Page 1 of 1

ทำความรู้จัก Tape Backup

Posted: 18/09/2019 5:57 pm
by aninthana
ในปัจจุบัน การ Backupเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบงาน ไอที แต่ในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลเกิดสูญหายหรือเสียหายไปบางส่วน หรือสูญหายหมดสิ้นอย่างถาวร อาจจะทำให้ธุรกิจหรือองค์เสียหายได้ ดังนั้นการนำ Backup Technology เข้ามาใช้ในการสำรองข้อมูลอีกชั้นหนึ่ง การสำรองข้อมูล จึงถือเป็นวิธีมาตรฐาน ในการเก็บรักษาข้อมูลในปัจจุบัน ซึง Hardware และในปัจจุบันก็มีหลายหลายรูปแบบ แต่วันนี้ เราจะมาทำความรู้จัก ในสำรองและการเก็บรักษาข้อมูล คือ Tape Backup


ประโยชน์ของ Tape Backup

1. มีความทนทานและลดต้นทุน ต้นทุนต่ำ ถ้าเทียบกับ Disk เพราะม้วนเทปราคาต่ำกว่า Disk
2. มีความจุทุกวันนี้ได้เป็น Terabyte แถมมันยังรับประกันถึง 30 ปี
3. ปลอดภัยมากที่สุด Bank นิยมใช้งาน เพราะต้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญทางการเงิน
4. มีอายุการใช้งานที่นาน และการบำรุงรักษาต่ำ
5. ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเก็บข้อมูล

Tape Backup
การนำ Tape มาใช้เก็บข้อมูลในการ Backup ถือเป็นวิธีที่ใช้กันมานาน เนื่องจาก Tape มีความจุค่อนข้างเยอะ ในราคาที่ถูกกว่าการใช้ Diskและเป็นอุปกรณ์ IT ราคาต่ำ และ ปลอดภัยมากที่สุด คือเหตุผลที่ Bank ใช้ และองค์กรต่างชาติใช้กัน เพราะจะเก็บข้อมูลสำคัญ และไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเก็บข้อมูล แต่ปัจจุบันราคาของ Hard Disk เองก็ถือว่าถูกลงมาก ทำให้หลายๆ องค์กรหันมาใช้งานระบบ Tape Backup แทน โดยทำการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดลง Disk เท่านั้น แต่ Tape เองก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีไปมาก


ดังนั้น ไม่จำเป็นที่บริษัท หรือองค์กรต้องใหญ่ เพราะราคา Tape Backup ทุกวันนี้มีราคาไม่ถึงแสน ส่วนราคาใกล้ๆกับ Server และในปัจจุบัน ก็มีหลายบริษัท มีบริการรับจัดทำ Backup ข้อมูล เป็นจำนวนมาก ซึ่งราคา ก็อยู่ที่ปริมาณมากน้อย ความเร็วในการ Backup ซึ่งปัจจุบัน Hard disk ก็เป็นอุปกรณ์ที่เสียง่ายอันดับ 1 ใน Server ดังนั้น Tape Backup เป็นทางทางเลือกที่นิยมใช้ที่ดี ในปัจจุบัน

Image


ภาพ : wikimedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DLTtape-chtaube050402.jpg