ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post by mindphp »

ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS
วิธีติดตั้ง

Code: Select all

wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -xzvf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-*.*
./install.sh

วิธีใช้งาน maldet

Code: Select all

 maldet -a /home/[pathที่ต้องการ Scan]
หรือ

Code: Select all

 maldet -b /home/[pathที่ต้องการ Scan]
เพื่อให้ทำงานเป็น background

ดูรายงานผลของการ Scan หา #Malware

Code: Select all

maldet --report [SCANID]
คำสั่ง update LMD

Code: Select all

maldet -u
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post by mindphp »

ดู Log การทำงาน กรณีสั่ง scan ด้วย

Code: Select all

 maldet -b /path
เพื่อหา [SCANID] ได้ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

cat /usr/local/maldetect/event_log
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post by mindphp »

ใช้ได้บน #FreeBSD
เพิ่มเติม TIP
Scan ระบบ Folder และ เฉพาะ เวลาสร้างหรือแก้ไข ภายในวันที่กำหนด ตัวอย่างนี้ 2 วัน

Code: Select all

maldet -r /home/*/public_html 2
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post by mindphp »

Scan ทุกโดเมน ของทุก User บน Cp #Directadmin

Code: Select all

maldet -a /home/*/domains/*/public_html/
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post by mindphp »

เช็ค result ในการ scan ครั้งสุดท้าย

Code: Select all

maldet -l
หรือ

Code: Select all

maldet --log
ดู Logs การ scan เพื่อหา report id

Code: Select all

tail -f /usr/local/maldetect/logs/event_log
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post by mindphp »

คำสั่ง การใช้งานโดยรวม

Code: Select all

-b, --background
   Execute operations in the background, ideal for large scans
   e.g: maldet -b -r /home/?/public_html 7

  -u, --update-sigs [--force]
    Update malware detection signatures from rfxn.com

  -d, --update-ver [--force]
    Update the installed version from rfxn.com

  -f, --file-list
    Scan files or paths defined in line spaced file
    e.g: maldet -f /root/scan_file_list

  -r, --scan-recent PATH DAYS
    Scan files created/modified in the last X days (default: 7d, wildcard: ?)
    e.g: maldet -r /home/?/public_html 2

  -a, --scan-all PATH
    Scan all files in path (default: /home, wildcard: ?)
    e.g: maldet -a /home/?/public_html

  -i, --include-regex REGEX
    Include paths/files from file list based on supplied posix-egrep regular
    expression.
    e.g: To include only paths named wp-content and files ending in .php:
    --include-regex ".*/wp-content/.*|.*.php$"

  -x, --exclude-regex REGEX
    Exclude paths/files from file list based on supplied posix-egrep regular
    expression.
    e.g: To exclude paths containing 'wp-content/w3tc/' and core files:
    --exclude-regex ".*wp-content/w3tc/.*|.*core.[0-9]+$"

  -m, --monitor USERS|PATHS|FILE|RELOAD
    Run maldet with inotify kernel level file create/modify monitoring
    If USERS is specified, monitor user homedirs for UID's > 500
    If FILE is specified, paths will be extracted from file, line spaced
    If PATHS are specified, must be comma spaced list, NO WILDCARDS!
    e.g: maldet --monitor users
    e.g: maldet --monitor /root/monitor_paths
    e.g: maldet --monitor /home/mike,/home/ashton

  -k, --kill-monitor
    Terminate inotify monitoring service

  -c, --checkout FILE
    Upload suspected malware to rfxn.com for review & hashing into signatures

  -l, --log
    View maldet log file events

  -e, --report SCANID email
    View scan report of most recent scan or of a specific SCANID and optionally
    e-mail the report to a supplied e-mail address
    e.g: maldet --report
    e.g: maldet --report list
    e.g: maldet --report 050910-1534.21135
    e.g: maldet --report SCANID user@domain.com

  -s, --restore FILE|SCANID
    Restore file from quarantine queue to orginal path or restore all items from
    a specific SCANID
    e.g: maldet --restore /usr/local/maldetect/quarantine/config.php.23754
    e.g: maldet --restore 050910-1534.21135

  -q, --quarantine SCANID
    Quarantine all malware from report SCANID
    e.g: maldet --quarantine 050910-1534.21135

  -n, --clean SCANID
    Try to clean & restore malware hits from report SCANID
    e.g: maldet --clean 050910-1534.21135

  -U, --user USER
    Set execution under specified user, ideal for restoring from user quarantine or
    to view user reports.
    e.g: maldet --user nobody --report
    e.g: maldet --user nobody --restore 050910-1534.21135

  -co, --config-option VAR1=VALUE,VAR2=VALUE,VAR3=VALUE
    Set or redefine the value of conf.maldet config options
    e.g: maldet --config-option email_addr=you@domain.com,quarantine_hits=1

  -p, --purge
    Clear logs, quarantine queue, session and temporary data.

  --web-proxy IP:PORT
    Enable use of HTTP/HTTPS proxy for all remote URL calls.
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post by mindphp »

ตัวอย่างการใช้
maldet Scan หาไฟล์เฉพาะ นามสกุล .php ใน path
/home/mindphp/htdocs/
เขียนเงื่อนไขการรันได้ดังนี้

Code: Select all

maldet --include-regex ".*.php$" -a /home/mindphp/htdocs/
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post by mindphp »

ตัวอย่างการ Scan ทุก User ทุก โดเมน ที่ถูกสร้างจาก Directadmin

Code: Select all

maldet --include-regex ".*.php$" -a /home/?/domains/?/public_html/
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests