess"] = "The nameserver {$nameserver} was successfully registered";
$_LANG["domainregisternsmodsuccess"] = "The nameserver {$nameserver} was successfully modified";
$_LANG["domainregisternsdelsuccess"] = "The nameserver {$nameserver} was successfully deleted";

$_LANG["invoiceaddcreditdesc1"] = "Your credit balance is";
$_LANG["invoiceaddcreditdesc2"] = "This can be applied to the invoice using the form below.";
$_LANG["invoiceaddcreditamount"] = "Enter the amount to apply";
$_LANG["invoiceaddcreditapply"] = "Apply Credit";
$_LANG["invoiceaddcreditovercredit"] = "You cannot apply more credit than you have in your account";
$_LANG["invoiceaddcreditoverbalance"] = "You cannot apply more credit than the balance due";

$_LANG["domainsimplesearch"] = "Simple Domain Search";
$_LANG["domainbulksearch"] = "Bulk Domain Search";
$_LANG["domainbulksearchintro"] = "The bulk real-time domain name search allows you to search up to 20 domains at once. Enter the domains in the field below, one per line - do not enter www. or http:// in front.";

$_LANG["cartdomainshashosting"] = "Has Hosting";

$_LANG["domainsautorenew"] = "ต่ออายุอัตโนมัติ";
$_LANG["domainsautorenewstatus"] = "สถานะปัจจุบัน";
$_LANG["domainsautorenewenabled"] = "เปิดใช้งาน";
$_LANG["domainsautorenewdisabled"] = "ปิดการใช้งาน";
$_LANG["domainsautorenewenable"] = "อนุญาตให้ต่ออายุอัตโนมัติ";
$_LANG["domainsautorenewdisable"] = "ยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติ";
$_LANG["domainsautorenewdisabledwarning"] = "คำเตือน! โดเมนนี้ไม่ได้เปิดใช้บริการต่ออายุอัตโนมัติ<br />ซึ่งจะเป็นผลให้หมดอายุ และเข้าสู่สถานะระงับการใช้งานจนกว่าคุณจะดำเนินการต่ออายุด้วยตัวเอง";

$_LANG["cartremoveitemconfirm"] = "Are you sure you want to remove this item from your cart?";
$_LANG["cartemptyconfirm"] = "Are you sure you want to empty your shopping cart?";

$_LANG["outofstock"] = "Out of Stock";
$_LANG["outofstockdescription"] = "We are currently out of stock on this item so orders for it have been suspended until more stock is available. For furthur information, please contact us.";

$_LANG["downloadpurchaserequired"] = "ไม่ได้รับอนุญาต - กรุณาสั่งซื้อและชำระค่าบริการก่อนดาวน์โหลด";
$_LANG["downloadloginrequired"] = "ไม่ได้รับอนุญาต - กรุณาเข้าสู่ระบบ(Login) ก่อนดาวน์โหลด";

$_LANG["clientareapendingtransfer"] = "Pending Transfer";

# Version 3.6.2

$_LANG["more"] = "More";
$_LANG["kbsuggestions"] = "Knowledgebase Suggestions";
$_LANG["kbsuggestionsexplanation"] = "The following articles were found in the knowledgebase which may answer your question. Please review the suggestions before submission.";

$_LANG["sslconfsslcertificate"] = "Configure SSL Certificate";
$_LANG["sslcertinfo"] = "SSL Certificate Information";
$_LANG["sslorderdate"] = "Order Date";
$_LANG["sslcerttype"] = "Certificate Type";
$_LANG["sslstatus"] = "Configuration Status";
$_LANG["sslserverinfo"] = "Server Information";
$_LANG["sslserverinfodetails"] = "You must have a valid \"CSR\" (Certificate Signing Request) to configure your SSL Certificate. The CSR is an encrypted piece of text that is generated by the web server where the SSL Certificate will be installed. If you do not already have a CSR, you must generate one or ask your web hosting provider to generate one for you. Also please ensure you enter the correct information as it cannot be changed after the SSL Certificate has been issued.";
$_LANG["sslservertype"] = "Web Server Type";
$_LANG["sslcsr"] = "CSR";
$_LANG["ssladmininfo"] = "Administrative Contact Information";
$_LANG["ssladmininfodetails"] = "The contact information below will not be displayed on the Certificate - it is used only for contacting you regarding this order. The SSL Certificate and future renewal reminders will be sent to the email address specified below.";
$_LANG["sslcertapproveremail"] = "Certificate Approver Email";
$_LANG["sslcertapproveremaildetails"] = "You must now choose from the options below where you would like the approval email request for this certificate to be sent.";
$_LANG["sslconfigcomplete"] = "Configuration Complete";
$_LANG["sslconfigcompletedetails"] = "Your SSL certificate configuration has now been completed and sent to the Certificate Authority for validation. You should receive an email from them shortly to approve it.";
$_LANG["sslinvalidlink"] = "Invalid Link Followed.";
$_LANG["sslerrorselectserver"] = "You must select your server type";
$_LANG["sslerrorentercsr"] = "You must enter your certificate signing request (CSR)";
$_LANG["sslerrorapproveremail"] = "You must choose an approver email address";

$_LANG["organizationname"] = "Organization Name";
$_LANG["jobtitle"] = "Job Title";

$_LANG["upgradeproductlogic"] = "Upgrade price is calculated from a credit of the unused portion of the current plan and billing of the new plan for the same period";
$_LANG["days"] = "Days";

# Telesign Module Messages

$_LANG['telesigntitle'] = "TeleSign phone verification.";
$_LANG['telesignmessage'] = "Phone verification initiated for number %s . Please wait...";
$_LANG['telesignpin'] = "Enter your PIN: ";
$_LANG['telesigntype'] = "Choose verification type for number %s:";
$_LANG['telesigninvalidpin'] = "The PIN you entered was invalid!";
$_LANG['telesignincorrectpin'] = "Incorrect Pin!";
$_LANG['telesigninvalidpin2'] = "The pin you entered was not valid.";
$_LANG['telesigninvalidpinmessage'] = "Pin Code Verification Failed";
$_LANG['telesignverificationcanceled'] = "There is a temporary problem with the phone verification service and phone verification has been canceled.";
$_LANG['telesignverificationproblem'] = "There was a problem with the phone verification service and your order could not be validated. Please try again later.";
$_LANG['telesigninitiatephone'] = "We can't initiate phone verification for your number. Please contact us.";
$_LANG['telesignsmstextmessage'] = "Thank you for using our SMS verification system. Your code is: %s Please enter this code on your computer now.!";
$_LANG['telesignphonecall'] = "Phone call";
$_LANG['telesignsms'] = "Sms";
$_LANG['telesigninvalidnumber'] = "Invalid phone number";
$_LANG['telesignverify'] = "Your phone number %s needs to be verified to complete the order.";

# Version 3.7.0

$_LANG["show"] = "แสดง";
$_LANG["all"] = "ทั้งหมด";
$_LANG["yes"] = "ใช่";
$_LANG["no"] = "ไม่";
$_LANG["recurring"] = "Recurring";
$_LANG["relatedservice"] = "Related Service";
$_LANG["none"] = "ไม่มี";
$_LANG["ordersummary"] = "สรุปการสั่งซื้อ";
$_LANG["norecordsfound"] = "ไม่พบข้อมูล";

$_LANG["accountstats"] = "Account Statistics";
$_LANG["statsnumproducts"] = "Number of Products/Services";
$_LANG["statsnumdomains"] = "Number of Domains";
$_LANG["statsnumtickets"] = "Number of Support Tickets";
$_LANG["statsnumreferredsignups"] = "Number of Referred Signups";
$_LANG["statscreditbalance"] = "Account Credit Balance";
$_LANG["statsdueinvoicesbalance"] = "Due Invoices Balance";

# Version 3.8.0

$_LANG["networkissuestitle"] = "ประกาศการปรับปรุงระบบ";
$_LANG["networkissuesaffecting"] = "Affecting";
$_LANG["networkissuespriority"] = "Priority";
$_LANG["networkissuesdate"] = "Date";
$_LANG["networkissueslastupdated"] = "Last Updated";
$_LANG["networkissuesprioritycritical"] = "Critical";
$_LANG["networkissuesprioritylow"] = "Low";
$_LANG["networkissuesprioritymedium"] = "Medium";
$_LANG["networkissuespriorityhigh"] = "High";
$_LANG["networkissuesstatusopen"] = "Open";
$_LANG["networkissuesstatusreported"] = "Reported";
$_LANG["networkissuesstatusinprogress"] = "In Progress";
$_LANG["networkissuesstatusinvestigating"] = "Investigating";
$_LANG["networkissuesstatusoutage"] = "Outage";
$_LANG["networkissuesstatusscheduled"] = "Scheduled";
$_LANG["networkissuesstatusresolved"] = "Resolved";
$_LANG["networkissuestypeserver"] = "Server";
$_LANG["networkissuestypesystem"] = "System";
$_LANG["networkissuestypeother"] = "Other";
$_LANG["networkissuesnonefound"] = "ยังไม่มีข้อมูลการปรับปรุงระบบ";
$_LANG["networkissuesaffectingyourservers"] = "Please Note: Issues affecting servers you have accounts on will be highlighted with a gold background";

$_LANG["creditcard3dsecure"] = "As part of our fraud prevention measures, you will now be asked to perform the Verified by Visa or Mastercard SecureCode checks if your credit card is enrolled for this service";

$_LANG["ordernotes"] = "Notes / Additional Information";
$_LANG["ordernotesdescription"] = "You can enter any additional notes or information you want including with your order here...";

$_LANG["ticketratingquestion"] = "How would you rate this reply?";
$_LANG["ticketreatinggiven"] = "You rated this response";
$_LANG["ticketratingpoor"] = "Poor";
$_LANG["ticketratingexcellent"] = "Excellent";

$_LANG["pleasewait"] = "Please Wait...";

$_LANG["clientareadescription"] = "ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ";
$_LANG["affiliatesdescription"] = "สมัครเพื่อสร้างรายได้หรือดูยอดเงินของคุณ";
$_LANG["announcementsdescription"] = "อ่านประกาศล่าสุดจากทางเว็บไซต์";
$_LANG["downloadsdescription"] = "ดาวโหลดโปรแกรมและคู่มือที่จำเป็น";
$_LANG["knowledgebasedescription"] = "อ่านคู่มือและความรู้ในการใช้งาน";
$_LANG["supportticketsdescription"] = "อ่านคำถามที่คุณเคยถามไปแล้ว";
$_LANG["submitticketdescription"] = "แจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ";
$_LANG["presalescontactdescription"] = "สอบถามฝ่ายขายได้ที่นี่";
$_LANG["orderdescription"] = "เลือกและสั่งซื้อสินค้าและบริการ";
$_LANG["domaincheckerdescription"] = "ตรวจสอบชื่อโดเมนเนม";
$_LANG["serverstatusdescription"] = "ดูสถานะของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา";
$_LANG["networkissuesdescription"] = "รายละเอียดและตารางการปรับปรุงระบบ";

$_LANG["domainbulktransfersearch"] = "ย้ายโดเมนเนมจำนวนมาก";
$_LANG["domainbulktransferdescription"] = "คุณสามารถย้ายโดเมนเนมมาที่เราได้ , กรุณาใส่ชื่อโดเมนเนมที่คุณต้องการย้าย บรรทัดละ 1 ชื่อ โดยไม่ต้องใส่ www. หรือ http:// ด้านหน้าชื่อโดเมนเนม";
Post Reply

Return to “Free PHP Code Download script”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests