การ เพิ่ม/ลบ Text Box ด้วย jQuery

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 13130
Joined: 18/04/2012 9:39 am

การ เพิ่ม/ลบ Text Box ด้วย jQuery

Post by tsukasaz »

เราสามารถทำตัวเพิ่ม ลบ Textbox ด้วย jQuery 1.7.2 โดยใส่โค้ด javascript ตามตัวอย่างครับ

Code: Select all

<script type="text/javascript">
 
jQuery(document).ready(function(){
  
  // ตั้งค่าเริ่มต้นจำนวนถัดไปของ Textbox 
  var counter = 2;
 
  // เมื่อคลิกปุ่ม Add Button 
  jQuery("#addButton").click(function () {

   // ตรวจสอบว่ามี Textbox มากกว่า 10 หรือไม่ ถ้ามากกว่า่ให้แจ้งกล่องข้อความ
   // Textbox ไม่ให้เกิน 10
   if(counter>10){
     alert("Only 10 textboxes allow");
     return false;
   }  
   
   // ถ้า Textbox ยังไม่ถึง 10 ให้สร้าง Textbox ขึ้นมา
   jQuery('#TextBoxesGroup').append('<div id="TextBoxDiv' + counter + '">');
   jQuery('#TextBoxesGroup').append('<label>Textbox #' + counter + ' : </label>');
   jQuery('#TextBoxesGroup').append('<input type="text" name="key[]" id="key[]" /></div>');
   
   // เพิ่มค่าของจำนวน Textbox 
   counter++;
  });
 
  // เมื่อคลิกปุ่ม Remove Button
  jQuery("#removeButton").click(function () {
   // ถ้าค่าจำนวนถัดไปของ Textbox เท่ากับ 1 ให้แจ้งข้อความเตือน
   if(counter==1){
     alert("No more textbox to remove");
     return false;
   }  
   
   // แต่ถ้าจำนวนยังไม่เท่ากับ 1 ให้ลดค่าลงไป 1
   counter--;
 
   // ลบ Textbox โดยอ้างอิงจาก ID ของแท็ก Div ที่มี Textbox อยู่ภายใน
   jQuery("#TextBoxDiv" + counter).remove();
  });

  // เมื่อคลิกปุ่ม Get TextBox Value
  jQuery("#getButtonValue").click(function () {
   
   // สร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่าของ TextBox แต่ละตัว
   var msg = '';

   // วนรอบเก็บค่าของ TextBox แต่ละตัวไว้ที่ตัวแปร
   for(i=1; i<counter; i++){
     msg += "\n Textbox #" + i + " : " + $('#textbox' + i).val();
   }

   // แสดงค่าที่อยู่ใน TextBox แต่ละตัว
   alert(msg);
  });

});
</script>
และส่วนของโค้ด html

Code: Select all

<div id='TextBoxesGroup'>
	<div id="TextBoxDiv1">
		<label>Textbox #1 : </label><input type='textbox' id='textbox1' >
	</div>
</div>
<input type='button' value='Add Button' id='addButton'>
<input type='button' value='Remove Button' id='removeButton'>
<input type='button' value='Get TextBox Value' id='getButtonValue'>
ดูตัวอย่างได้ที่ http://www.mkyong.com/jquery/how-to-add ... th-jquery/
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
jaiponge@gmail.com

Re: การ เพิ่ม/ลบ Text Box ด้วย jQuery

Post by jaiponge@gmail.com »

ถ้าหากเราต้องการเอาลงสู่ฐานข้อมูลละครับ ต้องเขียนโค๊ดยังไงต่อหรอคับ ช่วยทีครับ ขอบคุณครับ
น่าจะ

Re: การ เพิ่ม/ลบ Text Box ด้วย jQuery

Post by น่าจะ »

ตัวอย่างสำหรับนำไปใส่ในฐานข้อมูลนะครับ

สมมุติว่าโครงสร้างตารางเป็นแบบนี้

Code: Select all

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `key` varchar(250) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
เอา form มาครอบ

Code: Select all

<form name="frm" method="post" action="save.php">
  <div id='TextBoxesGroup'>
    <div id="TextBoxDiv1">
     <label>Textbox #1 : </label><input type='text' name="key[]" id="textbox1" >
    </div>
  </div>
  <input type='button' value='Add Button' id='addButton'>
  <input type='button' value='Remove Button' id='removeButton'>
  <input type='button' value='Get TextBox Value' id='getButtonValue'>
  <input type="submit" value="save" />
</form>
หน้าที่จะ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูล

Code: Select all

<?php
mysql_connect('localhost', 'root', '') or die('not connect db');
mysql_query('set names utf8');
mysql_select_db('test') or die('not select db');

$key = $_POST['key'];
for($i = 0, $loop = count($key); $i < $loop; $i++) {
     mysql_query("INSERT INTO test VALUES ('','$key[$i]')");
}
?>
User avatar
theone084
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 17/10/2013 3:57 pm

Re: การ เพิ่ม/ลบ Text Box ด้วย jQuery

Post by theone084 »

ลองทำแล้วไม่ยอมเพิ่มให้ งง อ่ะ เพราะไร
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests