Page 1 of 3

วิธีการใช้งาน MySql Workbench สร้าง ER สร้างตาราง, ควบคุม Mysql Server ทั้ง Host

Posted: 03/04/2012 1:45 pm
by samsonnaze3
Image

โปรแกรม MySql Workbench เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบของ Windows Application ซึ่งก็เหมือนกับ MySql ทั่วไปที่อยู่ใน Web Application ครับ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

1.เมื่อเข้าโปรแกรมมา จะมีหัวข้อหลักๆ อยู่ 3 หัวข้อ คือ
- SQL Development : เป็นการจัดการ Connection และ ตารางฐานข้อมูลต่างๆ เช่น สร้างตาราง ลบตาราง แก้ไขตาราง และอื่นๆ
- Data Modeling : เป็นการสร้าง EER Model โดยใช้ Table ที่เรามีอยู่นั้นเอง
อาจารย์เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม.pdf
pdf สอน เรื่อง ฐานข้อมูล
(714.8 KiB) Downloaded 11375 times
- Server Administration : เป็นการจัดการเกี่ยวกับฝ่าย Admin รวมถึง การ Import/Export SQL[/color]

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 1:48 pm
by samsonnaze3
2. ในส่วนแรกคือ SQL Development ถ้าเข้ามาครั้งแรกให้ทำการสร้าง Connection ใหม่ขึ้นมาก่อนโดยคลิ๊กที่ เมนู New Connection

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 1:50 pm
by samsonnaze3
3. จากนั้นทำการใส่รายละเอียดต่างๆ โดย ให้ตั้งชื่อ Connection Name เป็นอะไรก็ได้ และ Username และ Password โดยการสร้าง Password ให้คลิ๊กที่ Store in Vault... แล้วใส่ Password ที่ต้องการลงไป

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 1:52 pm
by samsonnaze3
4. จากนั้นมันก็จะขึ้น Connection ที่เราสร้างขึ้นมาไว้ ถ้าต้องการจะ ทำอะไรกับฐานข้อมูลต่างๆ ก็ดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปเลยครับ

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 1:58 pm
by samsonnaze3
5. เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊ก เข้ามาแล้วจะปรากฏ หน้าต่างให้เราจัดการต่างๆ โดย จะมีส่วนสำคัญ ที่ใช้บ่อยๆอยู่ 3 ส่วน คือ
- ด้านซ้ายสุด : เป็นตัวแสดง ฐานข้อมูลต่างๆที่เรามี และเคยสร้างไว้ ซึ่งสามารถคลิ๊กขวาจัดการต่างๆกับมันได้ และดูรายละเอียดได้
- ส่วนตรงกลาง : เป็นส่วนเอาไว้เขียนคำสั่ง SQL ต่างๆ
- ส่วนด้านบน : เป็นส่วนเอาไว้ แสดงผลการเขียนคำสั่ง SQL ของเรา

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:02 pm
by samsonnaze3
6. นี้เป็นตัวอย่างจากการเขียนคำสั่ง SQL ลงไปใน โปรแกรมแล้วลองกดแสดงผลดู จะออกมาหน้าตาแบบนี้ ซึ่ง ส่วนตรงกลางจะเป็นข้อมูลต่างๆ และส่วนล่าง เป็น History ของการเขียนคำสั่งเรา

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:03 pm
by samsonnaze3
7. ในส่วนด้านซ้าย ถ้าท่านทำการคลิ๊กขวา จะเห็นว่าเราสามารถจัดการกับ ตารางนั้นๆได้ เช่น แก้ไขตาราง เพิ่มตาราง ลบตาราง แก้ไขข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:08 pm
by samsonnaze3
8. ต่อไปในส่วนของ Data Modeling จะเป็นการ สร้าง EER ซึ่ง จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยจะใช้บ่อยๆมี แค่ 1 กับ 2 คือ
- Create New EER Model : เป็นการสร้างใหม่โดยยังไม่มีฐานข้อมูลอะไรเลย
- Create EER Model From Existing Database : เป็นการสร้าง EER จากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่