Page 1 of 1

ไทยโซน : thaizone.com

Posted: 06/07/2009 10:03 am
by webhosting
ไทยโซน thaizone.com
คือ ผู้ให้บริการพื้นที่สำหรับเว็บและอีเมล์ หรือ โฮสติ้ง บนเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม คุณสามารถจัดการ กับโฮมเพจของคุณเอง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก หลากหลายอย่าง และผู้ช่วยที่มีความสามารถ เรายินดี และเต็มใจให้บริการ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะใช้บริการ หรือไม่ เรายินดีให้คำปรึกษา และ ไม่ว่า คุณจะมีเว็บไซต์เดียว หรือ สิบเว็บไซต์ เราให้ความสำคัญ กับลูกค้าทุกคน เสมอกัน

ชื่อบริการ: Unix I
ระบบปฏิบัตการ: Unix
ราคา: เริ่มต้น 200 บาท/เดือน
ค่าแรกเข้า: ฟรี
เนื้อที่และปริมาณการรับส่งข้อมูล
* เนื้อที่ 100 MB (เว็บ: 50MB อีเมล์: 50MB)
* ปริมาณการรับส่งข้อมูล 5 GB ต่อเดือน
* ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชม

ชื่อบริการ: Unix II
ระบบปฏิบัตการ: Unix
ราคา: เริ่มต้น 350 บาท/เดือน
ค่าแรกเข้า: ฟรี
เนื้อที่และปริมาณการรับส่งข้อมูล
* เนื้อที่ 200 MB (เว็บ: 100MB อีเมล์: 100MB)
* ปริมาณการรับส่งข้อมูล 10 GB ต่อเดือน
* ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชม

ชื่อบริการ: Unix III
ระบบปฏิบัตการ: Unix
ราคา: เริ่มต้น 1,000 บาท/เดือน
ค่าแรกเข้า: ฟรี
เนื้อที่และปริมาณการรับส่งข้อมูล
* เนื้อที่ 700 MB (เว็บ: 350MB อีเมล์: 350MB)
* ปริมาณการรับส่งข้อมูล 25 GB ต่อเดือน
* ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชม

ชื่อบริการ: Unix IV
ระบบปฏิบัตการ: Unix
ราคา: เริ่มต้น 1,900 บาท/เดือน
ค่าแรกเข้า: ฟรี
เนื้อที่และปริมาณการรับส่งข้อมูล
* เนื้อที่ 1000 MB (เว็บ: 500MB อีเมล์: 500MB)
* ปริมาณการรับส่งข้อมูล 40 GB ต่อเดือน
* ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชม
contact
บริษัท กิกะบีท จำกัด
๑๒๙ ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์: ๐ ๒๘๗๗ ๙๐๖๑
โทรสาร: ๐ ๒๘๗๗ ๙๐๖๒