การ SELECT แบบ ต่างๆใน Mysql

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M009
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 205
Joined: 23/04/2013 10:57 am

การ SELECT แบบ ต่างๆใน Mysql

Post by M009 » 08/05/2013 6:44 pm

SELECT โดยใช้ LIMIT
เป็นการดึงข้อมูล ออกมาตั้งแต่ แถวแรกถึงแถวที่ 20

Code: Select all

SELECT * FROM person ORDER BY id LIMIT 0, 20;
SELECT โดยใช้ WHERE
เป็นการดึงข้อมูลที่ id <100

Code: Select all

SELECT * FROM person WHERE id < 100;
SELECT โดยใช้ WHERE AND
เป็นการดึงข้อมูลที่ id มากกว่าหรือเท่ากับ 10 และจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20

Code: Select all

SELECT * FROM person WHERE id >= 10 AND id <= 20;
SELECT โดยใช้ WHERE BETWEEN
เป็นการดึงข้อมูลที่ id อยู่ระหว่าง 10 - 20 จะต้องกำหนดคำสั่งดังนี้

Code: Select all

SELECT * FROM person WHERE id BETWEEN 10 AND 20;
SELECT โดยใช้ min and max
เป็นการดึงข้อมูลที่ id มีค่าต่ำสุด

Code: Select all

SELECT MIN(id) FROM Country;
เป็นการดึงข้อมูลที่ id มีค่ามากสุด

Code: Select all

SELECT MAX(id) FROM Country;
SELECT เลือก Field ที่ต้องการแสดงผล
เป็นการดึงข้อมูลต้องการให้แสดงผล

Code: Select all

SELECT id, name, salary FROM personnel;
SELECT DISTINCT เพื่อตัดข้อมูลที่ซ้ำออก
เพื่อตัดข้อมูลที่ซ้ำออก

Code: Select all

SELECT DISTINCT last_name FROM t;
SELECT COUNT() ในการนับจำนวนเรคอร์ด
ใช้ในการนับจำนวนเรคอร์ด

Code: Select all

SELECT COUNT(*) FROM t;

วิธีการเรียงลำดับด้วย ASC และ DESC หรือ ORDER BY
การเรียงลำดับจากน้อยไปมากด้วย ASC
การเรียงลำดับจากมากไปน้อยด้วย DESC

Code: Select all

SELECT * FROM person ORDER BY last_name ASC, first_name ASC;
หรือ

Code: Select all

SELECT * FROM person ORDER BY last_name, first_name;
SELECTLIKE เพื่อค้นหาตามที่กำหนด

Code: Select all

SELECT name, email FROM member WHERE email LIKE '%hotmail.com';
SELECT SUM()
ฟังก์ชัน SUM() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลรวม

Code: Select all

SELECT SUM(Population) FROM Country;
SELECT AVG()
เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย

Code: Select all

SELECT AVG(Population) FROM Country;

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests