มารู้จักประเภทของเรียงความภาษาอังกฤษ

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Kannaphat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 521
Joined: 15/12/2020 9:55 am

มารู้จักประเภทของเรียงความภาษาอังกฤษ

Post by Kannaphat »

จากบทความก่อนๆ เราได้รู้จักวิธีการเขียนและองค์ประกอบของบทความ ต่อไปจะเป็นการอธิบายถึงประเภทของบทความภาษาอังกฤษทั้ง 4 แบบ ได้แก่ Descriptive (การอธิบาย) Cause-Effect (สาเหตุ-ผล) Argumentative (โต้แย้ง) Compare-Contrast (เปรียบเทียบ) มาดูกันดีกว่าว่าเรียงความแต่ละประเภทเป็นอย่างไร

Descriptive (การอธิบาย) เป็นเรียงความที่อธิบายหรือเล่าเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานการณ์ โดยบรรยายสภาพและรายละเอียดต่างๆ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง ให้เห็นภาพมากที่สุดและสร้างความรู้สึกร่วมกับผู้อ่าน โดยใช้เพียงตัวอักษรในการบรรยาย และความพิเศษของเรียงความประเภทนี้จะใช้คำคุณศัพท์เพื่อบรรยายสภาพต่างๆ

Cause-Effect (สาเหตุ-ผล) เป็นเรียงความที่จะนำเอาประเด็นหนึ่งมาเล่าถึงสาเหตุและผลของปัญหานั้นๆ โดยบทความประเภทนี้จะพบบ่อยในการเขียนเชิงวิชาการ บทความประเภทนี้จะต้องอธิบายผลกระทบและสาเหตุของปัญหานั้นๆ ให้ชัดเจน และมักจะมีคำเชื่อมต่างๆ เพื่อแสดงถึงความต่อเนื่องของบทความนั้นๆ

Argumentative/Persuasive (โต้แย้ง/โน้มน้าว) เป็นเรียงความที่ให้อธิบายว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ให้มา โดยบทความประเภทนี้ผู้เขียนจะโน้มน้าวและยกเหตุผลให้ผู้อ่านเห็นด้วย โดยใช้หลักฐานต่างๆ เช่น ผลงานวิจัย ความคิดเห็น หรือโควทจากผู้คนต่างๆ

Compare-Contrast (เปรียบเทียบ) เรียงความนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เปรียบเหมือนและเปรียบต่าง โดยผู้เขียนจะต้องหาจุดเหมือนและจุดต่างของประเด็นที่จะเขียน ระหว่างสิ่งสองสิ่ง โดยบทความประเภทนี้จะมีความยาวมากกว่าบทความประเภทอื่น เพราะต้องใส่ข้อมูลให้เห็นทั้งสองแง่มุม

นอกเหนือจากนี้ยังมีประเภทของบทความอื่นๆอีก แต่ในที่นี้จะยกมาแค่ 4 ประเภทหลักๆ เท่านั้น เวลาเขียนบทความจะต้องเลือกตามจุดประสงค์การเขียน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ ความถูกต้อง และวิธีการเขียน รวมไปถึงการใช้คำ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ คำเชื่อม ที่สามารถบรรยายและสื่อความให้ตรงประเด็นมากที่สุด

อ้างอิง
https://overnightessay.com/blog/2012/07 ... r-success/
https://nerdymates.com/blog/types-of-essays
https://www.kibin.com/essay-writing-blo ... val-guide/

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests