Page 1 of 1

กราฟเทรดเงินคือ อะไร...

Posted: 20/06/2019 2:54 pm
by Patipat
กราฟเทรดเงินคือ อะไร ?
- คือแผนภูมิที่ใช้ จุด,แท่ง,ภาพ หรือเส้น ในการแทนค่าของข้อมูลการเคลื่อนไหวของหุ้นหรือราคาสินค้า เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาในช่วงเวลาขึ้นลงต่าง ๆ ได้ง่าย

เรามารู้จักกับการเทรดเงินกันก่อนเลยดีกว่า

- การเทรด คือ การเก็งกำไรค่าเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความเป็นมาในอดีต การซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะทำโดยธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์แบงก์ สามารถทำได้โดยธนาคารใหญ่ ๆ ของแต่ล่ะประเทศเท่านั้น

นักลงทุน สถาบัน และธนาคารจะแลกเปลี่ยน เก็งกำไร ซื้อและขายสกุลเงินของโลก

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ก็ต้องดูที่เศรษฐกิจของต่างประเทศด้วย
จากนั้นก็ต้องดูกราฟจากอดีตที่มีการขึ้นลงอย่างไร เพื่อเราจะเทรดเงินอย่างไรให้ได้กำไร
chart.png
chart.png (22.57 KiB) Viewed 230 times
ในช่วงราคาขึ้น คนซื้อเยอะขึ้น หมายถึง ซื้อเก็บไว้รอให้ค่าเงินขึ้นไปอีกเราจะได้รอขาย
ในช่วงราคาลง คนซื้อน้อยลง หมายถึง ราคาเริ่มลง คนเริ่มรู้ว่าตลาดไม่ต้องการต้องรีบขายก่อนจะขาดทุน
ในช่วงราคาลง คนซื้อเยอะขึ้น หมายถึง ซื้อตุนไว้ถ้าค่าเงินขึ้นแล้วขายจะได้กำไลอย่างมาก
ในช่วงราคาลง แต่ไม่มีคนขาย หมายถึง มีคนเก็บไว้ และไม่ยอมขายออกรอให้ค่าเงินขึ้นจึงจะขายเพื่อจะได้กำไร
ในช่วงราคาลง คนขายเยอะขึ้น หมายถึง เป็นค่าเงินที่ไม่ต้องการ และนั่นกำลังทำให้เราจะขาดทุน

ในการวิเคราะห์ เราก็ต้องดูจากกราฟในอดีตที่มีการขึ้นลงของค่าเงิน และดูจากเศรษฐกิจโลก จะทำให้ค่าเงินนั้นเปลีี่ยนแปลงตลอดเวลา
trad.jpg
trad.jpg (74.12 KiB) Viewed 230 times
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : mindphp.com
พูดคุยทั่วไปได้ที่ : พูดคุย

อ้างอิง กราฟคือ : https://binaryoption.in.th/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-bo/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

อ้างอิง : https://www.scimath.org/lesson-mathematics/item/7334-2017-06-17-14-37-32

อ้างอิง : forex chart https://www.instaforex.com/th/charts