Page 1 of 1

ลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะ???

Posted: 05/06/2019 6:03 pm
by Chatphong
:-D :-D ลูกเห็บ คือ ก้อน น้ำแข็งที่เกิดจากกระแสอากาศแรงในเมฆจะพาหยดน้ำฝนขึ้นไปแข็งตัวในระดับสูง เกิดเป็นก้อนน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งก็จะถูกพอกตัวกันใหญ่ขึ้น ในที่สุดก็จะตกลงมาเป็นลูกเห็บ ซึ่งในฤดูร้อน ถ้ามีฝนฟ้าคะนอง มักจะมีลูกเห็บตกลงมาเมื่อฝนเริ่มตก
Image

:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: กระบวนการเกิดลูกเห็บ
Image
ลูกเห็บเกิดจากที่สูงมากจาก พื้นโลก กระแสลมแรงพัดพาเม็ดฝนขึ้นไปในกลุ่มเมฆที่ฟ้าคะนอง ในที่สูงอากาศเย็นมากทำให้เม็ดฝนแข็งตัว ยิ่งขึ้นไปสูงยังมีเกร็ดหิมะเข้ามาเกาะเม็ดน้ำแข็ง