การไดคัทรูปในโปรแกรม Photoshop

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

การไดคัทรูปในโปรแกรม Photoshop

Postby M008 » 04/05/2013 4:31 pm

การไดคัทภาพเป็นการตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกจากภาพเดิม และเราสามารถ ตัดให้เป็นส่วนโค้ง เว้า หรือหยัก ตามที่เราต้องการได้

ขั้นตอนแรก : ให้เปิดภาพที่ต้องการไดคัทขึ้นมา
1.jpg
1.jpg (86.63 KiB) Viewed 693 times


ขั้นที่สอง : ให้คลิ๊กที่ layer รูปภาพที่เราต้องการไดคัท
2.jpg
2.jpg (34.29 KiB) Viewed 693 times


ขั้นที่สาม : เลือก tool box คลิ๊กที่ pen (รูปปากกา)
3.jpg
3.jpg (6 KiB) Viewed 693 times


ขั้นที่สี่ : จากนั้นทำการคลิ๊กทีี่ขอบของรูปที่เราต้องการจะไดคัท คลิ๊ก 1 ครั้ง และต่อจากนั้นก็
คลิ๊กตามขอบรูป ครั้งที่ 2 3 4... ไปเรื่อยๆ จนมาบรรจบกันที่จุดเริ่มต้น (หากต้องการดัดเส้นให้โค้งตามรูป ให้กด Alt ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วก็ดัดเส้นที่ต้องการให้โค้งงอ)
4.jpg
4.jpg (78.88 KiB) Viewed 693 times


ขั้นที่ห้า : เมื่อคลิ๊กไปเรื่อย ๆ ตามรูปที่ต้องการจะไดคัทมาบรรจบกันแล้ว ให้คลิ๊กที่ช่อง Palette
ด้านล่างขวา คลิ๊กที่ Paths และเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้า Paths แล้ว ให้กด Ctrl ที่แป้นพิมพ์พร้อมกับใช้เมาส์คลิ๊ก ที่รูปในช่อง Paths ดังรูป
5.jpg
5.jpg (18.95 KiB) Viewed 693 times


ขั้นที่หก : หลังจากนั้นจะได้รูปที่มีเส้นประล้อมรอบ
6.jpg
6.jpg (81.33 KiB) Viewed 693 times


ขั้นที่เจ็ด : กด ctrl+C ที่แป้นพิมพ์ เพื่อ copy รูปที่ไดคัทไปยัง อีก layer นึงหรือไฟล์ใหม่
7.jpg
7.jpg (71.44 KiB) Viewed 693 times


วิธีการ save file เพื่อเก็บรูปไว้ใช้ในครั้งต่อไป โดยที่ไม่ให้รูปติดพื้นหลัง มีขั้นตอนดังนี้ตามรูป
1.ปิดตา layer อื่น ๆ ในช่อง Palette ทั้งหมดให้เหลือไว้เพียงรูปที่เราไดคัทออกมาแล้ว จะได้รูปดังตัวอย่างรูปด้านบน หลังจากนั้นกดปุ่ม File ด้านบน menu bar เพื่อทำการ save as
8.jpg
8.jpg (48.63 KiB) Viewed 693 times

2. save file เป็น PNG เพื่อการนำมาใช้งานในครั้งต่อไปแบบไม่มีพื้นหลัง
9.jpg
9.jpg (32.87 KiB) Viewed 693 times

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests