Page 1 of 1

คัดกรองคนมีไข้ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน | Thermal Imaging Camera

Posted: 07/02/2020 1:27 pm
by LEG
Image

การคัดกรองคนที่มีอาการไข้ เพื่อแยกแยะระหว่างคนปกติกับคนมีไข้ โดยส่วนใหญ่เครื่องที่ใช้คือ กล้องถ่ายภาพความร้อน เพื่อสแกนอุณหภูมิบนร่างกายทำให้ตรวจพบผู้ที่มีไข้ ตามสถานที่ที่คนพลุกพล่าน เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าใต้ดิน, ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน, สถานีขนส่ง, มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ตลาด

เพราะ “อุณหภูมิร่างกายคนปกติที่ไม่มีไข้” จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 36.5 ถึง 37.5 องศา ส่วนคนที่มีไข้อุณหภูมิร่างกายจะอยู่ที่ 37.6 ถึง 38.0 องศา ดังนั้นเมื่อรู้วิธีแยกระหว่างคนปกติ กับคนที่มีไข้ได้แล้ว เราจึงใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อสแกนค้นหาคนที่อาจจะมีไข้ ทำให้สะดวกต่อการคัดกรองโรค และแยกผู้ที่มีอาการไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image

ขั้นตอนปฏิบัติ ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ
  • เดินเรียงแถว
  • ถอดหมวก, ถอดแว่นตา หรือเครื่องสวมใส่ที่ปิดบังใบหน้า
Image

ข้อมูลเพิ่มเติมของ กล้องถ่ายภาพความร้อน คลิกที่นี่!
https://legatool.com/th/test-equipment/ ... ng-cameras

อ้างอิง: https://legatool.com/wp/13191/