เขียน function javascript ไำว้สำหรับแสดงผล array เหมือน print_r() ใน php

รวมโค้ด AJAX Javascript Library jQuery Framework ต่างๆ ที่ใช้ คู่กับ php Script Ajax โค้ด Ajax Prototype UI แนะนำได้ที่นี่

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27210
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

เขียน function javascript ไำว้สำหรับแสดงผล array เหมือน print_r() ใน php

Post by mindphp »

Code: Select all

function dump(arr,level) {
	var dumped_text = "";
	if(!level) level = 0;
	
	//The padding given at the beginning of the line.
	var level_padding = "";
	for(var j=0;j<level+1;j++) level_padding += "    ";
	
	if(typeof(arr) == 'object') { //Array/Hashes/Objects 
		for(var item in arr) {
			var value = arr[item];
			
			if(typeof(value) == 'object') { //If it is an array,
				dumped_text += level_padding + "'" + item + "' ...\n";
				dumped_text += dump(value,level+1);
			} else {
				dumped_text += level_padding + "'" + item + "' => \"" + value + "\"\n";
			}
		}
	} else { //Stings/Chars/Numbers etc.
		dumped_text = "===>"+arr+"<===("+typeof(arr)+")";
	}
	return dumped_text;
}
วิํีธีใช้

Code: Select all

	var assoc = {
		"val"  : "New",
		"number" : 8,
		"theting" : arra
	};
	
	alert(dump(assoc));
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “AJAX Javascript Library - jQuery”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests