สิทธิบัตร กับ การพัฒนาซอฟแวร์

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Panchalee
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 296
Joined: 30/10/2017 10:10 am

สิทธิบัตร กับ การพัฒนาซอฟแวร์

Post by Panchalee »

 • สิทธิบัตรคืออะไร คือ หนังสือที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ คิดค้น หรือออกแบบ โดยสิทธิบัตรจะมีอายุการใช้งาน 20 ปี นับจากวันยื่นคำขอสิทธิบัตร

  ประเภทของสิทธิบัตรมี 3 ประเภท คือ
  • 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึงการคิดค้นเกี่ยวกับ กลไล โครงสร้าง ส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไลกล้องถ่ายรูป, กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค เป็นต้น
  • 2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเนได้จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า
  • 3. อนุสิทธิบัตร (Pretty patent) เป็นการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เพื่อให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
  สำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ เมื่อเราได้พัฒนาซอฟแวร์ขึ้นมา เราสามารถนำซอฟแวร์ของเราไปจด สิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ โดยมีอายุการคุ้มครองถึง 20 ปี นับว่านานมากสำหรับคุ้มครองซอฟแวร์
  แต่หากเราจดเป็นอนุสิทธิบัตรนั้น จะมีการคุ้มครองเพียง 6 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมความคุ้มครองทั้งหมด 10 ปี

  อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA ... 5%E0%B8%A3

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests