วิธีการติดตามการทํางานของโปรเซส ด้วย ktrace บน FreeBSD

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 23497
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

วิธีการติดตามการทํางานของโปรเซส ด้วย ktrace บน FreeBSD

Post by mindphp » 31/01/2010 9:16 pm

การติดตาม การติดตามการทํางานของโปรเซส ด้วย ktrace บน FreeBSD
คู่มือการใช้
ktrace
KTRACE(1) FreeBSD General Commands Manual KTRACE(1)

NAME
ktrace -- enable kernel process tracing

SYNOPSIS
ktrace [-aCcdi] [-f trfile] [-g pgrp | -p pid] [-t trstr]
ktrace [-adi] [-f trfile] [-t trstr] command

DESCRIPTION
The ktrace utility enables kernel trace logging for the specified pro-
cesses. Kernel trace data is logged to the file ktrace.out. The kernel
operations that are traced include system calls, namei translations, sig-
nal processing, and I/O.

Once tracing is enabled on a process, trace data will be logged until
either the process exits or the trace point is cleared. A traced process
can generate enormous amounts of log data quickly; It is strongly sug-
gested that users memorize how to disable tracing before attempting to
trace a process. The following command is sufficient to disable tracing
on all user owned processes, and, if executed by root, all processes:

$ ktrace -C

The trace file is not human readable; use kdump(1) to decode it.

The options are as follows:

-a Append to the trace file instead of recreating it.

-C Disable tracing on all user owned processes, and, if executed by
root, all processes in the system.

-c Clear the trace points associated with the specified file or pro-
cesses.

-d Descendants; perform the operation for all current children of
the designated processes.

-f trfile
Log trace records to trfile instead of ktrace.out.

-g pgid
Enable (disable) tracing on all processes in the process group
(only one -g flag is permitted).

-i Inherit; pass the trace flags to all future children of the des-
ignated processes.

-p pid Enable (disable) tracing on the indicated process id (only one -p
flag is permitted).

-t trstr
The string argument represents the kernel trace points, one per
letter. The following table equates the letters with the trace-
points:

c trace system calls
n trace namei translations
i trace I/O
s trace signal processing
u userland traces
w context switches
+ trace the default set of trace points - c, n, i, s, u

command
Execute command with the specified trace flags.

The -p, -g, and command options are mutually exclusive.

EXAMPLES
# trace all kernel operations of process id 34
$ ktrace -p 34

# trace all kernel operations of processes in process group 15 and # pass
the trace flags to all current and future children
$ ktrace -idg 15

# disable all tracing of process 65
$ ktrace -cp 65

# disable tracing signals on process 70 and all current children
$ ktrace -t s -cdp 70

# enable tracing of I/O on process 67
$ ktrace -ti -p 67

# run the command "w", tracing only system calls
$ ktrace -tc w

# disable all tracing to the file "tracedata"
$ ktrace -c -f tracedata

# disable tracing of all processes owned by the user
$ ktrace -C

SEE ALSO
kdump(1)

HISTORY
The ktrace command appeared in 4.4BSD.

BUGS
Only works if trfile is a regular file.

จะใช้คู่กับ kdump เพื่อดูข้อมูล ที่เราเคย ktrace ไว้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests