Page 1 of 1

Git คืออะไร

Posted: 13/01/2015 3:57 pm
by GoB
Git
Git
2.jpg (7.6 KiB) Viewed 668 times
Git เป็นระบบ Version Control เป็นระบบที่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลเป็นเวอร์ชัน สามารถเรียกดูประวัติได้ หรือสามารถย้อนกลับไป Source Code ก่อนหน้าได้ ซึ่ง Git จะใช้การเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์(Git จะเก็บไฟล์หรือข้อมูลไว้ที่ Local และเก็บไว้ที่ Server) และสามารถติดต่อกับ Server ได้ทั้งแบบ Online และ Offline
ประโยชน์ของ Git
1. Source Code จะไม่มีวันหาย เพราะ Git จะเก็บข้อมูลไว้เป็นเวอร์ชัน
2. สามารถเรียกดูประวัติได้ คือ สามารถย้อนกลับไปดู Source Code ก่อนหน้าได้
3. สามารถเช็คความแตกต่างของไฟล์ได้ เวอร์ชันก่อนกับเวอร์ชันปัจจุบันว่ามีการแก้ไขตรงไหนไปบ้าง
4. Tracking จะบอกว่า Source Code ตรงไหนใครเป็นคนแก้ไข รวมถึงบอก วัน เวลา

ความแตกต่างระหว่าง Git กับ Subversion (SVN)
1. SVN จะเป็นการทำงานแบบรวมศูนย์เก็บไว้ที่ Server อย่างเดียว แต่ Git เป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์
2. การดึงข้อมูลมาจาก Server ตัว SVN จะใช้วิธีการ Checkout แต่ Git จะใช้วิธีการ Clone
3. การนำข้อมูลขึ้น Server ตัว SVN จะใช้การ Commit แต่ Git จะทำ 2 ขั้นตอน คือ Commit และ Push (Commit เพื่อบันทึกประวัติอยู่บน Local)
4. การใช้งาน SVN จะใช้งาน Online จะต้องติดต่อกับเครื่อง Server แต่ Git จะใช้งานได้ทั้งแบบ Online และแบบ Offline
5. Git จะทำงานได้เร็วกว่า SVN

Git Hosting ที่นิยมใช้
1. GitHub เป็นแหล่งที่แชร์โค้ดที่ใช้กันกว้างขวาง สามารถให้อัพโหลดแบบสาธารณะซึ่งคนอื่นจะสามารถเข้ามาโหลดโค้ดไปได้ แต่ปรับเปลี่ยนโค้ดไม่ได้ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับกับผู้ที่ต้องการแขร์โค้ดให้เป็นสาธารณะ สามารถทดลองเข้าใช้งานได้ที่ http://github.com
2. BitBucket จะแตกต่างจาก GitHub เนื่องจากว่า BitBucket จะเปิดให้อัพโหลดแบบส่วนตัว และไม่จำกัดจำนวน Repo แต่การใช้งานนั้นจะใช้งานได้ไม่เกิน 5 คน และถ้าหากใช้งานมากกว่านั้นต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ต้องการเข้าถึง สามารถทดลองเข้าไปใช้งานได้ที่ https://bitbucket.org/
3. GitLab สามารถตั้ง Git Server บน Server ของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เก็บซอร์สโค้ดของโปรเจคแต่ละอัน หรือสามารถนำมาสร้างหัวข้อสำหรับพัฒนาโปรเจคใหม่ ๆ สามารถทดลองเข้าไปใช้งานได้ที่ https://gitlab.com/ ซึ่ง GitLab จะมีแอพลิเคชันที่ช่วยอำนความสะดวก ซึ่งจะสามารถช่วยควบคุมโครงการ และสามารถเข้าไปติดตามโครงการได้ แอพพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า GitLab Control เป็นแอพพลิเคชันที่รองรับในระบบปฏิบัติการ IOS