Page 1 of 1

Kingsoft Antivirus 2012 SP5 กำจัดไวรัสให้เกลี้ยง

Posted: 08/09/2012 4:25 pm
by pipat55
Kingsoft Antivirus 2012 SP5 คือสุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Kingsoft เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสได้เต็มรูปแบบ สามารถใช้งานแบบ Full Scan, Quick Scan, Custom Scan, พร้อมทั้งระบบการสแกน USB ไดร์ฟ เช่น แฟลชไดร์ฟ , External Harddisk ด้วยระบบ K Defense ที่ป้องกันไวรัสแฝงจากการเปิดเว็บไซต์, การป้องกันไวรัสจากโปรแกรมแชท, หรือจากการดูวีดีโอออนไลน์, ที่สำคัญป้องกันการติดไวรัสของ USB แฟลชไดร์ฟ ได้อยู่หมัดทีเดียว

Re: Kingsoft Antivirus 2012 SP5 กำจัดไวรัสให้เกลี้ยง

Posted: 27/09/2012 1:48 pm
by suntiiii
:lol: