สายงานทางด้านบัญชีมีอะไรบ้าง

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

สายงานทางด้านบัญชีมีอะไรบ้าง

Post by Duanghathai Termtem »

การบัญชี (Acounting) คือ กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อบันทึกรายการค้า โดยการนำรายการค้าต่างที่เกิดขึ้น ไปผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนทางบัญชี จนกระทั่งสามารถออกรายงานให้ผู้ใช้ สามารถเข้าใจได้ ซึ่งงานบัญชีต้องใช้ความชำนาญ เนื่่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วย จึงทำให้สายงานทางด้านบัญชี มีการแตกแขนงออกเป็นอาชีพต่างๆมากมาย และกระทู้นี้จะเป็นการยกตัวอย่างของสายงาน และอาชีพในสายงานนั้นๆ

สายงานทางด้านบัญชี
ลักษณะของงาน
- การให้บริการทางบัญชี
- การบันทึกเอกสาร
- จัดเก็บเอกสาร
- รวบรวมเอกสาร
- ตรวจสอบความมถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกรายรับรายจ่าย
- การจัดทำรายงานทางการเงิน
งานในวิชาชีพบัญชี
- งานบัญชีของธุรกิจ
- งานบัญชีของรัฐบาล
- งานบัญชีสาธารณะ
คุณสมบัติของนักบัญชี
- ซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับ
- มีความรู้ ความสามารถ
- รับผิดชอบ
- ละเอียด รอบคอบ
- เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ความก้าวหน้าของนักบัญชี
- เป็นสมุห์บัญชี
- ทำหน้าที่เเกี่ยกับงบประมาณ หรือแผนกการเงิน
- ทำงานในธนาคาร หรือบริษัทประกันภัย
- ผู้บริหารการเงิน นักวิเคราะห์การเงิน นักวิเคราะห์และวางแผนการเงิน
- อาจารยสอนวิชาบัญชี
- ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาติ

ซึ่งนี่เป็นเพียงสายงานทางด้านบัญชี ที่เป็นสายงานแรกที่ผู้ที่จบในสาขาวิชานี้จะต้องพบเจอ งานจะเป็นลักษณะที่อยู่ในกระบวนการทางบัญชีทั่วไปเป็นหลัก แต่เมื่อนักบัญชีมีประสบการแล้วนั้น ความก้าวหน้าในอาชีพนี้ยังมีอีกหลายทางเลือก ได้แก่ สายงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี (ผู้ตรวจสอบภายนอก , ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้ตรวจสอบภาครัฐ) สายงานบัญชีภาษีอากร สายงานด้านAIS หรือผู้ตรวจสอบสารสนเทศทาการบัญชี เป็นต้น

อ้างอิง
https://www.ftebyvp.com/knowledge-1/2018/5/9/finance-
http://wittyaccount.com/768.html
http://53010914997g19.blogspot.com/2012/01/

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 17 guests