แนะนำ คู่มือโปรแกรม Labview

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25523
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

แนะนำ คู่มือโปรแกรม Labview

Post by mindphp »

ตัวอย่างเนื้อหา
สารบัญ
Chapter 1
Introduction to LabVIEW
Chapter Information .....................1-2
What Is LabVIEW? ......................1-2
How Does LabVIEW Work? .......1-3
Installing LabVIEW .....................1-4
LabVIEW Files ..............1-4
Virtual Instruments ......................1-4
Front Panel .....................1-5
Front Panel Toolbar ....................1-7
Block Diagram ...............1-9
Hierarchy .......................1-11
Icon/Connector Pane ......1-12
Tools Palette ......1-14
Editing Techniques ......................1-15
Controls Palette .1-18
Controls and Indicators ................1-19
Numeric Controls and Indicators ..............1-19
Boolean Controls and Indicators ..............1-20
Configuring Controls and Indicators ........1-20
Functions Palette ..........................1-21
Building a VI .....1-21
Front Panel .....................1-23
Block Diagram ...............1-24
Wiring Techniques .....................1-27
Tip Strips .........1-28
Showing Terminals ....................1-28
Wire Stretching ..........................1-29
Table of Contents
LabVIEW Tutorial Manual ii
©
National Instruments Corporation
Selecting and Deleting Wires .... 1-29
Bad Wires ....... 1-30
Create & Wire Controls, Constants, and Indicators ............ 1-30
Run the VI ..................... 1-31
Documenting the VI ...... 1-32
Saving and Loading VIs 1-34
Summary ........... 1-36
Chapter 2
Creating a SubVI
Understanding Hierarchy .............. 2-1
Creating the SubVI ...................... 2-1
Icon ..... 2-2
Icon Editor Tools and Buttons ... 2-2
Connector ...................... 2-4
Using a VI as a SubVI ................. 2-6
Front Panel .................... 2-6
Block Diagram .............. 2-7
Block Diagram Toolbar ............. 2-8
Some Debugging Techniques .... 2-9
Opening, Operating, and Changing SubVIs ........................ 2-12
Hierarchy Window ........ 2-13
Search Hierarchy ....................... 2-14
Online Help for SubVI Nodes .................. 2-15
Simple/Complex Help View ...... 2-15
Links to Online Help Files ......... 2-16
Summary ........... 2-17
Chapter 3
Loops and Charts
Using While Loops and Charts .... 3-1
Front Panel ................... 3-2
Block Diagram ............. 3-3
Mechanical Action of Boolean Switches ............. 3-6
Adding Timing .......................... 3-7
For Loop .......... 3-9
Numeric Conversion .... 3-10
Using a For Loop ........................ 3-12
Front Panel ................... 3-12
Block Diagram ............. 3-13
Shift Registers . 3-14
Using Shift Registers .................. 3-16
Table of Contents
©
National Instruments Corporation iii LabVIEW Tutorial Manual
Front Panel ................... 3-16
Block Diagram ............. 3-17
Multiplot Charts ........................ 3-19
Customizing Charts .................. 3-20
Different Chart Modes .............. 3-22
Summary ......... 3-23
Additional Topics ....................... 3-24
Customizing Charts ...... 3-24
Faster Chart Updates ................ 3-24
Stacked Versus Overlaid Plots . 3-24
Using Loops .... 3-24
Testing a While Loop before Execution . 3-24
Using Uninitialized Shift Registers ........ 3-26
Chapter 4
Arrays, Clusters, and Graphs
Arrays ............... 4-1
Array Controls, Constants, and Indicators .......................... 4-1
Graphs 4-2
Creating an Array with Auto-Indexing .................. 4-2
Front Panel .................... 4-2
Block Diagram .............. 4-4
Multiplot Graphs ....................... 4-7
Polymorphism . 4-8
Using Auto-Indexing on Input Arrays .................... 4-9
Using Auto-Indexing to Set the For Loop Count ................ 4-10
Using the Initialize Array Function ......... 4-11
Using the Graph and Analysis VIs ......................... 4-12
Front Panel .................... 4-13
Block Diagram .............. 4-13
Using Arrays .... 4-15
Creating and Initializing Arrays ............... 4-15
Using the Build Array Function ............... 4-16
Finding the Size of an Array .................... 4-18
Using the Array Subset Function ............. 4-18
Using the Index Array Function .............. 4-19
Summary .......... 4-22
Additional Topics ........................ 4-23
More About Arrays ....... 4-23
Efficient Memory Usage: Minimizing Data Copies ........... 4-23
Customizing Graphs ...... 4-23
Graph Cursors . 4-24
Table of Contents
LabVIEW Tutorial Manual iv
©
National Instruments Corporation
Intensity Plots ................ 4-25
Data Acquisition Arrays (Windows, Macintosh, and Sun) . 4-25
Graph Examples ............ 4-25
Chapter 5
Case and Sequence Structures and the Formula Node
Using the Case Structure ............. 5-1
Front Panel .................... 5-1
Block Diagram .............. 5-2
VI Logic ........................ 5-4
Using the Sequence Structure ...... 5-5
Front Panel .................... 5-5
Modifying the Numeric Format . 5-5
Setting the Data Range .............. 5-7
Block Diagram .............. 5-8
Formula Node ... 5-11
Using the Formula Node ............. 5-13
Front Panel .................... 5-14
Block Diagram .............. 5-15
Summary ........... 5-16
Additional Topics ........................ 5-17
More Information on Case and Sequence Structures .......... 5-17
Timing with Sequence Structures ............ 5-17
More Information on Formula Nodes ...... 5-17
Artificial Data Dependency ...................... 5-17
Chapter 6
Strings and File I/O
Strings ............... 6-1
Creating String Controls and Indicators ... 6-1
Strings and File I/O ....... 6-2
Using String Functions ................ 6-2
Front Panel .................... 6-2
Block Diagram .............. 6-3
Using Format Strings ................... 6-4
Front Panel .................... 6-4
Block Diagram .............. 6-5
More String Functions ................. 6-7
Front Panel .................... 6-7
Block Diagram .............. 6-8
File I/O .............. 6-9
File I/O Functions ........................ 6-10
Table of Contents
©
National Instruments Corporation v LabVIEW Tutorial Manual
Writing to a Spreadsheet File ...... 6-11
Front Panel .................... 6-12
Block Diagram .............. 6-12
Appending Data to a File ............. 6-14
Front Panel .................... 6-14
Block Diagram .............. 6-15
Reading Data from a File ............ 6-16
Front Panel .................... 6-17
Block Diagram .............. 6-17
Using the File I/O Functions ....... 6-18
Specifying a File ........... 6-18
Paths and Refnums ........ 6-19
File I/O Examples ......... 6-20
Summary .......... 6-20
Additional Topics ........................ 6-21
Datalog Files ................. 6-21
Binary Byte Stream Files ......................... 6-22
Error I/O in File I/O Functions ................ 6-22
Chapter 7
Customizing VIs
VI Setup ............ 7-1
Setting Window Options .......................... 7-2
SubVI Node Setup ....................... 7-3
Using Setup Options for a SubVI 7-3
Front Panel .................... 7-4
Block Diagram .............. 7-4
Front Panel ...... 7-7
Block Diagram 7-8
Custom Controls and Indicators .. 7-10
Summary .......... 7-13
Additional Topics ........................ 7-13
Simulating a Control/Indicator ................ 7-13
Using the Control Editor .......................... 7-14
Chapter 8
Data Acquisition and Instrument Control
Using LabVIEW to Acquire Data .......................... 8-1
About Plug-in Data Acquisition Boards (Windows, Macintosh, and Sun) .................. 8-2
About VISA ...... 8-2
About GPIB ...... 8-3
About Serial Ports ....................... 8-4
Table of Contents
LabVIEW Tutorial Manual vi
©
National Instruments Corporation
Using Serial Ports ........................ 8-5
Front Panel .................... 8-5
Block Diagram .............. 8-6
About VXI for Windows, Macintosh, and Sun ...... 8-7
About Instrument Drivers ............ 8-8
Using Instrument Drivers ............ 8-9
Front Panel .................... 8-9
Block Diagram .............. 8-10
Using a Frequency Response Test VI .................... 8-13
Front Panel .................... 8-14
Block Diagram .............. 8-15
Writing a Test Sequencer ............ 8-17
Front Panel .................... 8-17
Block Diagram .............. 8-18
Summary ........... 8-19
Additional Topics ........................ 8-20
Error Handling .............. 8-20
Waveform Transfers ...... 8-21
ASCII Waveforms ..................... 8-21
Binary Waveforms ..................... 8-22
Chapter 9
Programming Tips and Debugging Techniques
Programming Tips ....................... 9-1
Debugging Techniques ................ 9-5
Finding Errors ............... 9-5
Single Stepping Through a VI .................. 9-5
Execution Highlighting . 9-6
Debugging a VI 9-6
Front Panel .................... 9-6
Block Diagram .............. 9-7
Opening the Front Panels of SubVIs ...................... 9-9
Summary ........... 9-10
Chapter 10
Program Design
Use Top-Down Design ................ 10-1
Make a List of User Requirements ........... 10-1
Design the VI hierarchy 10-2
Write the Program ......... 10-3
Plan Ahead with Connector Patterns ...................... 10-3
SubVIs with Required Inputs ................... 10-5

National Instruments Corporation vii LabVIEW Tutorial Manual
Good Diagram Style .................... 10-5
Avoid Oversized Diagrams ...................... 10-5
Watch for Common Operations ............... 10-6
Use Left-to-Right Layouts ....................... 10-7
Check for Errors ............ 10-7
Watch Out for Missing Dependencies ..... 10-9
Avoid Overuse of Sequence Structures ... 10-10
Study the Examples ....... 10-10
Chapter 11
Where to Go from Here
Other Useful Documentation ....... 11-1
For Information on Advanced Topics .................... 11-2
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
kuksang
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 15/04/2012 1:31 am

Re: แนะนำ คู่มือโปรแกรม Labview

Post by kuksang »

load ได้ที่ไหนคับ
Post Reply

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], Google [Bot], Google Adsense [Bot] and 11 guests