แก้ปัญหา gnutls_handshake() failed: Decrypt error ติดตั้ง packet ใหม่บน Ubuntu 14

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24186
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

แก้ปัญหา gnutls_handshake() failed: Decrypt error ติดตั้ง packet ใหม่บน Ubuntu 14

Post by mindphp »

gnutls_handshake() failed: Decrypt error
ติดตั้ง do-agent ไม่ได้ เจอ Error
root@ubuntu-14-openerp7-azking:~# sudo apt-get install do-agent --fix-missing
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
do-agent
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Need to get 4,510 kB of archives.
After this operation, 12.0 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
do-agent
Install these packages without verification? [y/N] y
Err https://repos.insights.digitalocean.com/apt/do-agent/ main/main do-agent amd64 3.5.6
gnutls_handshake() failed: Decrypt error
E: Failed to fetch https://repos.insights.digitalocean.com ... _amd64.deb gnutls_handshake() failed: Decrypt error
ลองอัพเดด

Code: Select all

sudo apt-get update
อัพเดดไม่ได้ เจอ Error
W: Failed to fetch https://repos.insights.digitalocean.com ... 4/Packages gnutls_handshake() failed: Decrypt error

E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
วิธีแก้ไข ติดตั้ง Manual รันคำสั่งตามลำดับดังนี้

Code: Select all

curl -L -o ./install.sh https://insights.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/install.sh

Code: Select all

sed -i '17s/https/http/' install.sh

Code: Select all

chmod 775 install.sh

Code: Select all

./install.sh
ตรวจสอบการติดตั้ง

Code: Select all

/opt/digitalocean/bin/do-agent --version
ผลที่ได้
do-agent (DigitalOcean Agent)

Version: 3.5.6
Revision: 7dadc14
Build Date: Mon Aug 12 14:45:50 UTC 2019
Go Version: go1.12.1
Website: https://github.com/digitalocean/do-agent

Copyright (c) 2020 DigitalOcean, Inc. All rights reserved.

This work is licensed under the terms of the Apache 2.0 license.
For a copy, see <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>.
เท่านี้ก็สามารถแก้ปัญ Error ตามหัวข้อกระทู้ได้แล้ว
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests