Page 1 of 1

ความรู้เบื้องต้นมากๆ ของ jQuery ครับ

Posted: 24/03/2012 2:17 pm
by samsonnaze3
Image

ความรู้เบื้องต้นของ jQuery :

ครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของ jQurey นะครับ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นสามารถไปดูได้ที่ Jquery คืออะไร

และวิธีการใช้งานเบื้องต้น ก็ดูได้จาก การใช้งาน Jquery เบื้องต้น

ซึ่งหลักๆก็มีบอกอยู่แล้วในเว๊ป mindphp อยู่แล้วครับ แต่ส่วนตรงนี้ผมจะมาแนะนำการวิธีการนำไปใช้เบื้องต้น คร่าวๆ ให้ดูกันครับ

Code: Select all

<title>Test_jQurey</title>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
  function setvalue(){
    $('#test').val('ทดสอบการเขียน JavaScript');
  }
  
</script>
</head>
  <body>
    <input type="text" id="test" onfocus="setvalue()" size="50"/>
  </body>
</html>
อธิบายการทำงานนะครับ คือ เมื่อเราเปิด หน้า Page ขึ้นมา แล้ว เราทำการคลิ๊กหรือทำให้เคอเซอร์ไปขึ้นที่ช่อง text ก็จะปรากฏข้อความขึ้นมาว่า ทดสอบการเขียน JavaScript ครับ