โปรแกรมทางการบัญชี โปรแกรม Express

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 786
Joined: 30/11/2020 10:24 am

โปรแกรมทางการบัญชี โปรแกรม Express

Post by Duanghathai Termtem »

โปรแกรมทางการบัญชี โปรแกรม Express
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png (7.69 KiB) Viewed 158 times
หมายเหตุ : เวอร์ชั่นที่ใช้งานนี้เป็นเวอร์ชั่น demo เท่านั้น
โปรแกรม Express[ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ที่มีการรวบรวมระบบบัญชีต่างๆไว้ที่เดียวกัน เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีสำหรับวงจรธุรกิจทั่วไป การจัดทำงบการเงินและรายงานสำหรับผู้บริหาร ทั้งยังสามารถกำหนดสิทธการเข้าถึง และการอนุมัติต่างๆ ผ่านการเข้ารหัส จึงทำให้เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากสำหรับนักบัญชี อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นทำให้สามารถทำงานอย่างก้าวหน้า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทดลอใช้งานโปรแกรม Express Accounting
ซึ่งโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้เป็นเพียงการทดลองใช้งานเท่านั้น
1.การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแรกเริ่มดังภาพ เพื่อให้ผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้ (ซึ่งให้ทดลองใส่ BIT9 ทั้งสองช่อง) และกด OK
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png
2.การตั้งค่าไฟล์และที่จัดเก็บ โดยให้ผู้ใช้เลือก "ข้อมูลทดสอบเวอร์ชั่น1" ซึ่งเวอร์ชั่นนี้จะมีข้อมูลบางส่วนมาให้แล้วด้วย ทำให้ไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่ทั้งหมด
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-3.png
เมื่อกด "ตกลง" ระบบจะนำมาสู่การตั้งค่าววันที่เริ่มต้น (เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทดสอบการใช้งาน ให้ป้อนวันที่ให้อยู่ในช่วง 01/01/2556 - 31/03/2558 เท่านั้น) จึงระบุเป็นวันที่ 01/01/2557 เป็นวันเริ่มต้น จากนั้นกด "ตกลง" หน้าจอจะปรากฎดังภาพ
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
3.การั้งบริษัทใหม่ โดยใช้แถบ "เริ่มระบบ" และไป "กำหนดบริษัทใหม่"
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-3.png
โดยสามารถเพิ่มหรือลบบริษัทได้ในหน้านี้
4.การกำหนดค่าเริ่มต้น่ต่างๆ เนื่อจากการตั้งค่าในส่วนนี้ถือเป็นข้อมูส่วนแรกของงานบัญชี
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-4.png
5.การตั้งค่าบัญชี เพื่อกำหนดวิธีการหรือการกำหนดชื่อบัญชีที่จำเป็นในกิจการ หรือการเพิ่มชื่อบัญชีก็สามารถทำได้จากเมนูนี้
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-5.png
ุุ6.การตั้งค่ารายละเอียดขอสินค้า โดยเลือกที่เมนู "สินค้า"
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
การทำรายการค้าต่างๆ
โดยโปรแกรมมีการจัดหมวดหมู่การทำงานของระบบบัญชชีออกเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูคำสั่งใช้งานได้โดยง่าย
1.การบันทึกบัญชี สามารถบันทึกได้ที่เมนูที่ปรากฎในภาพ ตามลักษณะของรายการที่เกิด เช่น การขาย จะบันทึกที่สมุดรายันขาย เป็นต้น
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png (54.15 KiB) Viewed 144 times
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-3.png
2.การเงิน จะมีคุณสมบัติเสมือนฝ่ายการเงิน ที่ต้องดูแลการเข้าออกขของกระแสเงินสดและบัญชีเงินฝาก รวมไปถึง การนำส่งภาษีต่างๆด้วย
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-4.png
3.รายละเอียดผู้จำหน่าย และรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะอยู่ใน "ซื้อ" เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้อกับการซื้อ
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-5.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-5.png (35.4 KiB) Viewed 144 times
4.รายละเอียดลูกค้า รายได้ และรายละเอียดพนักงานขาย จะอยู่ใน "ขาย" เนื่องจากเป็นส่นที่เกี่ยข้องกับกระบนการที่ทำให้เกิดรายได้
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-6.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-6.png (41.04 KiB) Viewed 144 times
การออกรายงาน
การออกรายงาน หรือการเรียกดูรายงาน สามารถทำได้ตลอดเวลา โดยใช้เมนู "รายงาน"
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-7.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-7.png (19.36 KiB) Viewed 144 times
เมื่อกดเข้าไปหน้าจอจะแสดงช่องทางการเรียกดูรายงาน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของรายงานเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำส่งผู้บริหารได้ หรือสามารถ save เป็นไฟล์ pdf ได้ โดยการสั่พิมพ์รายงาน และทำการดาวน์โหลดไฟล์
อ้างอิง :
https://bit.ly/33AIeeg
https://bit.ly/2KZXoDy
https://bit.ly/2VulN5W
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests