คำศัพท์ที่เจอบ่อยในการทำงาน Master data management

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nanthiya
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 24/05/2019 9:17 am

คำศัพท์ที่เจอบ่อยในการทำงาน Master data management

Post by nanthiya »

คำศัพท์ที่พบเห็นบ่อยๆ เมื่อมีการ manage vendor (create ,change , extend ,Block , Delete)แต่ละรายลงบนระบบ แบ่งเป็น 3ส่วนหลักๆ
คือ general data , Accounting data and purchasing data

general data เป็นส่วนพื้นฐาน โปรไฟล์ของ vendor
company name ชื่อบริษัท
address ที่อยู่
contact data ข้อมูลติดต่อ
system ID ขอบเขตข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อกับอีกระบบจาก Ariba system
group vendor กลุ่มผู้ขาย
vendor ผู้ขาย
supplier ผู้จัดหา , ผู้ผลิตให้ผู้ขาย
partner หุ้นส่วน
Company Tax ID เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
accounting data
Account Receivable บัญชีลูกหนี้
Account Payable บัญชีเจ้าหนี้
Cash Discounts ส่วนลดเงินสด
Credit Terms เงื่อนไขในการชำระหนี้
Credit Limit วงเงินเครดิต
cash เงินสด
cheque เช็ค (สิ่งที่ใช้รับจ่ายแทนเงินสดเป็นก้อน)
Trade Discounts ส่วนลดการค้า
payment method ช่องทางการชำระเงิน
bank transfer การโอนเงินผ่านธนาคาร
Tax ภาษี
third party การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าให้บุคคลที่ 3
VAT : Value added tax ภาษีมูลค่าพิ่ม
transaction การซื้อขาย
immediately ทันที
set offset AP-AR การหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน
PP20 ภ.พ 20
invoice ใบแจ้งรายการสินค้า

purchasing data
procurement ฝ่ายจัดหา
purchasing การจัดซื้อ
Purchasing for Resale การจัดซื้อเพื่อขายต่อ
Purchase Order ใบสั่งซื้อ
Receipt ใบเสร็จรับเงิน
currency สกุลเงินตรา
terms of payment เงื่อนไขในการชำระเงิน
personal contact บุคคลที่ติดต่อ
confirmation code รหัสยืนยันการสร้าง
Oracle Transportation Management (OTM) ระบบปฏิบัติด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
shipping การส่งสินค้าทางเรือ
transporter ผู้ขนส่ง
maintain การเก็บรักษา
Company Affidavi หนังสือรับรอง
Registration Certificate ทะเบียนการค้า
SAP Ariba ระบบเครือข่ายธุรกิจ ที่ให้ผู้ค้า สามารถเข้ามาซื้อขายบนระบบ หรือจากอุปกรณ์พกพาได้เลย
Material วัตถุดิบ
Retailers ผู้ค้าปลีก
dealer ตัวแทนขาย
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
เมื่อมี Request จาก User ต้องเจอคำศัพท์หลักๆเหล่านี้บ่อยๆอย่างแน่นอน :lol:
nanthiya
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 24/05/2019 9:17 am

Re: คำศัพท์ที่เจอบ่อยในการทำงาน Master data management

Post by nanthiya »

เพิ่มเติม ส่วน General data
เป็นรายละเอียด เกี่ยวกับ ข้อมูลโปรไฟล์ vendor
company name คือชื่อบริษัท ที่จดทะเบียนการค้า/ภพ.20 /หรือเป็นชื่อบุคคล กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
address คือ ที่อยู่ที่จดทะเบียนกับสรรพากร หรือ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
contact คือ ข้อมูลติดต่อ vendor เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ fax ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในส่วนงาน
system ID คือ ส่วนที่ลิ้งค์กับ Ariba system ผูกกับ ID no. ที่ running บน Ariba มีไว้เพื่อป้องกันการสร้างผู้ขายซ้ำ เมื่อมีการระบุเลข Systerm ID หากมีการสร้างซ้ำระบบจะแสดง error Tax ID duplicate และไม่สามารถสร้างทับซ้อนกันได้
group vendor คือ การจัดรายการกลุ่มผู้ให้บริการเพื่อ สะดวกต่อการ จัดหมวดและง่ายต่อการนำไปใช้ต่อของ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนถัดไป เช่น transport , services , onetime ,shipping , group company เป็นต้น
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests