คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ชอบ cloud ของที่ไหนที่สุด

You may select 1 option

 
 
View results

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22576
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ

Post by mindphp » 28/09/2017 7:36 pm

คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ
คำสั่งที่ใช้

Code: Select all

cat /proc/cpuinfo
อีกคำสั่ง

Code: Select all

lscpu | grep MHz
ผลที่ได้ จาก Cloud Server ของ Google ของคำสั่งแรก
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 79
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
stepping : 0
microcode : 0x1
cpu MHz : 2200.000
cache size : 56320 KB
physical id : 0
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms rtm rdseed adx xsaveopt
bugs :
bogomips : 4400.00
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22576
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ

Post by mindphp » 28/09/2017 7:38 pm

cloud ของ INet
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 58
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
stepping : 0
microcode : 0xb000017
cpu MHz : 2593.993
cache size : 35840 KB
physical id : 0
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse 2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulq dq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm
bogomips : 5187.98
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor : 1
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 58
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
stepping : 0
microcode : 0xb000017
cpu MHz : 2593.993
cache size : 35840 KB
physical id : 2
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse 2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulq dq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm
bogomips : 5187.98
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22576
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ

Post by mindphp » 28/09/2017 7:40 pm

cloud ของ digitalocean
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 45
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping : 7
microcode : 0x1
cpu MHz : 2299.998
cache size : 15360 KB
physical id : 0
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 cx16 pcid sse4_1 ss e4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm vnmi ept tsc_adjust xsaveopt arat
bugs :
bogomips : 4599.99
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor : 1
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 45
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping : 7
microcode : 0x1
cpu MHz : 2299.998
cache size : 15360 KB
physical id : 1
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 cx16 pcid sse4_1 ss e4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm vnmi ept tsc_adjust xsaveopt arat
bugs :
bogomips : 4599.99
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22576
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ

Post by mindphp » 28/09/2017 7:42 pm

ของ rackspace
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 16
model : 8
model name : AMD Opteron(tm) Processor 4170 HE
stepping : 1
cpu MHz : 2094.786
cache size : 512 KB
physical id : 1
siblings : 1
core id : 4
cpu cores : 1
apicid : 0
initial apicid : 12
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu de tsc msr pae cx8 cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht s yscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow up rep_good unfair_spinlock pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3 dnowprefetch
bogomips : 4189.57
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22576
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ

Post by mindphp » 30/09/2017 3:32 pm

ความเร็ว CPU (VPS) ของ Netdesign - ถือว่าต่ำถ้าเป็น VPS

cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 45
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz
stepping : 7
microcode : 0x710
cpu MHz : 2200.000
cache size : 10240 KB
physical id : 0
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm arat pln pts dtherm tsc_adjust
bogomips : 4400.00
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 42 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor : 1
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 45
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz
stepping : 7
microcode : 0x710
cpu MHz : 2200.000
cache size : 10240 KB
physical id : 2
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx hypervisor lahf_lm arat pln pts dtherm tsc_adjust
bogomips : 4400.00
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 42 bits physical, 48 bits virtual
power management:
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22576
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ

Post by mindphp » 06/03/2018 2:05 am

ความเร็ว CPU ของ microsoft azure
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 79
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz
stepping : 1
microcode : 0xffffffff
cpu MHz : 2294.688
cache size : 51200 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 20
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti retpoline tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms rtm rdseed adx smap xsaveopt
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2
bogomips : 4589.37
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 44 bits physical, 48 bits virtual
power management:
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22576
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่งเช็คความเร็ว ของ CPU บน Linux Ubuntu cloud ที่ต่างๆ

Post by mindphp » 09/10/2018 10:36 am

ของ amazon ก็ 2.3 นะ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “Linux - Web Server”

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest