บล็อค IP ต่างประเทศ ป้องกันการโจมตีเว็บเรา ให้เข้าได้เฉพาะ IP ในไทย

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

บล็อค IP ต่างประเทศ ป้องกันการโจมตีเว็บเรา ให้เข้าได้เฉพาะ IP ในไทย

Post by mindphp »

วันนี้มีเว็บหนึ่งที่ดูแลอยู่ โดนโจมตีจาก IP หลากหลายๆ มาก block เป็นบาง IP เอาไม่อยู่
เลยแก้ปัญหา โดยให้ เว็บเข้าได้จาก IP ในไทย อย่างเดียวก่อน เพื่อให้เว็บยังให้บริการคนในไทยได้
เพราะกลุ่มคนเข้าส่วนใหญ่ มาจากประเทศไทย
Image
เริมกันเลย
สร้างไฟล์ #.htaccess
แล้วใส่ข้อความดังนี้ อัพขึ้นไปไว้ที่ #root ของ web เราอ

Code: Select all

order deny,allow
allow from 1.0.128.0/17
allow from 1.1.128.0/17
allow from 1.2.128.0/17
allow from 1.4.128.0/17
allow from 1.10.128.0/17
allow from 1.20.0.0/16
allow from 1.46.0.0/15
allow from 1.179.128.0/17
allow from 14.128.8.0/22
allow from 14.207.0.0/16
allow from 23.0.226.0/23
allow from 23.10.160.0/20
allow from 23.11.32.0/20
allow from 23.11.220.0/22
allow from 23.33.192.0/20
allow from 23.35.240.0/20
allow from 23.40.128.0/19
allow from 23.40.224.0/20
allow from 23.48.22.0/23
allow from 23.48.24.0/22
allow from 23.48.32.0/20
allow from 23.48.64.0/20
allow from 23.48.80.0/22
allow from 23.48.84.0/23
allow from 23.53.80.0/20
allow from 23.53.96.0/20
allow from 23.56.144.0/20
allow from 23.56.160.0/20
allow from 23.60.164.0/22
allow from 23.60.168.0/23
allow from 23.61.96.0/20
allow from 23.194.212.0/23
allow from 23.194.218.0/23
allow from 23.199.40.0/22
allow from 23.200.90.0/23
allow from 23.200.128.0/22
allow from 23.200.136.0/22
allow from 23.210.194.0/23
allow from 23.216.52.0/22
allow from 23.221.80.0/20
allow from 27.55.0.0/16
allow from 27.100.40.0/21
allow from 27.123.16.0/22
allow from 27.130.0.0/16
allow from 27.131.128.0/18
allow from 27.145.0.0/16
allow from 27.254.0.0/16
allow from 36.255.136.0/22
allow from 42.96.104.0/22
allow from 43.228.80.0/22
allow from 43.228.196.0/22
allow from 43.229.44.0/22
allow from 43.229.68.0/22
allow from 43.229.76.0/22
allow from 43.229.132.0/22
allow from 43.229.148.0/22
allow from 43.230.26.0/23
allow from 43.241.56.0/22
allow from 43.245.144.0/22
allow from 43.246.184.0/22
allow from 43.247.56.0/22
allow from 43.249.32.0/22
allow from 43.249.56.0/21
allow from 43.249.64.0/21
allow from 43.249.104.0/21
allow from 43.249.112.0/22
allow from 43.251.252.0/22
allow from 43.254.132.0/22
allow from 43.255.240.0/22
allow from 45.64.76.0/22
allow from 45.64.184.0/22
allow from 45.112.64.0/22
allow from 45.112.140.0/22
allow from 45.113.60.0/23
allow from 45.113.84.0/22
allow from 45.115.24.0/24
allow from 45.115.50.0/23
allow from 45.115.118.0/24
allow from 45.116.216.0/22
allow from 45.121.60.0/22
allow from 45.122.48.0/22
allow from 45.125.228.0/22
allow from 45.126.224.0/22
allow from 45.250.176.0/22
allow from 45.252.64.0/22
allow from 49.0.64.0/18
allow from 49.48.0.0/15
allow from 49.50.232.0/22
allow from 49.228.0.0/14
allow from 49.237.0.0/16
allow from 57.93.48.0/20
allow from 58.8.0.0/14
allow from 58.64.0.0/17
allow from 58.82.128.0/18
allow from 58.97.0.0/17
allow from 58.136.0.0/15
allow from 58.147.0.0/17
allow from 58.181.128.0/17
allow from 59.152.47.128/27
allow from 59.153.208.0/22
allow from 61.7.128.0/17
allow from 61.19.0.0/16
allow from 61.90.0.0/15
allow from 63.218.16.0/27
allow from 63.218.16.32/30
allow from 63.218.16.36/31
allow from 63.218.16.39/32
allow from 63.218.16.40/30
allow from 63.218.16.44/31
allow from 63.218.16.47/32
allow from 63.218.16.48/28
allow from 63.218.16.64/26
allow from 63.218.16.128/25
allow from 63.218.140.7/32
allow from 63.218.140.8/32
allow from 63.218.140.17/32
allow from 63.218.140.18/31
allow from 63.218.140.20/32
allow from 63.218.140.33/32
allow from 63.218.140.37/32
allow from 63.218.140.65/32
allow from 63.218.140.66/32
allow from 63.218.141.1/32
allow from 63.218.141.2/32
allow from 63.218.141.9/32
allow from 63.218.141.10/32
allow from 63.218.141.17/32
allow from 63.218.141.18/32
allow from 63.218.166.50/32
allow from 63.218.170.1/32
allow from 63.218.170.2/31
allow from 63.218.170.5/32
allow from 63.218.170.6/31
allow from 63.218.170.8/30
allow from 63.218.170.13/32
allow from 63.218.170.14/32
allow from 63.218.170.17/32
allow from 63.218.170.18/32
allow from 63.218.170.21/32
allow from 63.218.170.22/32
allow from 63.218.170.25/32
allow from 63.218.170.26/32
allow from 63.218.170.29/32
allow from 63.218.170.30/32
allow from 63.218.170.33/32
allow from 63.218.170.37/32
allow from 63.218.170.41/32
allow from 63.218.170.45/32
allow from 63.218.170.49/32
allow from 63.218.170.53/32
allow from 63.218.170.57/32
allow from 63.218.170.61/32
allow from 63.218.170.69/32
allow from 63.218.170.70/32
allow from 63.218.170.73/32
allow from 63.218.170.74/32
allow from 63.218.170.77/32
allow from 63.218.170.78/32
allow from 63.218.170.81/32
allow from 63.218.170.82/32
allow from 63.218.170.85/32
allow from 63.218.170.86/32
allow from 63.218.170.89/32
allow from 63.218.170.90/32
allow from 63.218.170.93/32
allow from 63.218.170.94/32
allow from 63.218.170.97/32
allow from 63.218.170.98/32
allow from 63.218.170.101/32
allow from 63.218.170.102/32
allow from 63.218.170.105/32
allow from 63.218.170.106/32
allow from 63.218.170.109/32
allow from 63.218.170.110/32
allow from 63.218.170.113/32
allow from 63.218.170.114/32
allow from 63.218.170.117/32
allow from 63.218.170.118/32
allow from 63.218.170.125/32
allow from 63.218.170.126/32
allow from 63.218.170.129/32
allow from 63.218.170.130/32
allow from 63.218.170.133/32
allow from 63.218.170.134/32
allow from 63.218.170.137/32
allow from 63.218.170.138/32
allow from 63.218.170.145/32
allow from 63.218.170.146/32
allow from 63.218.170.149/32
allow from 63.218.170.150/32
allow from 63.218.170.153/32
allow from 63.218.170.154/32
allow from 63.218.170.157/32
allow from 63.218.170.158/32
allow from 63.218.170.161/32
allow from 63.218.170.162/32
allow from 63.218.170.165/32
allow from 63.218.170.166/32
allow from 63.218.170.169/32
allow from 63.218.170.170/32
allow from 63.218.170.173/32
allow from 63.218.170.174/32
allow from 63.218.171.0/32
allow from 63.218.171.3/32
allow from 63.218.171.4/32
allow from 63.218.171.7/32
allow from 63.218.171.8/30
allow from 63.218.171.12/32
allow from 63.218.171.15/32
allow from 63.218.171.16/28
allow from 63.218.171.32/27
allow from 63.218.171.64/26
allow from 63.218.171.128/25
allow from 66.110.10.76/32
allow from 67.16.130.17/32
allow from 67.16.130.18/32
allow from 67.16.132.228/32
allow from 67.16.158.241/32
allow from 67.16.158.242/32
allow from 67.16.158.245/32
allow from 67.16.158.246/32
allow from 67.16.158.254/32
allow from 67.16.159.2/32
allow from 67.16.159.6/32
allow from 67.16.159.9/32
allow from 67.16.159.10/31
allow from 67.16.172.59/32
allow from 67.17.82.49/32
allow from 67.17.100.66/32
allow from 67.17.103.89/32
allow from 67.17.103.90/32
allow from 72.246.234.0/23
allow from 72.246.236.0/22
allow from 72.247.22.0/23
allow from 72.247.72.0/22
allow from 78.138.112.211/32
allow from 86.58.206.224/28
allow from 96.6.41.0/24
allow from 96.16.100.0/22
allow from 96.17.240.0/20
allow from 96.30.64.0/18
allow from 101.51.0.0/16
allow from 101.108.0.0/15
allow from 103.1.160.0/21
allow from 103.2.112.0/22
allow from 103.3.64.0/22
allow from 103.3.176.0/22
allow from 103.4.156.0/22
allow from 103.4.216.0/22
allow from 103.4.228.0/22
allow from 103.5.24.0/22
allow from 103.5.120.0/22
allow from 103.6.162.0/24
allow from 103.6.165.0/24
allow from 103.6.182.0/23
allow from 103.7.16.0/22
allow from 103.7.56.0/22
allow from 103.8.128.0/22
allow from 103.8.208.0/22
allow from 103.10.228.0/22
allow from 103.11.12.0/22
allow from 103.13.28.0/22
allow from 103.13.82.0/25
allow from 103.13.212.0/22
allow from 103.13.228.0/22
allow from 103.14.8.0/22
allow from 103.14.24.0/24
allow from 103.14.164.0/22
allow from 103.15.144.0/22
allow from 103.16.204.0/22
allow from 103.17.127.0/24
allow from 103.17.249.0/24
allow from 103.19.104.0/22
allow from 103.20.120.0/24
allow from 103.20.122.0/23
allow from 103.20.204.0/22
allow from 103.21.24.0/22
allow from 103.22.180.0/22
allow from 103.23.120.0/22
allow from 103.23.246.0/24
allow from 103.25.96.0/22
allow from 103.25.240.0/22
allow from 103.26.20.0/22
allow from 103.26.180.0/22
allow from 103.27.100.0/22
allow from 103.27.200.0/22
allow from 103.28.100.0/22
allow from 103.28.124.0/22
allow from 103.29.188.0/22
allow from 103.30.124.0/22
allow from 103.35.96.0/22
allow from 103.40.116.0/22
allow from 103.40.132.0/22
allow from 103.40.136.0/21
allow from 103.40.144.0/21
allow from 103.40.180.0/22
allow from 103.40.184.0/21
allow from 103.41.58.0/23
allow from 103.41.84.0/22
allow from 103.43.136.0/24
allow from 103.43.229.0/24
allow from 103.44.44.0/24
allow from 103.44.216.0/22
allow from 103.46.140.0/26
allow from 103.46.140.64/27
allow from 103.46.140.96/28
allow from 103.46.140.112/29
allow from 103.46.140.120/30
allow from 103.46.140.124/31
allow from 103.47.84.0/22
allow from 103.48.12.0/24
allow from 103.48.204.0/22
allow from 103.49.148.0/23
allow from 103.51.10.0/23
allow from 103.51.64.0/22
allow from 103.51.224.0/22
allow from 103.55.1.0/24
allow from 103.55.2.0/23
allow from 103.55.54.0/23
allow from 103.55.59.0/24
allow from 103.55.140.0/22
allow from 103.58.148.0/22
allow from 103.60.185.0/24
allow from 103.66.128.0/22
allow from 103.70.4.0/22
allow from 103.70.244.0/22
allow from 103.74.252.0/22
allow from 103.75.200.0/23
allow from 103.76.116.0/22
allow from 103.76.180.0/22
allow from 103.77.82.0/23
allow from 103.77.116.0/22
allow from 103.78.158.0/24
allow from 103.79.128.0/22
allow from 103.80.48.0/22
allow from 103.80.100.0/23
allow from 103.80.129.0/24
allow from 103.80.216.0/22
allow from 103.81.180.0/24
allow from 103.196.12.0/23
allow from 103.196.158.0/23
allow from 103.197.244.0/22
allow from 103.198.152.0/22
allow from 103.199.170.0/23
allow from 103.204.12.0/24
allow from 103.205.160.0/23
allow from 103.206.204.0/22
allow from 103.208.24.0/22
allow from 103.208.138.0/23
allow from 103.208.212.0/22
allow from 103.209.48.0/22
allow from 103.210.152.0/23
allow from 103.212.36.0/22
allow from 103.212.180.0/22
allow from 103.213.204.0/22
allow from 103.216.96.0/23
allow from 103.219.196.0/24
allow from 103.225.168.0/23
allow from 103.228.4.0/22
allow from 103.229.92.0/22
allow from 103.229.108.0/22
allow from 103.230.132.0/22
allow from 103.232.40.0/22
allow from 103.233.176.0/22
allow from 103.233.192.0/22
allow from 103.233.200.0/22
allow from 103.240.60.0/22
allow from 103.241.28.0/22
allow from 103.241.32.0/22
allow from 103.242.144.0/22
allow from 103.245.167.0/24
allow from 103.246.16.0/22
allow from 103.246.24.0/22
allow from 103.246.50.0/24
allow from 103.246.188.0/22
allow from 103.247.60.0/22
allow from 103.250.128.0/22
allow from 103.251.68.0/22
allow from 103.253.72.0/22
allow from 103.253.117.0/24
allow from 103.253.132.0/22
allow from 103.255.13.0/24
allow from 104.65.96.0/19
allow from 104.65.160.0/19
allow from 104.65.192.0/18
allow from 104.67.192.0/19
allow from 104.76.193.0/24
allow from 104.76.194.0/24
allow from 104.76.196.0/24
allow from 104.81.138.0/23
allow from 104.81.176.0/20
allow from 104.81.192.0/20
allow from 104.90.194.0/23
allow from 104.90.196.0/22
allow from 104.90.208.0/20
allow from 104.90.224.0/20
allow from 104.101.100.0/22
allow from 104.101.112.0/20
allow from 104.101.128.0/20
allow from 104.132.135.0/24
allow from 106.0.128.0/17
allow from 109.109.169.0/24
allow from 110.34.139.0/24
allow from 110.34.160.0/22
allow from 110.34.168.0/21
allow from 110.34.176.0/23
allow from 110.34.179.0/24
allow from 110.34.180.0/24
allow from 110.34.183.0/24
allow from 110.34.184.0/24
allow from 110.34.208.0/22
allow from 110.34.220.0/22
allow from 110.34.224.0/20
allow from 110.49.0.0/16
allow from 110.76.152.0/22
allow from 110.77.128.0/17
allow from 110.78.0.0/16
allow from 110.164.0.0/16
allow from 110.168.0.0/14
allow from 111.84.0.0/17
allow from 111.84.128.0/18
allow from 111.84.196.0/22
allow from 111.84.200.0/21
allow from 111.84.208.0/20
allow from 111.84.224.0/19
allow from 111.92.180.0/22
allow from 111.223.32.0/19
allow from 112.121.128.0/19
allow from 112.142.0.0/15
allow from 113.21.240.0/21
allow from 113.53.0.0/16
allow from 114.109.0.0/16
allow from 114.128.0.0/16
allow from 114.131.0.0/16
allow from 115.31.128.0/18
allow from 115.67.0.0/16
allow from 115.87.0.0/16
allow from 115.178.56.0/21
allow from 116.58.224.0/19
allow from 116.68.144.0/20
allow from 116.214.112.0/23
allow from 117.47.0.0/16
allow from 117.121.208.0/20
allow from 118.172.0.0/14
allow from 118.214.16.0/20
allow from 118.215.120.0/21
allow from 119.31.0.0/17
allow from 119.31.163.0/24
allow from 119.42.64.0/18
allow from 119.46.0.0/16
allow from 119.59.96.0/19
allow from 119.63.64.0/19
allow from 119.76.0.0/16
allow from 119.148.96.0/21
allow from 119.160.208.0/20
allow from 120.29.215.178/32
allow from 120.29.222.0/24
allow from 122.0.0.0/21
allow from 122.144.24.0/22
allow from 122.144.28.0/28
allow from 122.144.28.16/29
allow from 122.144.28.24/30
allow from 122.144.28.32/27
allow from 122.144.28.64/26
allow from 122.144.28.128/27
allow from 122.144.28.160/29
allow from 122.144.28.168/30
allow from 122.144.28.176/28
allow from 122.144.28.192/26
allow from 122.144.29.0/24
allow from 122.144.30.0/23
allow from 122.154.0.0/15
allow from 123.242.128.0/18
allow from 124.40.224.0/20
allow from 124.109.0.0/22
allow from 124.109.24.0/21
allow from 124.120.0.0/15
allow from 124.122.0.0/16
allow from 124.157.128.0/17
allow from 125.24.0.0/14
allow from 125.56.198.0/24
allow from 125.213.224.0/19
allow from 125.252.240.0/21
allow from 129.250.0.27/32
allow from 129.250.2.37/32
allow from 129.250.2.142/32
allow from 129.250.2.151/32
allow from 129.250.31.72/31
allow from 129.250.62.78/32
allow from 134.196.0.0/16
allow from 134.236.0.0/16
allow from 137.59.112.0/22
allow from 139.5.144.0/22
allow from 140.149.0.0/16
allow from 146.88.32.0/19
allow from 147.50.0.0/16
allow from 150.95.20.0/22
allow from 150.107.12.0/22
allow from 150.107.28.0/22
allow from 151.236.5.254/32
allow from 153.254.88.0/24
allow from 156.107.136.56/30
allow from 156.107.136.176/30
allow from 156.107.137.56/30
allow from 156.107.156.56/30
allow from 156.107.156.176/30
allow from 156.107.157.56/30
allow from 157.179.0.0/16
allow from 158.108.0.0/16
allow from 159.192.0.0/16
allow from 161.200.0.0/16
allow from 161.246.0.0/16
allow from 163.44.196.0/22
allow from 164.115.0.0/16
allow from 165.209.0.0/16
allow from 168.120.0.0/16
allow from 171.4.0.0/14
allow from 171.96.0.0/13
allow from 173.222.188.0/22
allow from 175.176.220.0/22
allow from 180.87.1.64/28
allow from 180.87.1.128/25
allow from 180.87.3.48/29
allow from 180.87.69.0/30
allow from 180.87.88.57/32
allow from 180.87.88.97/32
allow from 180.87.97.56/29
allow from 180.87.136.54/32
allow from 180.128.0.0/16
allow from 180.180.0.0/16
allow from 180.183.0.0/16
allow from 180.210.216.0/22
allow from 180.214.192.0/19
allow from 180.222.120.0/22
allow from 180.222.144.0/20
allow from 182.17.0.0/16
allow from 182.50.80.0/20
allow from 182.52.0.0/15
allow from 182.93.128.0/17
allow from 182.232.0.0/16
allow from 182.255.8.0/21
allow from 183.88.0.0/15
allow from 183.90.168.0/21
allow from 184.22.0.0/18
allow from 184.22.64.0/21
allow from 184.22.72.0/22
allow from 184.22.76.0/23
allow from 184.22.78.0/24
allow from 184.22.80.0/20
allow from 184.22.96.0/19
allow from 184.22.128.0/17
allow from 184.27.248.0/21
allow from 184.28.100.0/24
allow from 184.29.16.0/23
allow from 184.29.90.0/23
allow from 184.50.28.0/23
allow from 184.51.44.0/22
allow from 184.82.0.0/16
allow from 184.84.148.0/22
allow from 184.84.178.0/23
allow from 184.84.250.0/23
allow from 184.85.222.0/24
allow from 192.41.170.0/24
allow from 192.100.77.0/24
allow from 192.101.91.0/24
allow from 192.102.83.0/24
allow from 192.108.230.0/24
allow from 192.150.249.0/24
allow from 192.150.250.0/23
allow from 192.188.172.0/24
allow from 192.203.247.0/24
allow from 192.207.64.0/24
allow from 192.207.242.0/24
allow from 192.253.254.0/25
allow from 193.239.232.0/24
allow from 194.117.103.127/32
allow from 194.117.103.134/32
allow from 195.112.167.8/30
allow from 195.112.167.76/30
allow from 195.112.177.44/30
allow from 195.112.177.144/30
allow from 195.190.133.0/24
allow from 198.49.112.0/23
allow from 202.0.111.0/24
allow from 202.0.117.0/24
allow from 202.0.118.0/23
allow from 202.0.120.0/24
allow from 202.3.68.0/22
allow from 202.5.80.0/20
allow from 202.6.16.0/20
allow from 202.6.90.0/24
allow from 202.6.100.0/23
allow from 202.6.107.0/24
allow from 202.8.65.0/24
allow from 202.8.66.0/23
allow from 202.8.68.0/22
allow from 202.8.78.0/23
allow from 202.8.84.0/22
allow from 202.9.81.0/24
allow from 202.9.90.0/24
allow from 202.12.73.0/24
allow from 202.12.74.0/24
allow from 202.12.97.0/24
allow from 202.12.117.0/24
allow from 202.12.118.0/24
allow from 202.14.117.0/24
allow from 202.14.164.0/24
allow from 202.20.105.0/24
allow from 202.21.140.0/24
allow from 202.21.144.0/24
allow from 202.21.149.0/24
allow from 202.22.8.0/21
allow from 202.27.10.0/23
allow from 202.28.0.0/15
allow from 202.41.160.0/19
allow from 202.43.32.0/20
allow from 202.44.0.0/20
allow from 202.44.32.0/20
allow from 202.44.52.0/22
allow from 202.44.64.0/23
allow from 202.44.66.0/24
allow from 202.44.68.0/22
allow from 202.44.72.0/23
allow from 202.44.96.0/24
allow from 202.44.128.0/24
allow from 202.44.130.0/23
allow from 202.44.135.0/24
allow from 202.44.136.0/24
allow from 202.44.138.0/23
allow from 202.44.140.0/22
allow from 202.44.144.0/23
allow from 202.44.148.0/22
allow from 202.44.192.0/18
allow from 202.47.224.0/19
allow from 202.52.4.0/22
allow from 202.55.140.0/22
allow from 202.57.128.0/18
allow from 202.58.126.0/24
allow from 202.58.244.0/24
allow from 202.60.192.0/20
allow from 202.69.136.0/21
allow from 202.71.112.0/20
allow from 202.80.224.0/19
allow from 202.87.100.0/22
allow from 202.90.4.0/22
allow from 202.91.16.0/21
allow from 202.93.48.0/20
allow from 202.94.73.0/24
allow from 202.94.76.0/23
allow from 202.94.90.0/23
allow from 202.94.240.0/20
allow from 202.122.40.0/21
allow from 202.122.130.0/23
allow from 202.125.84.0/23
allow from 202.129.0.0/18
allow from 202.129.204.0/22
allow from 202.133.128.0/18
allow from 202.139.192.0/19
allow from 202.142.192.0/19
allow from 202.143.128.0/18
allow from 202.148.176.0/20
allow from 202.149.24.0/21
allow from 202.149.96.0/19
allow from 202.151.4.0/22
allow from 202.151.40.0/21
allow from 202.151.176.0/20
allow from 202.162.76.0/22
allow from 202.170.112.0/20
allow from 202.172.16.0/21
allow from 202.173.208.0/20
allow from 202.176.64.0/18
allow from 202.176.128.0/18
allow from 202.182.0.0/19
allow from 202.183.128.0/17
allow from 203.4.160.0/24
allow from 203.11.74.0/24
allow from 203.21.42.0/23
allow from 203.28.128.0/23
allow from 203.33.240.0/24
allow from 203.62.152.0/22
allow from 203.78.96.0/20
allow from 203.80.56.0/24
allow from 203.88.82.8/29
allow from 203.88.82.128/29
allow from 203.92.219.207/32
allow from 203.99.140.0/23
allow from 203.99.252.0/23
allow from 203.100.144.1/32
allow from 203.100.144.2/31
allow from 203.100.144.18/31
allow from 203.100.144.33/32
allow from 203.100.144.37/32
allow from 203.100.144.39/32
allow from 203.100.144.41/32
allow from 203.100.144.45/32
allow from 203.100.144.46/32
allow from 203.100.144.49/32
allow from 203.100.144.53/32
allow from 203.100.144.57/32
allow from 203.100.144.137/32
allow from 203.100.144.138/32
allow from 203.100.144.149/32
allow from 203.100.144.150/32
allow from 203.100.144.153/32
allow from 203.100.144.154/32
allow from 203.100.144.185/32
allow from 203.100.144.205/32
allow from 203.100.144.206/32
allow from 203.100.144.217/32
allow from 203.100.144.218/32
allow from 203.100.144.226/32
allow from 203.100.144.229/32
allow from 203.100.144.230/31
allow from 203.100.144.239/32
allow from 203.100.144.241/32
allow from 203.100.144.252/32
allow from 203.100.151.240/32
allow from 203.101.130.0/24
allow from 203.101.139.68/30
allow from 203.101.139.72/29
allow from 203.101.139.80/28
allow from 203.101.139.96/27
allow from 203.101.139.128/25
allow from 203.101.141.0/24
allow from 203.101.146.0/24
allow from 203.101.151.0/24
allow from 203.101.152.128/25
allow from 203.101.154.0/24
allow from 203.101.155.0/29
allow from 203.101.155.16/28
allow from 203.101.155.112/29
allow from 203.101.156.64/26
allow from 203.101.156.128/25
allow from 203.101.157.0/25
allow from 203.101.157.128/26
allow from 203.101.157.192/27
allow from 203.101.157.224/28
allow from 203.101.157.240/29
allow from 203.101.157.248/32
allow from 203.107.128.0/17
allow from 203.113.0.0/17
allow from 203.114.96.0/19
allow from 203.118.64.0/18
allow from 203.121.129.0/24
allow from 203.121.134.0/24
allow from 203.121.145.0/24
allow from 203.121.146.0/23
allow from 203.121.176.0/24
allow from 203.121.177.0/26
allow from 203.121.177.128/25
allow from 203.121.189.0/24
allow from 203.121.190.0/23
allow from 203.130.128.0/19
allow from 203.131.208.0/20
allow from 203.144.128.0/17
allow from 203.145.112.0/21
allow from 203.146.0.0/16
allow from 203.147.0.0/18
allow from 203.148.128.0/17
allow from 203.149.0.0/18
allow from 203.150.0.0/15
allow from 203.152.52.0/24
allow from 203.152.60.0/23
allow from 203.153.50.0/23
allow from 203.153.128.0/20
allow from 203.153.160.0/19
allow from 203.154.0.0/15
allow from 203.156.0.0/17
allow from 203.156.128.0/18
allow from 203.157.0.0/16
allow from 203.158.0.0/21
allow from 203.158.96.0/19
allow from 203.158.128.0/17
allow from 203.159.0.0/16
allow from 203.160.4.0/22
allow from 203.160.137.0/24
allow from 203.170.16.0/22
allow from 203.170.50.0/23
allow from 203.170.128.0/17
allow from 203.172.32.0/19
allow from 203.172.64.0/18
allow from 203.172.128.0/17
allow from 203.185.64.0/18
allow from 203.185.128.0/19
allow from 203.185.188.0/24
allow from 203.188.0.0/18
allow from 203.189.116.0/22
allow from 203.190.250.0/23
allow from 203.192.32.0/19
allow from 203.195.96.0/20
allow from 203.207.63.0/24
allow from 203.209.0.0/17
allow from 203.209.191.0/24
allow from 203.223.88.0/23
allow from 206.73.194.224/27
allow from 206.73.210.128/27
allow from 206.73.211.128/25
allow from 206.73.244.64/28
allow from 206.182.226.128/27
allow from 206.231.146.92/32
allow from 207.117.173.0/24
allow from 208.11.43.72/29
allow from 208.11.43.208/29
allow from 208.48.251.139/32
allow from 208.70.200.16/28
allow from 209.28.27.0/24
allow from 209.28.54.0/26
allow from 209.28.54.80/29
allow from 210.1.0.0/18
allow from 210.4.128.0/19
allow from 210.86.128.0/18
allow from 210.86.192.0/19
allow from 210.176.147.0/24
allow from 210.187.39.128/25
allow from 210.203.128.0/18
allow from 210.213.0.0/18
allow from 210.246.64.0/18
allow from 210.246.128.0/17
allow from 212.63.182.204/30
allow from 212.63.182.252/30
allow from 212.63.183.82/32
allow from 216.131.83.16/29
allow from 216.131.88.8/29
allow from 216.131.104.48/29
allow from 216.131.113.104/29
allow from 216.131.113.184/29
allow from 216.179.136.0/23
allow from 216.179.138.0/24
allow from 217.23.111.64/27
allow from 217.146.0.0/24
allow from 217.175.240.0/23
allow from 218.100.38.0/24
allow from 218.100.46.0/23
allow from 218.100.66.0/24
allow from 221.128.81.0/30
allow from 221.128.126.24/32
allow from 222.123.0.0/16
allow from 223.24.0.0/16
allow from 223.25.192.0/19
allow from 223.27.192.0/18
allow from 223.204.0.0/14
deny from all
สำหรับคนใช้เว็บบอร์ดเก่งๆ อย่าง phpBB3 จะมี การป้องกัน หรือ แบน IP สามารถทำได้ตามบทความนี้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: บล็อค IP ต่างประเทศ ไม่ให้เข้าใช้งานเว็บเรา ให้เข้าได้เฉพาะ IP ในไทย

Post by mindphp »

คำอธิบาย
คืออนุญาติ เฉพาะ IP หรือ ช่วง IP ที่กำหนด
และ ไม่อนุญาติ IP อื่นๆ ทั้งหมด
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests