SWOT

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Aranya
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 25/01/2021 9:41 am

SWOT

Post by Aranya »

SWOT

SWOT เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ในกลุ่มนักการตลาดจะรู้ว่าเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ ที่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้โดยก็จะรู้เขารู้เรา

S จุดเเข็ง คือ สิ่งที่บริษัทมีแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่ง คู่แข่งไม่มีหรือไม่สามารถทำได้ เป็นจุดขายที่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจคล้ายกันต่อให้ลอกเลียนแบบก็ไม่สามารถทำให้ตัวสินค้าและบริการยอดขายลดลง
W จุดอ่อน คือ จุดที่เป็นจุดด้อยของบริษัท ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการ และควรนำเอาจุดด้อยไปปรับใช้ให้เหมาะสมจากการวิเเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
O โอกาส คือ เทรนด์ในความต้องการลูกค้าในช่วงนั้นๆ โอกาสในการพัฒนาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น
T อุปสรรค สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กฎหมาย คู่แข่ง สภาพดินฟ้าอากาศ

สรุป การวิเคราะห์ธุรกิจโดยการใช้เครื่องมือเป็นเพียงการไกด์ไลน์เพื่อกำหนดทิศทางที่จะทำให้บริษัทเราบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนำพาให้องค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยบุคลาการที่มีคุณภาพและการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธผล
Aranya
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 25/01/2021 9:41 am

Re: วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการให้บริการซอฟต์แวร์

Post by Aranya »

ในการทำธุรกิจปัจจุบันมีการนำเครื่องมือที่หลากหลายมาวิเคราะห์แต่พื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจที่รู้จักกันดีคือการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคซึ่งการนำมาใช้คนทั่วไปก็สามารถวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาหรือการนำเรื่องราวหรือแนวคิดต่างๆจากคนรู้จัก ในหนังสือหรือองค์ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพธุรกิจของตนเองซึ่งจะยกตัวอย่างธุรกิจการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถนำเครื่องมือการวิเคราะห์ธุรกิจ SWOT สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ในกลุ่มนักการตลาดจะรู้ว่าเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ ที่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้โดยก็จะรู้เขารู้เรา นอกจากนี้ยังสามารถนำไปวิเคราะห์ตัวเองหรือวิเคราะห์สิ่งที่เราอยากจะเห็นภาพโดยรวม

S จุดเเข็ง คือ สิ่งที่บริษัทมีแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่ง คู่แข่งไม่มีหรือไม่สามารถทำได้ เป็นจุดขายที่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจคล้ายกันต่อให้ลอกเลียนแบบก็ไม่สามารถทำให้ตัวสินค้าและบริการยอดขายลดลง เช่นการที่บริษัทให้บริการซอฟต์แวร์ระบบที่แตกต่างจากบริษัทอื่น แล้วระบบการทำงานนั้นยังแก้ปัญหาตรงตามความต้องการของลูกค้าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้จริง

W จุดอ่อน คือ จุดที่เป็นจุดด้อยของบริษัท ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการ และควรนำเอาจุดด้อยไปปรับใช้ให้เหมาะสมจากการวิเเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
เช่น จุดอ่อนของบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คือการอัปเดตและการวางระบบ ความรู้ของพนักงานที่มีไม่มากพอที่จะให้ข้อมูลลูกค้า

O โอกาส คือ เทรนด์ในความต้องการลูกค้าในช่วงนั้นๆ โอกาสในการพัฒนาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น เช่น ปัจจุบันเป็นยุคของดิจิทัลที่ทำให้แทบทุกอย่างเข้าไปอยู่ในระบบ ทำให้โอกาสของบริษัทที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาอยู่ในธุรกิจทั้งด้านการขนส่งสินค้า การแก้ปัญหาต่างๆให้สะดวกมากยิ่งขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

T อุปสรรค สิ่งที่ควบคุมไม่ได้
1.กฎหมาย กฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้รูปหรือบทความต่างๆ
2.คู่แข่ง คู่แข่งที่ลอกเลียนแบบความลับบริษัทรั่วไหลจากบุคคลภายในองค์กรจะทำให้คู่แข่งขันได้เปรียบทำให้บริษัทเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
3.สภาพดินฟ้าอากาศ หากไฟดับหรือเกิดกรณีฉุกเฉินก็ไม่สามารถควบคุมได้หากไม่มีวิธีการแก้ไขสำรองเช่น มีไฟสำรอง มีการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเป็นแผนฉุกเฉินที่ 1,2,3

สรุป การวิเคราะห์ธุรกิจโดยการใช้เครื่องมือเป็นเพียงการไกด์ไลน์เพื่อกำหนดทิศทางที่จะทำให้บริษัทเราบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนำพาให้องค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยบุคลาการที่มีคุณภาพและการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล SWOT เป็นเพียงเครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมและสามารถนำแนวคิดหรือองค์ความรู้เรื่องนั้นไปคิดต่อยอดเพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้

อ้างอิง
1.https://www.108ideajobs.com/index.php?l ... =538775043
2.https://millionaire-academy.com/archives/690
3.https://adaddictth.com/knowledge/Basic- ... T-Analysis
Post Reply

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests