ความหมาย และ ความสำคัญของ Localization สำหรับการแปลภาษา

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

MiyukiEamrucksa
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 02/09/2019 10:25 am

ความหมาย และ ความสำคัญของ Localization สำหรับการแปลภาษา

Post by MiyukiEamrucksa »

ตามความเข้าใจของคนทั่วไป Localization นั้นคือการแปลแต่ในความเป็นจริงแล้ว การแปลนั้นแตกต่างกับ Localization อย่างมาก โดยการแปลนั้นจะเป็นการถอดภาษาต้นทางมาเป็นภาษาปลายทางโดยยังคงข้อมูลและเนื้อหาทุกอย่างไว้เช่นเดิม ซึ่งการแปลนั้นจะสามารถใช้ได้ผลดีกับการสื่อสารข้อมูลขั้นพื้นฐานโดยส่วนใหญ่ แต่ในทางกลับกัน Localization คือการแปล แต่เป็นการแปลที่ต้องปรับแต่งเนื้อหาเดิมเข้าสู่ผู้รับสารกลุ่มภาษาใหม่ ซึ่งเนื้อหาที่ออกมาอาจไม่ตรงไปตรงกับภาษาต้นทางทั้งหมด เน้นเพียงแค่ให้ ภาษามีความลื่นไหลและเหมาะสมกับผู้รับสารที่ปลายทางที่สุด สิ่งที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นคำศัพท์ คำเรียกชื่อ โวหาร วลี และอื่นๆ อีกมากมาย โดย Localization นั้นถือว่ามีคุณภาพด้านความเข้าใจมากกว่าการแปลอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก Localization ก็ยังมี วิธีการที่เรียกว่า Transcreation ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานเขียนกึ่งงานแปล ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมหรือปรับแต่งให้ได้ตามความเหมาะสมของวัฒนธรรม
ยกตัวอย่าง งานแปลด้านการตลาด สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการแปลด้านนี้คือ การแปลที่สามารถทำให้ข้อความที่ถูกแปลมาฟังดูเหมือนข้อความที่เขียนขึ้นมาใหม่ให้ได้ ซึ่งการแปลลักษณะนี้ต้องอาศัยนักแปลที่สามารถสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้ออกมาในรูปแบบที่เหมาะกับกลุ่มผู้รับสารที่สุดได้ โดยการแปลที่ดีคือการแปลที่สามารถสื่อสารภาษาต้นทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถทำให้ฟังดูเป็นธรรมชาติในภาษาปลายทางอีกด้วย โดยในบทความนี้จะเป็นบทความที่แชร์วิธีการที่นักแปลส่วนใหญ่อาจสามารถนำไปใช้ตามได้

วิธีแรกคือเรื่อง ระดับภาษา การใช้ระดับภาษาให้ตรงจุดกับผู้ฟังนั้นมีความสำคัญ ซึ่งในแต่ละระดับของแต่ละภาษานั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งศัพท์เฉพาะ คำแสลง สำนวน และวงศัพท์ต่างๆที่ล้วนขึ้นอยู่กับ วัฒนธรรมและบริบทซึ่งหมายความว่าผู้แปลต้องวิเคราะห์บริบทและจุดประสงค์ของการใช้ภาษาในต้นทางให้ได้ จึงจะสามารถบอกได้ว่า ภาษานั้นอยู่ในระดับใดและครแปลภาษาปลายทางในระดับใด จึงจะเป็นธรรมชาติที่สุด

ต่อมาคือการสังเกตรูปแบบและวิธีการเขียน เนื่องจากในแต่ละภาษาจะมีความวิธีการเขียน และการเรียงลำดับคำและไวยากรณ์ที่ต่างกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาที่มาจากคนละรากภาษา ซึ่งอาจจะทำให้มีความแตกต่างมากกว่าภาษาที่มาจากรากเดียวกันได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการวางหน้ากระดาษ การย่อหน้า การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่อาจสื่อความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น การเขียนจากขวาไปซ้าย บนลงล่าง ของประเทศตะวันออกกลางหรือเอเชียตะวันออก หรือการใช้ accent ฉะนั้นการวางรูปแบบให้เหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรมผู้รับสารนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเช่นกัน

ต่อมา งาน Localization ต้องอาศัย Cultural Sensitivity เป็นอย่างมาก หากต้องการผลิตคอนเทนต์ที่ดีและอ่านง่ายในภาษาปลายทาง นักแปลหรือผู้เขียนก็จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือภาษานั้นๆ ว่ามีคอนเทนต์ไหน คำไหน หรือภาพไหนที่อาจไม่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆได้ โดยถ้าหาก มองย้อนกลับไปในอดีต เราจะเห็นได้ว่า มีข่าวการแปลที่ไม่ได้คำนึงถึงวัฒนธรรมของผู้รับสารหรือประเทศของผู้รับสารจนทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเนื้อหาที่อ่อนไหว เช่น การเมือง ชาติ ความเชื่อ ศีลธรรม หรือเพศ ก็ควรต้องให้ความสนใจและคอยระวังให้มากๆก่อนแปลหรือเขียนคอนเทนต์ดังกล่าว
หากต้องทำงาน Localization ก็ขอให้คำนึงถึงสามข้อนี้ไว้ อาจช่วยให้งานแปลหรืองานเขียนที่ออกมามีความเป็นธรรมชาติและไม่ขัดหูหรือขัดต่อวัฒนธรรมของประเทศหรือภาษาของผู้รับสาร

Reference Link
- https://enveritasgroup.com/campfire/content-localization-what-it-means-why-you-need-it/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Language_localisation
- https://www.gala-global.org/industry/intro-language-industry/what-localization
- http://www2.multilizer.com/learn/what-is-localization/

MiyukiEamrucksa
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 02/09/2019 10:25 am

Re: ความหมายและความสำคัญของ Localization

Post by MiyukiEamrucksa »

แก้ไข เพิ่มลิงก์ภายใน

Post Reply

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests