Page 1 of 1

เทคโนโลยีป้องกันขโมยเข้าบ้าน

Posted: 31/10/2017 11:14 am
by Whalela
ข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยในบ้านที่พักอาศัยมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่หมู่บ้านราคาแพงหลักล้าน หรือคอนโดมิเนียม ก็ยังมีข่าวให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอันตรายที่เกิดขึ้นจากผู้รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่นั้นๆ ที่ผู้พักอาศัยเองก็ยากจะคาดเดา ซึ่ง Gurubaan ก็ได้รวบรวมเทคโนโลยีป้องกันเหล่ามิจฉาชีพ หรือขโมยมาฝากกันค่ะ

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

สามารถช่วยยับยั้งผู้บุกรุกได้จริง ไม่ว่าจะเป็นขโมยขึ้นบ้านเพื่อขโมยข้าวของ หรือการก่ออาชญากรรมก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยบางประเภทที่ไม่สามารถทำได้ แต่สำหรับระบบที่มีประสิทธิภาพมากพอก็จะทำให้คุณปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะระบบรักษาความปลอดภัยเหล่านี้สามารถแจ้งเตือนตำรวจ หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านได้ เมื่อบ้านของคุณเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมา นอกจากนี้ยังสามารถจับโจรผ่านกล้องที่ทำการเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัยได้อีกด้วย
ข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยในบ้านที่พักอาศัยมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่หมู่บ้านราคาแพงหลักล้าน หรือคอนโดมิเนียม ก็ยังมีข่าวให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอันตรายที่เกิดขึ้นจากผู้รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่นั้นๆ ที่ผู้พักอาศัยเองก็ยากจะคาดเดา ซึ่ง Gurubaan ก็ได้รวบรวมเทคโนโลยีป้องกันเหล่ามิจฉาชีพ หรือขโมยมาฝากกันค่ะ

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

สามารถช่วยยับยั้งผู้บุกรุกได้จริง ไม่ว่าจะเป็นขโมยขึ้นบ้านเพื่อขโมยข้าวของ หรือการก่ออาชญากรรมก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยบางประเภทที่ไม่สามารถทำได้ แต่สำหรับระบบที่มีประสิทธิภาพมากพอก็จะทำให้คุณปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะระบบรักษาความปลอดภัยเหล่านี้สามารถแจ้งเตือนตำรวจ หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านได้ เมื่อบ้านของคุณเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมา นอกจากนี้ยังสามารถจับโจรผ่านกล้องที่ทำการเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัยได้อีกด้วย

Re: เทคโนโลยีป้องกันขโมยเข้าบ้าน

Posted: 22/11/2017 5:56 pm
by jataz2
เลี้ยงน้องหมา ก็ดีครับ สุดยอดอุปการ ก็ไม่ซื้อสัตย์กับเรา เท่ากับสุนัข สุนัขบ้านๆนะครับ สุนัขธรรมดาเอาไว้เห่าหอน ไม่ใช่พวก ชิวาว่า นะ